Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

3. zasadnutie OZ 17.6.2019

SÚBOR
Dátum: 17.06.2019
Počet videní: 176
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 17.6.2019.
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 17.6.2019.

Zoznam video súborov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 70.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady1
Súbory, ktoré obsahuje archív: Hodnotiaca správa k plneniu rozpoƒtu za rok 2018.pdf, Plán kontrolnej ƒinnosti hlavného kontrolóra obce Bernolákovo na II.polrok 2019.pdf, VZN - normatívy 2019 - NAVRH.pdf, VZN - poplatky MS, ZUS, SKD, SJ - NAVRH.pdf, Zámer predaja pozemku_Buzgovicovy.pdf, Zamer predaja pozemku_Martinak.pdf, Zamer predaja pozemku_Rakick∞.pdf, Zamer zameny pozemku_VGP.pdf, Závereƒn∞ úƒet za rok 2018 - NAVRH.pdf
Veľkosť: 3.35 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
podklady2
Súbory, ktoré obsahuje archív: Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií.doc, Menovanie fo funkcie riaditeûky Základnej τkoly.pdf, Odvoalnie ƒlena Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voûnoƒasové aktivity.doc, Odvolanie a vymenovanie zapisovateûky Komisie pre financie a rozpoƒet.doc, pozvanka-3-oz-17062019.jpg, pozvanka-3-oz-17062019.pdf, Predƺenie nájomnej zmluvy v sociálnom byte na Mostovej ulici.doc, Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove.pdf, Rodinná τkola - ºiados£ o zriadenie do siete τkôl a τkolsk∞ch zariadení.doc, Správa o v∞sledku kontroly príjmov rozpoƒtu z poplatkov za komunálny odpad.pdf, Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu závereƒného úƒtu obce Bernolákovo za rok 2018.pdf
Veľkosť: 2.4 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 403.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
interpelácie Veľkosť: 637.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023