Prenájom priestorov v Kultúrnom dome je možný – na základe písomnej žiadosti na adresu Obecný úrad, Hlavá 111, Bernolákovo
– faxom na t.č. 0245993763 kl.115
– na adresu KD Bernolákovo, Hlavná 107, Bernolákovo
– mailom na adresu andrea.grebeciova@bernolakovo.sk

Cenník prenájmu priestorov KD, platný od 1.1.2011

Vestibul (93,5 m2)
7 €
Malá sála (77,8 m2)
10 €
Veľká sála (220 m2)
24 €
Šatňa pre účinkujúcich (20,7 m2)
4 €
Celý objekt
40 €

Pre organizácie a firmy registrované na území obce je poskytovaná 50% zľava.
Cena platí za každú začatú hodinu.