Divadelné predstavenie Miško s Líškou

V nedeľu, 5. novembra 2023, sa v kultúrnom dome konalo divadelno-hudobné predstavenie pre deti. Chlapec Miško so svojou kamarátkou Líškou si spoločne s deťmi zatancovali, hravou formou sa učili počítať, ako chrániť prírodu či ako správne triediť odpad.

Farebné kulisy, zaujímavé rekvizity a chytľavá hudba rozžiarili detské očká a preto veríme, že si deti predstavenie naozaj užili.

Halloween karneval pre deti

Princezné, duchov, Wednesday či vlka ste mohli stretnúť vo veľkej sále Kultúrneho domu v Bernolákove. V nedeľu, 22. októbra 2023, sa konalo podujatie Halloween karneval, na ktorom sa zabavili nielen deti, ale aj dospelí. Program bol naozaj pestrý a deti si počas poobedia užili súťaže, tanečnú a bublinovú zábavu. Na záver samozrejme nechýbala sladká odmena pre každé dieťa.

Deň úcty k starším

Mesiac október je už od roku 1990 vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa v sobotu, 14.10.2023, uskutočnilo podujatie Deň úcty k starším, na ktorom našich seniorov privítal JUDr. Juraj Ďorko, PhD., prednosta Obecného úradu Bernolákovo.

V rámci programu si vypočuli prednášku Doc. et doc. MUDr. Elišky Kubíkovej PhD. MPH na tému prejavy starnutia a kpt. Mgr. Gabriela Drugová prednášala na tému Bezpečná jeseň života, ktorá bola zameraná na ochranu zdravia, života a majetku.

Poobedie seniorom spríjemnili vystúpenia detí zo Základnej umeleckej školy Bernolákovo a tiež talentovaná Erika Szabó z Komornej Opery Bratislava.

Počas celého programu boli k dispozícií  informačné stánky obce, polície či poisťovní pre poskytnutie informácií z rôznych oblastí.

Novinka pre Dobrovoľný hasičský zbor Bernolákovo

Do výbavy dobrovoľných hasičov pribudlo nové hasičské vozidlo, ktoré obec zakúpila z rakúskeho mesta Vösendorf. Hasičské vozidlo značky Mercedes Benz bolo zakúpené so skvelou výbavou a to pohonom všetkých kolies, kapacitou nádrže na 4000 l vody, nádržou na penidlo v objeme 125 l, pevne zabudovaným navijakom so 60 m oceľovým lanom na 7 ton. Súčasťou je tiež osvetľovací stožiar, elektrocentrála, pretlakový ventilátor, rôzne druhy rebríkov, prúdnic a hadíc. Pri zásahoch bude určite prínosom motorová píla či termokamera.  Aktuálne prebiehajú úkony potrebné na prihlásenie vozidla, samozrejmosťou budú aj nové polepy.

 

Pevne veríme, že vozidlo bude musieť zasahovať čo najmenej avšak sme radi, že aj týmto spôsobom sa zvýši kvalita pri výjazdoch.

Predstavenie knihy Odišli k anjelom

Dňa 18. augusta 2023 sa konalo v priestoroch kultúrneho domu výnimočné podujatie – predstavenie knihy s názvom „Odišli k anjelom“, ktorej autorkou je doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková PhD., MPH. Táto kniha prináša so sebou príbehy detí, ktoré čelia onkologickému ochoreniu, a preniká do ich sveta. Hoci sa v sále nezhromaždilo toľko ľudí, ako sme dúfali, rozprávanie autorky zanechalo silné emócie. Výťažok z predaja knihy bude venovaný oddeleniu detskej onkológie v Národnom ústave detských chorôb. Autorka ponechala niekoľko výtlačkov na Referáte kultúry a športu v kultúrnom dome, kde je možné si v prípade záujmu knihu dodatočne zakúpiť.

 

Čistenie povodia Čiernej vody

V sobotu, 12. augusta 2023, sa uskutočnila dobrovoľná brigáda na čistenie povodia Čiernej vody, ktorej sa zúčastnilo mnoho dobrovoľníkov, dospelých i detí.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto prospešnej aktivity zapojili a svojím úsilím vyzbierali takmer šesť kontajnerov odpadu. Dnešný deň ukázal, že takéto spoločné akcie sú prospešné nielen pre naše okolie ale aj na zlepšenie a rozvinutie medziľudských vzťahov. Veríme, že dnešná brigáda je začiatok novej tradície, ktorá sa bude v našej obci opakovať. Napriek niekoľko týždňovej príprave už dnes vieme čomu je potrebné v budúcnosti venovať viac energie a pozornosti. Dúfame, že pri ďalších podobných podujatiach sa zapojí viac ľudí a spojí tak príjemné s užitočným, strávi pekné dopoludnie v dobrej nálade s príjemným pocitom z dobre vykonanej práce.

 

 

Všetkým zúčastneným patrí ešte raz jedno veľké ĎAKUJEME!

 

Multifunkčná hala – slávnostné odovzdanie staveniska

Dňa 3. júla 2023 sa konalo slávnostné odovzdanie staveniska multifunkčnej haly, ktorá bude postavená v areáli Základnej školy na Školskej ulici.

 

Tohto významného momentu sa zúčastnili okrem predstaviteľov obce aj obecní poslanci, riaditeľky škôl, škôlok a tiež predsedníčky, predsedovia a zástupcovia miestnych organizácií. Výstavbu prišli podporiť miestny farár Rímskokatolíckej cirkvi, pán Branislav Čaniga a pán Rastislav Hargaš farár Evanjelickej cirkvi v Bernolákove, ktorí krátkym príhovorom požehnali základný kameň stavby. Okrem ďalších hostí sa zúčastnil architekt projektu pán Róbert Bakyta a zástupca zhotoviteľa zo spoločnosti Milanko s.r.o.

 

Hala bude slúžiť ako telocvičňa pre deti zo základnej školy, ktoré budú môcť cvičiť na vnútornom aj vonkajšom ihrisku. Priestor samotnej palubovky je 2,5 krát väčší ako súčasná sála v kultúrnom dome. Obec tak získa veľkolepý priestor s kapacitou približne 500 osôb na usporadúvanie kultúrnych či športových podujatí.

Vďaka starostlivo pripravenej žiadosti o dotáciu, ktorú obec predkladala Fondu na podporu športu ešte v apríli tohto roku, sme získali maximálnu dotáciu vo výške 1 100 000€ na čiastočné financovanie výstavby.

Spomienková slávnosť

Dnes, dňa 4. apríla 2023, sme si pripomenuli 78. výročie oslobodenia našej obce.

Pri tejto príležitosti starosta obce Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., prednostka Okresného úradu Senec Mgr. Katarína Sowiňska, Ing. Norbert Lacko a pani Šmihlová zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položili vence pri pamätníku pripomínajúcom túto udalosť.

Svojimi príhovormi tiež pripomenuli, že život v mieri nie je samozrejmosťou a vyjadrili úctu všetkým, ktorí za mier bojovali.

Počas slávnosti si prítomní vypočuli aj prednes básne žiaka Základnej školy Andreja Kosorína.

 

Pietny akt moderovala obecná poslankyňa Mgr. Iva Pipíšková.

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku 89 rokov zomrel náš významný spoluobčan

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, rodák z Bernolákova, významný vodohospodársky odborník.

Za všetky jeho diela spomenieme to naj – podieľal sa na návrhoch a realizácii vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros.

Od roku 1957 bol členom Miestneho národného výboru v Bernolákove. Podieľal sa na projektovej dokumentácii i realizácii kultúrneho domu, pomáhal opravovať cesty, riešil problémy školstva v našej obci. V roku 1998 udelilo obecné zastupiteľstvo doc. Binderovi čestné občianstvo a v roku 2011 získal Cenu starostu obce Bernolákovo za celoživotné úspechy v oblasti vodného hospodárstva.

 

„Človek nemá problém len s hmotným svetom, ale má problém aj s duchovnom. Dobrý človek je taký, ktorý žije podľa morálnych pravidiel zaužívaných v Európe. Je nesmierne dôležité, aby si ľudia vzájomne vychádzali, aby sa podporovali. Pri svojom angažovaní sa snažím, aby všetko vychádzalo čo najlepšie.“  – toto sú slová doc. Bindera  ako zástancu „ekológie duše“.

 

Posledná rozlúčka s doc. Júliusom Binderom sa uskutoční v utorok 3. augusta 2021 o 11:45 v priestoroch krematória v Bratislave.

 

Obec Bernolákovo vyjadruje pozostalým, priateľom a blízkym úprimnú sústrasť.

 

Česť jeho pamiatke.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 


Viac sa o živote doc. Bindera dočítate v článku v časopise Bernolák č. 3-4/2016 na stranách 16 – 18