Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

14. zasadnutie OZ 5.10.2021

SÚBOR
Dátum: 05.10.2021
Počet videní: 91
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 5.10.2021.
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 5.10.2021.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 143.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: Dodatok VZN strava dôchodci/, Dodatok VZN strava dôchodci/Dodatok k VZN 5 2012.pdf, Dodatok VZN strava dôchodci/kosiellka VZN strava dôchodci.pdf, Inventarizácia/, Inventarizácia/Koτielka.pdf, Inventarizácia/OTZ inventarizácia_majetku.pdf, Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií.pdf, kosielka-doplnenie-clena-KNUP.pdf, koτieûka OZ_uzatvorenie náj_zmlúv_na opak_nájom_október_ 2021.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 01 - Vego Marketing.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 02 - Juraj Filipoviƒ.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 03- Gabriel Nagy.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 04 - Vikukoví.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 05 - Muránsky.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 06 - Nádej.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 07 - Klub dôchodcov.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 08 - Miloslav Majerƒák.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 11 - Schwarzwasser Medica.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 12 - ZUS.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod 9- Alojz µutka.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie/Bod10- Miloslav Majerƒák 2.pdf, Organizaƒná τtruktúra/, Organizaƒná τtruktúra/kosielka-organizacna-struktura.pdf, Organizaƒná τtruktúra/Organizaƒná τtruktúra OU 2021.pdf, Schválenie kompetencie.pdf, Správa 020-021_Lipka Rezníková.pdf, správa 2020-2021 Mµ Komenského 1.pdf, Správa o VV¼ 2020-2021 Kondrotova.pdf, Správy auditora/, Správy auditora/Dodatok správy KΘZ Bernolákovo 20200001.pdf, Správy auditora/Konsolidovaná v∞roƒná správa Bernolákovo 2020.pdf, Správy auditora/kosiellka rozpoƒet správy audítora.pdf, Správy auditora/Správa auditora_konsolidovaná_2020.pdf, Správy hlavnej kontrolórky/, Správy hlavnej kontrolórky/koτieûka - Niepelová správy z vykonan∞ch kontrol.pdf, Správy hlavnej kontrolórky/Správa o v∞sledku kontroly vybavovania s£aºnosti pre OZ.pdf, Správy hlavnej kontrolórky/Správa z kontroly dodávateûsk∞ch faktúr pre OZ.pdf, UPD-informácia o plnení-územny-plan-na-5.10.2021.pdf, Urbanistická τtúdia/, Urbanistická τtúdia/koτieûka.pdf, Urbanistická τtúdia/vyhodnotenie pripomienok.pdf, Ustanovenie kontrolnej skupiny.pdf, VZN Mµ, µJ, µKD, ZUµ/, VZN Mµ, µJ, µKD, ZUµ/kosielka VZN strava .pdf, VZN Mµ, µJ, µKD, ZUµ/VZN - ƒiastoƒná úhrada v MS SKD ZUS µJ final 11 2020 povodne.pdf, Zmena organizácie poºiarnej ochrany v obci/, Zmena organizácie poºiarnej ochrany v obci/Koτieûka .pdf, Zmena rozpoƒtu obce/, Zmena rozpoƒtu obce/kosielka rozpoƒet 2.pdf, Zmena rozpoƒtu obce/OcU príjmy 2021 - úprava ƒ.2.pdf, Zmena rozpoƒtu obce/OcU v∞davky 2021 úprava ƒ. 2/, Zmena rozpoƒtu obce/OcU v∞davky 2021 úprava ƒ. 2/OcU vydavky.pdf, Zmena rozpoƒtu obce/OcU v∞davky 2021 úprava ƒ. 2/Program 1.xls, Zámer odkúpenia stavby/, Zámer odkúpenia stavby/Parcela registra C, 691_4.pdf, Zámer odkúpenia stavby/Zámer odkúpenia stavby - Spofin.pdf, Závereƒná správa 2020-2021.pdf
Veľkosť: 51 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 202.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 450.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023