Obec Bernolákovo oznamuje rodičom, že Školský autobus premáva od začiatku školského roka na určenej trase. Môžu ho bezplatne využívať deti navštevujúce základnú a materskú školu, v prípade potreby v sprievode rodičov, resp. vychovávateľov z Detského domova.

Hlavná ul. - kaštieľ
7:05
Hlavná ul. - LIMA
7:06
Hlboká ulica rácz. Kollárova-Mostová
7:08
Trnavská ulica – Hydináreň
7:13
Trnavská ulica – križovatka s Lúčnou ulicou
7:15
Trnavská ulica – pri Detskom domove
7:17
Trnavská ulica – Bašty
7:19
Trnavská ulica – križovatka s Poľovníckou ulicou
7:21
Trnavská ulica – križovatka s Poľnou ulicou
7:23
Pšeničná ulica – križovatka s Poľnou ulicou
7:28
Železničná ulica – križovatka s Kvetnou ulicou
7:30
Poštová ulica – pri Zdravotnom stredisku
7:33
Kalinčiakova ulica – pred predajňou TERNO
7:35
Dukelská ulica – nová škola výstup
7:42
Dukelská ulica – stará škola výstup
7:38