Referát matriky a evidencie obyvateľov bude  z  dôvodu  čerpania  dovolenky zatvorený  v  dňoch    6.8. – 17.8.2018.