Obecná knižnica je súčasťou Kultúrneho domu a slúži všetkým občanom z Bernolákova , aj z okolitých obcí.
Zriaďovateľom knižnice je Obec Bernolákovo.
V súčasnosti knižničný fond tvorí okolo 26000 knižničných jednotiek a má 450 stálych čitateľov.

Online prístup do katalógu našej knižnice:

http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicabernolakovo.htm

Základným predmetom činnosti je :
– získavanie, spracovanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh a časopisov
– budovanie univerzálneho knižničného fondu
– poskytovanie knižnično-informačných služieb
– zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby

V knižnici sú dve oddelenia

pre dospelých, ktorý tvorí beletria a odborná literatúra . Vzhľadom na postavenie knižnice je každý odbor zastúpený základnými titulmi.

Knižničný fond obsahuje:

– romány, dobrodružnú a historickú literatúru, detektívky, cestopisy, životopisy, poéziu, literatúru faktu
– odporúčanú literatúru pre študentov SŠ
– noviny a časopisy

pre deti a mládež – fond obsahuje rozprávky, leporelá, romány pre mládež, povinné čítanie pre žiakov ZŠ, odbornú literatúru
Čitateľom je k dispozícií:

– voľný výber kníh
– priestor na čítanie časopisov, novín

Zápisné v knižnici

Deti do 15 rokov: bez poplatku
Mládež 15-19 r.: 1 €
Dospelí: 2 €
Dôchodcovia: 1 €

Výpožičný čas

Pondelok: 14.00 – 18.00
Utorok: 13.00 – 16.00
Streda: zatvorené
Štvrtok: 10.00 – 19.00
Piatok: 13.00 – 15.00

Kontakt

Bc. Veronika Hrušková

obecná knižnica

tel.: 02/40 200 622
mail: veronika.hruskova@bernolakovo.sk