OBECNÝ ÚRAD

Hlavná 111
900 27 Bernolákovo
Telefón: 02 / 40 200 601
Email: obec@bernolakovo.sk

fakturačné údaje Obce Bernolákovo:

Obecný úrad Bernolákovo
Hlavná 111
900 27 Bernolákovo
IČO: 00304662
DIČ: 2020662028
Číslo účtu: IBAN SK56 1100 0000 002621730240


Pondelok
8:00 - 18:00

Utorok
nestránkový deň

Streda
7:30 - 16:00

Štvrtok
nestránkový deň

Piatok
7:30 - 12:00

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12:00 - 13:00

OBECNÁ POLÍCIA

Telefón: 0918 88 22 22

HASIČI

Telefón: 150

KNIŽNICA / KULTÚRNY DOM

Telefón: 02 / 45993 922