Prenájom priestorov v Kultúrnom dome je možný – na základe písomnej žiadosti na adresu Obecný úrad, Hlavá 111, Bernolákovo
– faxom na t.č. 0903 444 412
– na adresu KD Bernolákovo, Hlavná 107, Bernolákovo
– mailom na adresu rmuller@bernolakovo.sk

Cenník prenájmu priestorov KD, platný od 8.6.2020
kulturny-dom-cennik-2020-1.pdf

Pre organizácie a firmy registrované na území obce je poskytovaná 50% zľava.
Cena platí za každú začatú hodinu.