Predstavenie knihy Odišli k anjelom

Dňa 18. augusta 2023 sa konalo v priestoroch kultúrneho domu výnimočné podujatie – predstavenie knihy s názvom „Odišli k anjelom“, ktorej autorkou je doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková PhD., MPH. Táto kniha prináša so sebou príbehy detí, ktoré čelia onkologickému ochoreniu, a preniká do ich sveta. Hoci sa v sále nezhromaždilo toľko ľudí, ako sme dúfali, rozprávanie autorky zanechalo silné emócie. Výťažok z predaja knihy bude venovaný oddeleniu detskej onkológie v Národnom ústave detských chorôb. Autorka ponechala niekoľko výtlačkov na Referáte kultúry a športu v kultúrnom dome, kde je možné si v prípade záujmu knihu dodatočne zakúpiť.

 

Hodové slávnosti v Bernolákove 2023

28. – 30. júla 2023 sa v Bernolákove konali tradičné Hodové slávnosti. V športovom areáli J. Popluhára mali návštevníci na výber z pestrej ponuky atrakcií. Tie boli obľúbené nielen u detí, ale aj u dospelých. Okrem zábavných jázd boli hodové dni v Bernolákove obohatené aj o športové podujatia. Návštevníci mohli sledovať volejbalový turnaj či futbalový zápas, ktorý odohrali starší páni s Jarovcami a skončil sa remízou. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne, kde rozvíjali svoju fantáziu, zručnosti a vytvorili si tak milú spomienku. Počas celých troch dní aj vďaka vám, našim občanom, panovala v areáli skvelá atmosféra. Ďakujeme, že ste prišli zažiť slávnosti spolu s nami.

DEŇ OBCE BERNOLÁKOVO 2023

Dňa 3. júna 2023 sa v areáli J. Popluhára konalo podujatie Deň obce Bernolákovo, ktoré už tradične
privítalo nielen obyvateľov našej obce ale aj mnoho ďalších návštevníkov.

Program bol naozaj pestrý, počas dňa sa konali futbalové, volejbalové i tenisové zápasy. Svoje
kuchárske schopnosti si porovnávali tímy v súťaži vo varení gulášu a fazuľovice. Deti si užili chvíle
nielen na Žabáku, kde pre ne boli prichystané rôzne súťaže či maľovanie na tvár ale aj pri hlavnom
pódiu na divadelnom predstavení Cirkusové trampoty. Nechýbala prezentácia stredovekého tábora,
ktorá zaujala všetky vekové kategórie. Atmosféru počas dňa dotvárali vystúpenia súborov, žiakov ZUŠ
Bernolákovo a hudobné vystúpenia rôznych žánrov. Ako každý rok bola veľkým lákadlom tombola,
ktorá bola naozaj bohatá a výhercovia si odniesli až 32 cien.

Ďakujeme všetkým, ktorý Deň obce 2023 zažili spolu s nami.

1. Bernolákovský vínny festival

Dňa 5. mája 2023 sa konal premiérový prvý ročník Bernolákovského vínneho festivalu. Návštevníci mali možnosť degustovať celú škálu vín od bielych, ružových, červených až po šumivé. Príjemnú a pohodovú atmosféru dotváralo nielen víno, ale aj zoskupenie hudobníkov Excess Quartet. Účasť bola naozaj vysoká, a preto sa tešíme na ďalší ročník.

Bernolákovský Majáles 2023

Dňa 30. apríla sa pred kultúrnym domom uskutočnilo podujatie Majáles, ktorého sa zúčastnili obyvatelia i návštevníci obce.

Podujatie bolo sprevádzané vynikajúcim kultúrnym programom, v rámci ktorého vystúpila tanečná skupina Niagara, S3T KIDZ a žiaci Základnej umeleckej školy Bernolákovo. Príjemnú atmosféru vytvorila hudobná skupina Lolaband a DJ Laco Miki Mikuš.

Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, maľovanie na tvár i milé divadelné predstavenie „Sú hviezdy len pre hviezdy“.

Návštevníkom podujatia sa veľmi páčila aktivita obecnej knižnice, počas ktorej si mohli vo vnútorných priestoroch kultúrneho domu odkúpiť vybrané knihy za symbolické ceny.

Spomienková slávnosť

Dnes, dňa 4. apríla 2023, sme si pripomenuli 78. výročie oslobodenia našej obce.

Pri tejto príležitosti starosta obce Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., prednostka Okresného úradu Senec Mgr. Katarína Sowiňska, Ing. Norbert Lacko a pani Šmihlová zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položili vence pri pamätníku pripomínajúcom túto udalosť.

Svojimi príhovormi tiež pripomenuli, že život v mieri nie je samozrejmosťou a vyjadrili úctu všetkým, ktorí za mier bojovali.

Počas slávnosti si prítomní vypočuli aj prednes básne žiaka Základnej školy Andreja Kosorína.

 

Pietny akt moderovala obecná poslankyňa Mgr. Iva Pipíšková.

Reštaurátorské práce

Pod mostom nad Čiernou vodou pri detskom ihrisku Žihadielko bol v strednom pilieri umiestnený opracovaný kameň. Mal by pochádzať z dvora pri kaštieli, nesie barokové črty. Ide o šambránu z 18. storočia a dlhé roky o jeho existencii okoloidúci ani netušili. Všímaví páni Jaroslav Vokoun a Ivan Jurča na tento nález upozornili vedenie obce a začali sa záchranné práce. Pri príprave riečiska na túto nevšednú záchrannú operáciu pomáhal Andrej Viglaš. Cieľom bolo uvoľniť artefakt z mostného piliera, vytiahnuť ho zo studenej októbrovej vody a odovzdať do rúk Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, konkrétne katedre reštaurovania. Garantom reštaurovania bol doc. Mgr. Art. Gabriel Strassner. Asen Cvetanov, študent reštaurovania, zreštauroval v spolupráci a pod odborným dohľadom Mgr. Art. Zuzany Machátovej, PhD., a Mgr. Art. Ivana Pilného celú šambránu o veľkosti 102 x 27 x 27 cm z jemnozrnného pieskovca a o postupe  a priebehu obci spísal Správu o obnove šambrány, v ktorej sa uvádza, čo po transporte na akademickú pôdu bola šambrána očistená od machov a lišajníkov, stav kamennej hmoty bol stabilizovaný petrifikačným roztokom. Reštaurátori odstránili nevhodnú cementovú vrstvu  a domodelovali všetky absenutujúce hmoty. Šambrána bude umiestnená v našej obci na reprezentujúcom mieste, ktoré bude z hľadiska prostredia vhodné pre umiestnenie pamiatky tohto druhu a materiálu.

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku 89 rokov zomrel náš významný spoluobčan

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, rodák z Bernolákova, významný vodohospodársky odborník.

Za všetky jeho diela spomenieme to naj – podieľal sa na návrhoch a realizácii vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros.

Od roku 1957 bol členom Miestneho národného výboru v Bernolákove. Podieľal sa na projektovej dokumentácii i realizácii kultúrneho domu, pomáhal opravovať cesty, riešil problémy školstva v našej obci. V roku 1998 udelilo obecné zastupiteľstvo doc. Binderovi čestné občianstvo a v roku 2011 získal Cenu starostu obce Bernolákovo za celoživotné úspechy v oblasti vodného hospodárstva.

 

„Človek nemá problém len s hmotným svetom, ale má problém aj s duchovnom. Dobrý človek je taký, ktorý žije podľa morálnych pravidiel zaužívaných v Európe. Je nesmierne dôležité, aby si ľudia vzájomne vychádzali, aby sa podporovali. Pri svojom angažovaní sa snažím, aby všetko vychádzalo čo najlepšie.“  – toto sú slová doc. Bindera  ako zástancu „ekológie duše“.

 

Posledná rozlúčka s doc. Júliusom Binderom sa uskutoční v utorok 3. augusta 2021 o 11:45 v priestoroch krematória v Bratislave.

 

Obec Bernolákovo vyjadruje pozostalým, priateľom a blízkym úprimnú sústrasť.

 

Česť jeho pamiatke.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 


Viac sa o živote doc. Bindera dočítate v článku v časopise Bernolák č. 3-4/2016 na stranách 16 – 18