Obec Bernolákovo zabezpečuje školský autobus, ktorý môžu bezplatne využívať deti navštevujúce materskú a základnú školu, v prípade potreby v sprievode rodičov, resp. vychovávateľov.

 

Harmonogram:

6:50 Hlboká ulica (križovatka s Mostovou ulicou)

6:53 Dunajská ul. č. 6

6:55 Lesná ul. – pri križovatke s Dubovou ul.

6:58 autobusová zastávka Lúčna A

7:00 stavebniny STAVIKO

7:03 Trnavská ul. – pri Centre pre deti a rodiny (Detský domov)

7:05 Trnavská ul. – pri moste ČV cyklotrasa Nová Dedinka

7:07 Trnavská ul. – križovatka s Poľnou ul.

7:12 autobusová zastávka Moravská A

7:15 autobusová zastávka  Osiková B

7:16 Poľná ul. – križovatka s Tulipánovou ul.

 

Dukelská ulica – stará škola – výstup

Dukelská ulica – nová škola – výstup

 

Nové autobusové spojenie do školy