Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

22. zasadnutie OZ 26.9.2022

SÚBOR VIDEO
Dátum: 26.09.2022
Počet videní: 351
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 26.9.2022.
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 26.9.2022.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 144 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: Konsolidovaná výročná správa/, Konsolidovaná výročná správa/Konsolidovaná výročná správa Bernolákovo 2021.pdf, Konsolidovaná výročná správa/Konsolidovaná výročná správa košieľka.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 01 - LZ-STAV/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 01 - LZ-STAV/Bod 1 - lz stav.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 01 - LZ-STAV/Príloha bod 1.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 02 - Munková/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 02 - Munková/Bod 02 - Munkova.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 03 - Anton Karpat/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 03 - Anton Karpat/Bod 03 - RealMag.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 03 - Anton Karpat/Príloha.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Šperkoví/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Šperkoví/Bod 04 - Šperkoví.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Šperkoví/IMG_20220816_080228.jpg, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Šperkoví/IMG_20220816_080241.jpg, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Šperkoví/IMG_20220816_080252.jpg, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Šperkoví/IMG_20220816_080351.jpg, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Šperkoví/IMG_20220816_080401.jpg, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Šperkoví/IMG_20220816_080417.jpg, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Šperkoví/IMG_20220816_080423.jpg, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Šperkoví/Thumbs.db, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 05- Púpavy Bernolákovo/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 05- Púpavy Bernolákovo/Bod 05 - Púpavy Bernolákovo.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 05- Púpavy Bernolákovo/GP1542022_vb.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 06 - Ing. Zdena Korbeličová/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 06 - Ing. Zdena Korbeličová/Bod 06 - Zdena Korbeličová.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 07- JUDr. Martin Štěpánik/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 07- JUDr. Martin Štěpánik/Bod 07- Martin Stepanik.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 08-Gubáňová/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 08-Gubáňová/Bod 08- Gubáňová.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/obsah.pdf, Návrh na odkúpenie budovy klubovňa do majetku obce/, Návrh na odkúpenie budovy klubovňa do majetku obce/Návrh na odkúpenie budovy klubovňa pre účely obce.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/košieľka návrh úprava rozpočtu č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU príjmy 2022 - úprava č.3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 1 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 10 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 11 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 12 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 13 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 14 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 15 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 2 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 3 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 4 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 5 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 6 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 7 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 8 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 9 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky bilancia 2022- úprava č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/Rozpočtové opatrenia 2022-3-OZ.pdf, Návrh VZN o výške a spôsobe úhradypríspevkov na čiastočnú úhradi nákladov MŠ ŠKD ŠJ ZUŠ/, Návrh VZN o výške a spôsobe úhradypríspevkov na čiastočnú úhradi nákladov MŠ ŠKD ŠJ ZUŠ/Košieľka Návrh VZN o výške a spôsobe úhradypríspevkov na čiastočnú úhradi nákladov MŠ ŠKD ŠJ ZUŠ.pdf, Návrh VZN o výške a spôsobe úhradypríspevkov na čiastočnú úhradi nákladov MŠ ŠKD ŠJ ZUŠ/Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov.pdf, Návrh VZN stravovanie/, Návrh VZN stravovanie/Košieľka Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady za stravovanie .pdf, Návrh VZN stravovanie/Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady za stravovanie pre seniorov a zdravotne, sociálne znevýhodnených občanov .pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/01 Pôdorys základov.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/02 Pôdorys 1NP.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/03 Pôdorys strechy nad zázemím haly.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/04 Pôdorys strechy nad halou.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/05 Rez AA.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/06 Rez BB.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/07 Rez CC.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/08 Rez DD.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/09 Rez EE.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/10 Pohľad južný.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/11 Pohľad východný.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/12 Pohľad severný.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/13 Pohľad západný.pdf, Realizácia projektu Multifunkčná hala 2 fáza/Kosielka_multihala.pdf, Správa nezávislého auditora - dodatok/, Správa nezávislého auditora - dodatok/Dodatok správy nezávislého audítora.pdf, Správa nezávislého auditora - dodatok/kosieľka správa audítora KVS.pdf, Informácia o kontrole plnenia uznesení.pdf, Interpelácie a informácia o vybavení interpelácií.pdf, Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.pdf, Návrh na uzatvorenie náj_zmlúv_Horný Dvor_Bernolákovo.pdf, Návrh na zareadenie do siete škôl a škol. zariadení.pdf, Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022_ Návrh.pdf, Schválenie sobášiaceho.pdf, Správa o nevymožiteľných pohľadávkach.pdf, UPD-informácia o plnení-územny-plan.pdf, Uzatvorenie náj_zmlúv_na opak_nájom_sept 2022.pdf
Veľkosť: 86 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 248.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 532.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
interpelácie Veľkosť: 465.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023

Video