Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

17. zasadnutie OZ 22.2.2022

SÚBOR
Dátum: 22.02.2022
Počet videní: 164
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 22.2.2022.
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 22.2.2022.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 143.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: UPD-informácia o plnení-územny-plan-na-22.2.2022.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 01 - Hanic.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 02 - Podobní.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 03 - Nedeliaková.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 04 - Nackin.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 05 - Pozemky 4777.589a590.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 06 - predaj pozemku 4776.14.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 07 - Mária Madleňáková.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod 08 - Klub dôchodcov.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/obsah.pdf, Materiálno-technické zabezpečenie školského vyučovania v základnej škole a možnosť prijatia dlhodobého úveru/, Materiálno-technické zabezpečenie školského vyučovania v základnej škole a možnosť prijatia dlhodobého úveru/Indikativna uverova ponuka Obec Bernolákovo.pdf, Materiálno-technické zabezpečenie školského vyučovania v základnej škole a možnosť prijatia dlhodobého úveru/Indikatívna ponuka_Obec Bernolákovo 10_02_2022.pdf, Materiálno-technické zabezpečenie školského vyučovania v základnej škole a možnosť prijatia dlhodobého úveru/kosielka-riesenie-skola.pdf, Materiálno-technické zabezpečenie školského vyučovania v základnej škole a možnosť prijatia dlhodobého úveru/Ponuka Prima banka.pdf, Návrh na schválenie Dohody o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce/, Návrh na schválenie Dohody o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce/Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce.pdf, Návrh na schválenie Dohody o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce/Návrh na schválenie Dohody o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce.pdf, Návrh na schválenie Dohody o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce/Príloha - stanovisko KRHaZZ BA.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/OcU príjmy 2021 - úprava č.4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky bilancia 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky1 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky10 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky11 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky12 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky13 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky14 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky16 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky2 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky3 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky4 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky5 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky6 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky7 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky8 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky9 2021- úprava č. 4.pdf, Návrh Organizačného poriadku Obecnej polície Bernolákovo/, Návrh Organizačného poriadku Obecnej polície Bernolákovo/hodnosti ocp .png, Návrh Organizačného poriadku Obecnej polície Bernolákovo/Košieľka organiz poriadok 2022.pdf, Návrh Organizačného poriadku Obecnej polície Bernolákovo/Organizačný poriadok Obecnej polície Bernolákovo - Návrh.pdf, Návrh Požiarneho poriadku/, Návrh Požiarneho poriadku/Košieľka.pdf, Návrh Požiarneho poriadku/Poziarny poriadok Obce Bernolakovo 2022 Návrh.pdf, Návrh Požiarneho poriadku/Príloha č. 1 Hydranty.pdf, Návrh Všeobecne záväzné nariadenia o normatívoch/, Návrh Všeobecne záväzné nariadenia o normatívoch/kosiellka VZN normatívy 2022.pdf, Návrh Všeobecne záväzné nariadenia o normatívoch/Návrh VZN Normativy 2022.pdf, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Obecnej polícii Bernolákovo/, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Obecnej polícii Bernolákovo/Košieľka k VZN o OP 2022.pdf, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Obecnej polícii Bernolákovo/Návrh VZN o Obecnej polícii Bernolákovo po pripomienkach.pdf, Návrh Všeobecnej záväzného nariadenia o označení ulíc/, Návrh Všeobecnej záväzného nariadenia o označení ulíc/Košieĺka.pdf, Návrh Všeobecnej záväzného nariadenia o označení ulíc/Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Bernoláko.._.pdf, Preložka elektroenergetického zariadenia/, Preložka elektroenergetického zariadenia/Kosielka_zmluva_elek_prekladka_DT.pdf, Preložka elektroenergetického zariadenia/Zmluva_elek_prelozka_DT.pdf, Pridelenie dotácií na rok 2022 občianskym združeniam a spolkom/, Pridelenie dotácií na rok 2022 občianskym združeniam a spolkom/Dotácie žiadosti rok 2022.pdf, Pridelenie dotácií na rok 2022 občianskym združeniam a spolkom/Dotácie žiadosti2 rok 2022.pdf, Pridelenie dotácií na rok 2022 občianskym združeniam a spolkom/Kosielka_OZ_Ziadosti o dotaciu_2022_bod.pdf, Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2021/, Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2021/sprava o č priloha 2.pdf, Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2021/správa o č 2021 príloha 1.pdf, Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2021/Správa_o_činnosti_2021.pdf, Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontroorky obce za rok 2021/, Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontroorky obce za rok 2021/Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.pdf, Správy z vykonaných kontrol/, Správy z vykonaných kontrol/Správy o výsledku z kontroly.pdf, Uzatvorenie nájomných zmlúv/, Uzatvorenie nájomných zmlúv/košieľka OZ_uzatvorenie náj_zmlúv_na opak_nájom_február_ 2022.pdf, Vecné bremeno Mostová/, Vecné bremeno Mostová/Kosielka_zmluva_vec_bremeno_Mostova.pdf, Vecné bremeno Mostová/Zmluva_vecne_bremeno_Mostova_ul..pdf, Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií.pdf
Veľkosť: 38.7 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 287 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 419.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
interpelácie Veľkosť: 522.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023