Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku 89 rokov zomrel náš významný spoluobčan Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, rodák z Bernolákova, významný vodohospodársky odborník. Za všetky jeho diela spomenieme to naj – podieľal sa na návrhoch a realizácii vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Od roku 1957 bol členom Miestneho národného výboru v Bernolákove. Podieľal sa na projektovej dokumentácii … Čítať ďalej Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder