Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

20. zasadnutie OZ 10.5.2022

SÚBOR
Dátum: 10.05.2022
Počet videní: 333
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 10.5.2022.
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 10.5.2022.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 144 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: Majetkovoprávne vysporiadanie/, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 1.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/obsah.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/košieľka Návrh na úpravu rozpočtu č. 1.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Príjmy/, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Príjmy/ocU príjmy 2022 - úprava č.1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Rozpočtové opatrenia 2022-1-OZ.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 1 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 10 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 11 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 12 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 13 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 14 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 15 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 2 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 3 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 4 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 5 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 6 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 7 2022- úprava č. 1a.pdf.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 8 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky 9 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Výdavky/ocU výdavky bilancia 2022- úprava č. 1a.pdf, Návrh VZN normatívy/, Návrh VZN normatívy/kosielka VZN normatívy 2022 10.5.2022.pdf, Návrh VZN normatívy/Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov obce Bernolákovo.pdf, Schválenie zámeru na kúpu budov a pozemkov pre účely obce/, Schválenie zámeru na kúpu budov a pozemkov pre účely obce/Popis navrhovanej nehnuteľnosti na kúpu v lokalite Horný dvor.pdf, Schválenie zámeru na kúpu budov a pozemkov pre účely obce/Schválenie zámeru kúpy.pdf, Súhlas k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby Komunikácia – Lekárenská na parc.č.27641.2773173, 2773188k.ú. Bernolákovo vo vlastníctve obce Bernolákovo/, Súhlas k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby Komunikácia – Lekárenská na parc.č.27641.2773173, 2773188k.ú. Bernolákovo vo vlastníctve obce Bernolákovo/Kosielka_súhlas pre BJB na UR - Komunikácia Lekárenská ulica.pdf, Súhlas k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby Komunikácia – Lekárenská na parc.č.27641.2773173, 2773188k.ú. Bernolákovo vo vlastníctve obce Bernolákovo/situácia umiestnenia komunikácie - Lekárenská.pdf, Súhlas k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby Komunikácia – Lekárenská na parc.č.27641.2773173, 2773188k.ú. Bernolákovo vo vlastníctve obce Bernolákovo/Suhlas zaslaný BJB pre UR Komunikácia - Lekárenská.pdf, Zmluva o zriadení vecného bremena v rámci realizácie stavby – „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“ v styku Staničnej a Trnavskej ulici v obci Bernolákovo/, Zmluva o zriadení vecného bremena v rámci realizácie stavby – „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“ v styku Staničnej a Trnavskej ulici v obci Bernolákovo/Kosielka_Zmluva ZSDIS a Obec - vecné bremeno Revit.d.termin.pdf, Zmluva o zriadení vecného bremena v rámci realizácie stavby – „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“ v styku Staničnej a Trnavskej ulici v obci Bernolákovo/Návrh GP na VB 04.4.2022.pdf, Zmluva o zriadení vecného bremena v rámci realizácie stavby – „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“ v styku Staničnej a Trnavskej ulici v obci Bernolákovo/Zmluva ZSDIS a Obec - vecné bremeno Revit.d.termin.pdf, Informácia o stave obstarávania nového územného plánu a ZaD.pdf, Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií.pdf, Prelomenie pozastaveneho uznesenia starostom.pdf, Rada školy pri MŠ Kondrótova.pdf, Správa z vykonanej kontroly hospodárenia s finančnými prostiedkami v ŠJ pri MŠ na Komenského ul.pdf
Veľkosť: 10.5 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 163.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 368.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
interpelácie Veľkosť: 322.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023