• Informácie
 • Príspevky
 • Inzercia
 • Archív
 • Bernolák je obecný časopis obyvateľov Bernolákova. Časopis vydáva Obecný úrad 4-krát ročne v náklade 3500 výtlačkov. Je doručovaný bezplatne domácnostiam v obci.

  Periodikum je registrované Okresným úradom v Senci pod číslom OÚ SC – 4/98.

  Redakčná rada:

  Katarína Barošová, Marta Kucerová

  Kontakt:

  casopisbernolak@gmail.com

 • Priestor v obecnom časopise dostávajú obyvatelia Bernolákova ako jednotlivci, ale aj združenia občanov, organizácie, úrady, školy alebo športové kluby pôsobiace v obci.

  Doručovanie:

  • elektronicky na e-mailovú adresu casopisbernolak@gmail.com
  • osobne v podateľni Obecného úradu resp. v kancelárii Kultúrneho domu
  • príspevky treba doručiť najneskôr v deň uzávierky

  Texty:

  • písaný text posielajte v dokumente MS Word (.doc .docx) alebo v tele e-mailu
  • súčasťou textu má byť názov príspevku (nadpis)
  • povinnou súčasťou textu musí byť riadny podpis autora – meno, priezvisko, titul (nie prezývka, skratka alebo anonym), prípadne aj názov organizácie a funkcia

  Obrázky:

  • vítanou súčasťou príspevkov sú obrázky – fotografie, reprodukcie, ilustrácie, grafy a pod.
  • obrázky posielajte ako samostatný súbor (nie v dokumente MS Word)
  • obrázky posielajte v čo najvyššej kvalite/rozlíšení (nekomprimované, nezmenšené), ideálne originál z fotoaparátu/telefónu
  • ak nie ste vlastníkom/autorom obrázku, je potrebné uviesť zdroj
  • fyzické výtlačky je potrebné odovzdať na Obecnom úrade alebo v Kultúrnom dome
 • Obecný časopis ponúka aj priestor na inzerciu pre subjekty, ktoré predávajú tovar, ponúkajú služby alebo zamestnávajú ľudí v Bernolákove a okolí.

  Doručovanie:

  • elektronicky na e-mailovú adresu casopisbernolak@gmail.com
  • k inzerátu je potrebné priložiť aj fakturačné údaje (názov firmy, adresa, IČO, DIČ; resp. meno, priezvisko, adresa, RČ)
  • inzeráty treba doručiť najneskôr v deň uzávierky

  Inzeráty:

  • grafické podklady pošlite vo formáte PDF v danom rozmere inzerátu (na zrkadlo), v tlačovom rozlíšení 300 dpi, vo farebnom profile CMYK
  • s prípravou podkladov vám pomôže váš grafik alebo grafický dizajnér
  • pri vytváraní inzerátu pamätajte na to, že správna reklama by nemala obsahovať zbytočne veľa informácií

  Vydanie a fakturácia:

  • inzerát bude posúdený redakčnou radou a zaradený do vydania; redakčná rada si vyhradzuje právo neuverejniť nerelevantné inzeráty
  • faktúru za inzerciu vystavuje Obecný úrad po vydaní predmetného inzerátu, faktúru je potrebné uhradiť do termínu splatnosti

  Cenník:

  formát časopisu: A4 (210 × 297 mm)


  • 2023


  • 2022


  • 2021


  • 2020  • 2019


  • 2018


  • 2017

    

    

    


  • 2016


  • 2015

    

    

    


  • 2014


  • 2013


  • 2012


  • 2011


  • 2010


  • 2009


  • 2008


  • 2007


  • 2006

    


  • 2005

    


  • 2004

    


  • 2003

    


  • 2002

    


  • 2001

    


  • 2000

    


  • 1999

    


  • 1998

    


  • 1997

    


  • 1996

    


  • 1995