Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

21. zasadnutie OZ 28.6.2022

SÚBOR
Dátum: 28.06.2022
Počet videní: 210
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 28.6.2022.
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 28.6.2022.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 145 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: podklady-21OZ/, podklady-21OZ/Informácia o stave obstarávania nového územného plánu a ZaD.pdf, podklady-21OZ/Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 01 - Jozef Stanko.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 02 - DJ engineering.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Gyn Sen.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 05 - Radiolan.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 06 - Duong Duong Cao.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 07- Polgár Marek.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 08- Púpavy Bernolákovo.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 09 - Anton Karpat.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 10 - lz stav.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 3_OZ_Sawyer.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/k bodu 08 GP1542022_vb.pdf, podklady-21OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Obec Bernolákovo - LZ-STAV IBV Poľovnícka.pdf, podklady-21OZ/Návrh dohody o spolupráci.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odkúpenie budov/, podklady-21OZ/Návrh na odkúpenie budov/Kosielka_Dvorana_u_Gála_odkúpenie.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odkúpenie budov/Priloha 1_Rev_sprava_plyn.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odkúpenie budov/Priloha 2_rev_spr_elektrina.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odkúpenie budov/Staticky posudok._Dvorana_u_Gala.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odkúpenie budov/Znalecký posudok_Dvorana_u_Gala.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odpredaj pozemku/, podklady-21OZ/Návrh na odpredaj pozemku/Detail_kruh.objazdu_podľa UP.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odpredaj pozemku/Geometricky_plan.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odpredaj pozemku/Kosielka_odpredaj pozemkov_Hrubé Lúky_new.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odpredaj pozemku/Priloha1_vyosenie_KO.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odpredaj pozemku/Priloha2_vyosenie_KO.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odpredaj pozemku/Rozhodnutie o umiest.stavby_2017.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odpredaj pozemku/Rozhodnutie SÚ_Bernolákovo_27_1_22.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odpredaj pozemku/Situacia_kruh.objazd_pozemok.pdf, podklady-21OZ/Návrh na odpredaj pozemku/Stanovisko k PD_ODI Senec.pdf, podklady-21OZ/Návrh na úpravu rozpočtu č. 2/, podklady-21OZ/Návrh na úpravu rozpočtu č. 2/košieľka úprava rozpočtu č. 2.pdf, podklady-21OZ/Návrh na úpravu rozpočtu č. 2/ocU príjmy 2022 - úprava č.2.pdf, podklady-21OZ/Návrh na úpravu rozpočtu č. 2/ocU výdavky 2022- úprava č. 2.pdf, podklady-21OZ/Návrh na úpravu rozpočtu č. 2/Rozpočtové opatrenia 2022-2-OZ.pdf, podklady-21OZ/Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne/, podklady-21OZ/Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne/kosiellka VZN o poplatkoch na cintoríne na území obce Bernolákovo .pdf, podklady-21OZ/Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne/Navrh VZN 2022 o poplatkoch na cintoríne.pdf, podklady-21OZ/Návrh VZN o poplatkoch na cintoríne/Vyhodnotenie pripomienok v návrhu VZN o poplatkoch na cintoríne.pdf, podklady-21OZ/Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska/, podklady-21OZ/Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska/kosiellka VZN prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf, podklady-21OZ/Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska/Navrh VZN 2022 prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf, podklady-21OZ/Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska/Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Bernolákovo.pdf, podklady-21OZ/Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021/, podklady-21OZ/Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021/hodnotenie programového rozpočtu 2021.pdf, podklady-21OZ/Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021/Košieľka.pdf, podklady-21OZ/Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021/príjmy - k 31.12.2021.pdf, podklady-21OZ/Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021/výdavky komplet k 31.12.2021.pdf, podklady-21OZ/Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021/Záverečný účet obce za rok 2021 - OZ.pdf, podklady-21OZ/Personálne zmeny v Komisii pre komunitné plánovanie a bytovú politiku.pdf, podklady-21OZ/Pristúpenie k dotácii/, podklady-21OZ/Pristúpenie k dotácii/Dostavba ZŠ_Výpis z Uznesenia 56_12_21.pdf, podklady-21OZ/Pristúpenie k dotácii/Kosielka_Dotácie_Dostavba ZŠ.pdf, podklady-21OZ/Rozsah výkonu funkcie starostu obce vo volebnom období 2022-2026.pdf, podklady-21OZ/Správa nezávislého audítora/, podklady-21OZ/Správa nezávislého audítora/kosiellka správa audítora konsolidovaná.pdf, podklady-21OZ/Správa nezávislého audítora/Správa nezávislého audítora pre štatutár. orgán a OZ konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Bernolákovo.pdf, podklady-21OZ/Správa o stave nájomných bytov.pdf, podklady-21OZ/Správa z vykonanej kontroly.pdf, podklady-21OZ/Stanovenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026.pdf, podklady-21OZ/Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu.pdf, podklady-21OZ/Určenie volebných obvodov vo volebnom období 2022-2026.pdf, podklady-21OZ/Uzatvorenie náj_zmlúv_na opak_nájom_jún 2022.pdf, podklady-21OZ/Voľba hlavného kontrolóra obce.pdf, podklady-21OZ/Zmluva o zriadení vecného bremena/, podklady-21OZ/Zmluva o zriadení vecného bremena/06.06.2022 - úprava ZSDIS -VB ZDIS - Obec Bernolákovo - oprava Platiteľ Oprávnený.pdf, podklady-21OZ/Zmluva o zriadení vecného bremena/Kosielka_Zmluva ZSDIS a Obec - vecné bremeno Revit.d.termin.pdf, podklady-21OZ/Zmluva o zriadení vecného bremena/Návrh GP na VB 04.4.2022.pdf
Veľkosť: 96.6 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 282.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 522.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
interpelácie Veľkosť: 288.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023