Reštaurátorské práce

Pod mostom nad Čiernou vodou pri detskom ihrisku Žihadielko bol v strednom pilieri umiestnený opracovaný kameň. Mal by pochádzať z dvora pri kaštieli, nesie barokové črty. Ide o šambránu z 18. storočia a dlhé roky o jeho existencii okoloidúci ani netušili. Všímaví páni Jaroslav Vokoun a Ivan Jurča na tento nález upozornili vedenie obce a začali sa záchranné práce. Pri príprave riečiska na túto nevšednú záchrannú operáciu pomáhal Andrej Viglaš. Cieľom bolo uvoľniť artefakt z mostného piliera, vytiahnuť ho zo studenej októbrovej vody a odovzdať do rúk Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, konkrétne katedre reštaurovania. Garantom reštaurovania bol doc. Mgr. Art. Gabriel Strassner. Asen Cvetanov, študent reštaurovania, zreštauroval v spolupráci a pod odborným dohľadom Mgr. Art. Zuzany Machátovej, PhD., a Mgr. Art. Ivana Pilného celú šambránu o veľkosti 102 x 27 x 27 cm z jemnozrnného pieskovca a o postupe  a priebehu obci spísal Správu o obnove šambrány, v ktorej sa uvádza, čo po transporte na akademickú pôdu bola šambrána očistená od machov a lišajníkov, stav kamennej hmoty bol stabilizovaný petrifikačným roztokom. Reštaurátori odstránili nevhodnú cementovú vrstvu  a domodelovali všetky absenutujúce hmoty. Šambrána bude umiestnená v našej obci na reprezentujúcom mieste, ktoré bude z hľadiska prostredia vhodné pre umiestnenie pamiatky tohto druhu a materiálu.

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku 89 rokov zomrel náš významný spoluobčan

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, rodák z Bernolákova, významný vodohospodársky odborník.

Za všetky jeho diela spomenieme to naj – podieľal sa na návrhoch a realizácii vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros.

Od roku 1957 bol členom Miestneho národného výboru v Bernolákove. Podieľal sa na projektovej dokumentácii i realizácii kultúrneho domu, pomáhal opravovať cesty, riešil problémy školstva v našej obci. V roku 1998 udelilo obecné zastupiteľstvo doc. Binderovi čestné občianstvo a v roku 2011 získal Cenu starostu obce Bernolákovo za celoživotné úspechy v oblasti vodného hospodárstva.

 

„Človek nemá problém len s hmotným svetom, ale má problém aj s duchovnom. Dobrý človek je taký, ktorý žije podľa morálnych pravidiel zaužívaných v Európe. Je nesmierne dôležité, aby si ľudia vzájomne vychádzali, aby sa podporovali. Pri svojom angažovaní sa snažím, aby všetko vychádzalo čo najlepšie.“  – toto sú slová doc. Bindera  ako zástancu „ekológie duše“.

 

Posledná rozlúčka s doc. Júliusom Binderom sa uskutoční v utorok 3. augusta 2021 o 11:45 v priestoroch krematória v Bratislave.

 

Obec Bernolákovo vyjadruje pozostalým, priateľom a blízkym úprimnú sústrasť.

 

Česť jeho pamiatke.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 


Viac sa o živote doc. Bindera dočítate v článku v časopise Bernolák č. 3-4/2016 na stranách 16 – 18


Výstava plazov s prednáškou v Bernolákove

Jaštery, hady, pavúky, chameleóny – jedinečný zážitok pre malých aj veľkých sa uskutočnil dňa
8.8.2020 v Bernolákove za budovou Kultúrneho domu.

V rámci opatrení proti šíreniu nákazy Covid 19 jediné väčšie podujatie tohtoročného leta prilákalo
okolo 100 divákov a veru bolo sa na čo pozerať.

Rodina Víghových, mimochodom stará cirkusantská rodina – po roku 1991 založila vlastný Cirkus –
Varietté Carlson – v ňom predstavila svoju zbierku cudzokrajných zvierat, medzi ktorými pútala
pozornosť hlavne 3m anakonda a nevšedný pytón – albín. Našli sa veru aj odvážlivci, ktorí sa nechali
odfotografovať s hadom okolo krku, prípadne aspoň s menším jašterom či chameleónom. Chovatelia
záujemcov poinformovali o živote a chove týchto zvierat a iste v nejednej rodine po tomto zážitku
pribudlo aj terárium, prípadne plán do budúcna na jeho založenie.

Počasie sa vydarilo, akcia sa konala v podvečerných hodinách, aby sa zvieratá zbytočne neprehrievali,
takže všetci nadšenci bez rozdielu veku si po peknom kúpacom dni mohli ešte užiť aj trochu „divokej
prírody“.

 

Veronika Hrušková

 

MDŽ v Kultúrnom dome

Básnik a žena II.

Čo vravíš, srdce? Tiché je jak pena.
Len pery, tie sa ešte pohybujú.
Hovoria čosi, čosi vyslovujú.
To najslastnejšie ľudské slovo: žena.

 

Slovo žena v sebe skrýva duchaplnosť, zmyselnosť, krásu, bez žien by svet bol pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, ako srdce bez lásky.

MDŽ je sviatkom žien, ale je i sviatkom ich boja za rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910 na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktoré bojovali za svoje práva. Žiadali zrušenie desaťhodinového pracovného času, väčšie mzdy a lepšie pracovné podmienky. V súčasnosti sa hovorí predovšetkým o rodovej rovnosti a o  vyrovnaní sa platov mužov a žien na rovnakých pozíciách, čo ešte často ani vo vyspelých krajinách nie je celkom samozrejmosťou.

Ženy si zaslúžia úctu nielen v tento deň. Ktosi kedysi rozlúštil skratku „MDŽ“ ako „Muži ďakujú ženám“. Ďakujú im za život, partnerstvo, lásku, manželstvo, deti či funkčnú rodinu.

Oslavy MDŽ v Kultúrnom dome Bernolákovo sú už tradične takým veľkým poďakovaním všetkým ženám. Aj tento rok ich privítal úvodným slovom a poďakovaním starosta obce Mgr. Richard Červienka.

Následne odovzdal slovo známemu spevákovi Robovi Kazíkovi, ktorý naplno využil svoj šarm a talent a v rámci takmer dvojhodinového programu spojeného s vynikajúcimi hitmi a tiež hovoreným slovom zabavil všetky vekové kategórie. Nielen  známe piesne ale aj pán starosta vytiahli mnohé ženy  na miniparket pod pódiom, kde tanec bol príjemným spestrením nedeľného podvečera.

Na záver pán starosta odmenil každú ženu kvetom a milým slovom. Všetky odchádzali spokojné aj napriek tomu, že účasť bola o niečo nižšia ako po minulé roky, nakoľko už v médiách prebiehala výzva na dobrovoľnú karanténu kvôli korona vírusu a obmedzovanie účasti na väčších podujatiach.

 

5. Obecný ples

Nádherne vyzdobený priestor kultúrneho domu a krásne dámy  v plesových róbach po boku upravených pánov – to už je tradične známkou Obecného plesu v Bernolákove. Nakoľko ples počas svojej štvorročnej existencie  dokázal svoje kvality, lístky sa vypredali okamžite. Priestory, ktoré majú už čo to za sebou sa za pomoci šikovnej firmy opäť zmenili na reprezentatívne miesto, bohatá kvetinová výzdoba slávnostný dojem ešte umocňovala.

Úvod plesu patril žiakom a pedagógom ZUŠ v Bernolákove – dychový odbor spustil fanfáru a po nej  sa  sálou sa rozniesla melódia čarovných orieškov z rozprávky o Popoluške a milým tancom sa opäť odprezentovala naša ZUŠ.

Pán starosta nezabudol všetkých srdečne privítať, slovom i prípitkom a starostovským valčíkom zahájiť „plesanie“.

O hudbu sa postarala opäť kapela BETTER TIME.

V programe tohtoročného plesu sa predstavili šikovné speváčky zo zoskupenia LADY COLLORS, ktoré potešili plesajúcich hostí známymi hitmi.

Vynikajúci catering, lahodné nápoje, skvelá hudba, zábavné fotografovanie s fotoboxom od PhotoCube čo iné si na plese priať? Už azda iba nejakú tú výhru v tombole.

O ceny do tomboly sa už tradične postarali obec, podnikatelia a firmy z Bernolákova, za čo im patrí veľká vďaka.

Detský karneval

Tradične, koncom februára sa v kultúrnom dome poschádzali rôzne rozprávkové bytosti, víly, škriatkovia, princezné, čarodejnice, draci, ale aj včielky, motýle, kostlivci, hasiči – no masky od
výmyslu sveta – aby sa spoločne zabavili, zatancovali a pripomenuli si, že vo fašiangovom období sa nemusia baviť iba dospelí. Privítal ich šašo Maroš a dídžejka Elka, ktorí sa postarali o rôzne súťaže a dobrú hudbu. Našli sa aj takí, ktorí spočiatku váhali, či sa do toho farebného kolotoča zapojiť, ale po chvíli už svoje rozpaky odhodili a smialo sa, tancovalo a súťažilo až do konca. Všetkých, ktorí sa oddali súťaženiu potešili drobné sladkosti a kto veľmi vysmädol, mohol sa pri „bare“ osviežiť chutným čajíkom.

Mikuláš v Bernolákove

V sobotu 7.12. bolo v centre obce veselo. Na Školskej ulici sa konali vianočné trhy, kde si bernolákovčania mohli dopriať najmä rôzne dobroty. Popoludní pred kultúrny dom zavítal tak ako každý rok Mikuláš s čertom. Prišiel potešiť deti, prihovoril sa im vypočul si básničky, riekanky, pesničky, porozprával sa s nimi a nezbedníkov poslal za čertom, ktorý aj napriek divokému výzoru bol nakoniec tiež k deťom milý a ochotne sa s nimi vyfotografoval. Na záver podujatia Mikuláš spolu s deťmi rozsvietil tradičný vianočný strom.

Adventný koncert Janka Lehotského

Tohtoročný adventný koncert ktorý sa uskutočnil v druhú adventnú nedeľu v krásnej sále bernolákovského kaštieľa sa niesol v znamení skvelého koncertu legendy slovenskej populárnej hudby Janka Lehotského. Skladateľ ale aj interpret sa zaskvel nie len so svojimi známymi hitmi z čias Modusu ale aj soulovými, bluesovými i šansónovými piesňami z nekonečne bohatej palety jeho tvorby. Typický jemne zastretý hlas a výborná klavírna interpretácia sú u Janka Lehotského nenapodobiteľnými a originálnymi. Interpret a najmä nesmierne plodný skladateľ so širokým hudobným záberom nesklamal a potešil vypredanú sálu veľmi príjemným koncertom, ktorý výborne zapadol do atmosféry adventu.