Tradične v období ,,Mikuláša,, zavítal do Bernolákova aj tento rok obľúbený Svätý Mikuláš.

Prišiel spolu s dvoma čertami 8.12. pred kultúrny dom a srdečne sa zvítal s deťmi.

Porozprával sa s nimi, rozdal im sladkosti a potom spoločne s deťmi rozsvietil obecný vianočný strom.