V nedeľu 10.marca sa v kultúrnom dome uskutočnilo podujatie pri príležitosti MDŽ, ktoré zorganizoval starosta obce v spolupráci so ZO SZPB v Bernolákove.

Na úvod podujatia starosta oslovil prítomné dámy, ženy, matky i dievčatá a zablahoželal k im k tomuto dňu. Potom prišiel na pódium spevák Miroslav Švába. Venoval svoj koncert všetkým prítomným ženám, ktoré zjavne svojim skutočne úžasným hlasom nesmierne potešil. Vo svojom koncerte predstavil svoj široký repertoár nádherných melódií a neopakovateľnú hlasovú kvalitu. Po skončení koncertu boli všetky prítomné ženy obdarované kvetinou.