NÁVRH A AUDIT CHRÁNENÝCH A HODNOTOVÝCH OBJEKTOV, PRÍRODNÝCH ÚZEMÍ A POZEMKOV S NÁVRHOM NA ICH VYUŽITIE A OCHRANU,

pre obec Bernolákovo

Pasport pamiatok Bernolákovo – DATA.XLSX

Pasport Bernolákovo.PDF