Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

15. zasadnutie OZ 30.11.2021

SÚBOR VIDEO
Dátum: 30.11.2021
Počet videní: 165
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 30.11.2021.
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 30.11.2021.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 146 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: podklady-15-OZ/, podklady-15-OZ/Budova_Spofin_prehlad_aktual.pdf, podklady-15-OZ/Komunitny plan Bernolákovo 2022 - 2026.pdf, podklady-15-OZ/Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií.pdf, podklady-15-OZ/Kosielka_OPRAVA UZNESENIA__hodnotne objekty.pdf, podklady-15-OZ/Kosielka_zmluva ZSR.pdf, podklady-15-OZ/košieľka OZ_uzatvorenie náj_zmlúv_na opak_nájom_november_ 2021.pdf, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/Bod 04 - Schwarzwasser Medica.pdf, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/Bod 05 - Hipp.pdf, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/Bod 06 - Burešoví.pdf, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/Bod 07 - Mária Madleňáková.pdf, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/Bod 08 - ZUŠ prenájom Viničná DHOZ.pdf, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/Bod 10 - Jozef Stanko.pdf, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/K bodu č.1 - zrušenie uznesenia č. č. 22142021.pdf, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/K bodu č.2 - priamy predaj pozemku pozemku 4776.14.pdf, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/K bodu č.3 - Filipovič.pdf, podklady-15-OZ/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností GDPR/K bodu č.9-Muránsky.pdf, podklady-15-OZ/Navrh VZN 2021 o miestnych daniach v obci Bernolákovo.pdf, podklady-15-OZ/Navrh VZN 2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf, podklady-15-OZ/Navrh VZN 2021 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf, podklady-15-OZ/Navrh VZN 2021 o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/OcU príjmy 2021 - úprava č.3.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Rozpočtové opatrenia 2021-3-OZ.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Bilancia.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 1.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 10.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 11.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 12.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 13.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 14.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 15.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 2.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 3.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 4.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 5.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 6.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 7.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 8.pdf, podklady-15-OZ/Návrh na zmenu rozpočtu/Výdavky/ocU výdavky 2021- úprava č. 3 Program 9.pdf, podklady-15-OZ/Návrh plánu KČ na I. plrok 2022.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/príjmy - 2022,2023,2024 .pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Rozpočet 2022.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Bilancia1.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program 1.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program 2.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program 3.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program 4.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program 6.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program10.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program11.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program12.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program13.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program14.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program15.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program5.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program7.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program8.pdf, podklady-15-OZ/Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024/Výdavky/výdavky -2022,2023,2024 –Program9.pdf, podklady-15-OZ/Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Bernoláko.._.pdf, podklady-15-OZ/Návrh VZN o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škol, školskom klube detí, školskej jedálni a základnej umeleckej škole.pdf, podklady-15-OZ/Plán zasadnutí OZ pre rok 2022.pdf, podklady-15-OZ/Rekonštrukcia interiéru a modernizácia kultúrneho domu.pdf, podklady-15-OZ/Správa o výsledku kontroly MOM pre OZ.pdf, podklady-15-OZ/Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2020 pre OZ.pdf, podklady-15-OZ/UPD-informácia o plnení-územny-plan-na-30.11.2021.pdf, podklady-15-OZ/Zdriadovacia listina DHZO Bernolákovo.pdf, podklady-15-OZ/Zmluva so ZSR.pdf, podklady-15-OZ/Štatút Dobrovoľný hasičský zbor obce.pdf
Veľkosť: 13.6 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 231 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 441.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
interpelácie Veľkosť: 223.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023

Video