Obecný úrad
02 / 40 200 601
Obecná polícia
0918 88 22 22
Tiesňové volanie
112
Polícia
158
Polícia Senec
0961533705 alebo 4592 4555
Hasiči
150
Hasičská stanica Senec
4592 7589 alebo 4592 6646
Záchranná dopravná a zdravotná služba
155 alebo 16 155
Nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava
57 887 111 alebo 57 887 500
Poliklinika Ružinov - pohotovostná ambulancia pre dospelých
48 27 92 57
Nemocnica ak. L. Dérera – Kramáre – pohotovostná ambulancia pre deti
59 37 11 11
Linka dôvery
0850 111 022 – NON STOP
Pohotovostná poruchová služba - elektráreň 0800 111 567
0800 111 567
Pohotovostná poruchová služba - plynáreň
0850 111 727
Pohotovostná poruchová služba - vodovody
0800 121 333
Ohlasovňa porúch telefónnych čísiel
12 129
Pošta
02 / 45993 021
Dom služieb
02 / 45993 211
RK Farský úrad
02 / 45993 101
Kultúrny dom
02 / 45993 922
Základná škola - Komenského ul. č.3
02 / 45993 912 alebo 02 / 45993554
Základná škola - Školská ul. č.1
02 / 45993 471
Materská škôlka
02 / 45993 552
Školská jedáleň - ZŠ
02 / 45993 217
Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola - Svätoplukova 38
02 / 45993 511
Súkromné gymnázium so špeciálnych zameraním na TV - Svätoplukova 38
02 / 45994 709
Detský domov - Trnavská č. 62
02 / 45993 477