Milí čitatelia, oznamujeme, že obecná knižnica je momentálne zatvorená z dôvodu jej presunu do náhradných priestorov. O ďalších podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.

Obecná knižnica je súčasťou Kultúrneho domu a slúži všetkým občanom z Bernolákova , aj z okolitých obcí.
Zriaďovateľom knižnice je Obec Bernolákovo.
V súčasnosti knižničný fond tvorí okolo 26000 knižničných jednotiek a má 450 stálych čitateľov.

Online prístup do katalógu našej knižnice:

http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicabernolakovo.htm

Základným predmetom činnosti je :
– získavanie, spracovanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh a časopisov
– budovanie univerzálneho knižničného fondu
– poskytovanie knižnično-informačných služieb
– zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby

V knižnici sú dve oddelenia

pre dospelých, ktorý tvorí beletria a odborná literatúra . Vzhľadom na postavenie knižnice je každý odbor zastúpený základnými titulmi.

Knižničný fond obsahuje:

– romány, dobrodružnú a historickú literatúru, detektívky, cestopisy, životopisy, poéziu, literatúru faktu
– odporúčanú literatúru pre študentov SŠ
– noviny a časopisy

pre deti a mládež – fond obsahuje rozprávky, leporelá, romány pre mládež, povinné čítanie pre žiakov ZŠ, odbornú literatúru
Čitateľom je k dispozícií:

– voľný výber kníh
– priestor na čítanie časopisov, novín

Zápisné v knižnici

Deti a študenti do 18 rokov: 1 €

Dospelí : 3,50 €

Dôchodcovia: 1 €

 

Výpožičný čas


Pondelok
13:00 - 18:00

Utorok
13:00 - 16:00

Streda
13:00 - 16:00

Štvrtok
10:00 - 19:00

Piatok
ZATVORENÉ

 

Kontakt

Bc. Veronika Hrušková

obecná knižnica

tel.: 02/40 200 622
mail: veronika.hruskova@bernolakovo.sk