V Modrom salóniku Kultúrneho domu sa 7.4. konalo ďalšie z cyklu podujatí Modrý piatok.

Tentokrát bolo venované archeologickému výskumu na jednom z najzaujímavejších objektov v obci, Čeklískemu hradu.
Porozprávať na túto tému prišiel najpovolanejší, archeológ PhDr. Zdeněk Farkaš zo Slovenského národného múzea. Dr. Farkaš sa venuje výskumu na Čeklískom hrade od počiatku a preto jeho informácie boli veľmi rozsiahle. Ponúkol návštevníkom podujatia množstvo zaujímavých, zväčša nepublikovaných detailov o hrade i obci dávnych rokov.

Hudbou a piesňami spríjemňovalo večer duo Ivan Tery Zeman a Ján Činčura, ktorí bernolákovskému publiku nie sú neznámi.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mmz18XAt6jY&feature=youtu.be