Slávnostné otvorenie vodárenskej veže Várdomb

Dňa 23. septembra 2023 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie vodárenskej veže Várdomb, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou.
Vodárenská veža, ktorá je štylizovaná ako hradná veža, vznikla na začiatku 20. storočia na mieste ruiny stredovekého hradu Čeklís, čím spojila dve odlišné historické epochy na jednom mieste. Pre výstavbu  bola využitá najvyššia lokalita v obci, ktorá vznikla zasypaním hradných ruín.
Svoju funkciu prestala plniť pred rokom 1990 a dlhodobo chátrala, pričom sa jej stav ešte zhoršil vandalizmom. V roku 2014 študentka Marcela Sládečková pod vedením Ing. arch. Pavla Paulínyho, PhD. z Fakulty architektúry STU vypracovala diplomovú prácu, ktorá obsahovala návrh obnovy tejto výnimočnej pamiatky. Tento návrh neskôr slúžil ako základ pre projekt obnovy, ktorý obec Bernolákovo zahájila v novembri 2022.
Slávnostné otvorenie sa stalo príležitosťou na zhodnotenie dlhého úsilia a ochrany tejto historickej, technickej pamiatky. Okrem ďalších hostí sa otvorenia zúčastnili miestny farár Rímskokatolíckej cirkvi, pán Branislav Čaniga, ktorý pamiatku aj posvätil, architekt Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., ktorý stál za rekonštrukciou, a zástupca firmy PRO EXTERIÉR s.r.o., ktorá realizovala túto náročnú obnovu. Atmosféru slávnostného otvorenia dotváralo hudobné vystúpenie Slovenského kvarteta.
Obnovená vodárenská veža Várdomb sa stala dôležitým symbolom historického oživenia Bernolákova a ukážkou, ako pamiatky prispievajú k miestnej kultúre.

Slávnostné otvorenie Klientskeho centra

Dnes, 05.09.2023, sa uskutočnilo  slávnostné otvorenie Klientskeho centra, ktoré je jedinečné v svojom okolí. Žiadna z okolitých obcí totiž nemá pre občanov k dispozícii vybrané referáty až päť dní v týždni. Od dnes preto vybavíte svoje požiadavky každý pracovný deň na nasledujúcich referátoch:

Centrum prvého kontaktu

Referát pokladne

Referát správy cintorína

Referát evidencie obyvateľstva a overovania.

 

Klientske centrum sa nachádza vo dvore obecného úradu a je pre vás otvorené v nasledujúcich časoch:

Pondelok 8:30 – 18:00

Utorok 8:30 – 15:00

Streda 8:30 – 16:00

Štvrtok 8:30 – 15:00

Piatok 7:30 – 12:00

 

Upozorňujeme, že Klientske centrum je zatvorené v čase obeda od 12:00-13:00 hod.

 

Ostatné referáty (Matričný úrad, Referát daní a miestnych poplatkov, Referát sociálnych vecí, Stavebný úrad, Odbor správy obecného majetku, Odbor ekonomických činností) ostávajú v budove obecného úradu a sú k dispozícií podľa otváracích hodín na webovej stránke obce, konkrétne:

Pondelok  8:00 – 18:00

Utorok      nestránkový deň

Streda       7:30 – 16:00

Štvrtok      nestránkový deň

Piatok        7:30 – 12:00

 

Upozorňujeme, že obecný úrad je zatvorený v čase obeda od 12:00-13:00 hod.

Čistenie povodia Čiernej vody

V sobotu, 12. augusta 2023, sa uskutočnila dobrovoľná brigáda na čistenie povodia Čiernej vody, ktorej sa zúčastnilo mnoho dobrovoľníkov, dospelých i detí.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto prospešnej aktivity zapojili a svojím úsilím vyzbierali takmer šesť kontajnerov odpadu. Dnešný deň ukázal, že takéto spoločné akcie sú prospešné nielen pre naše okolie ale aj na zlepšenie a rozvinutie medziľudských vzťahov. Veríme, že dnešná brigáda je začiatok novej tradície, ktorá sa bude v našej obci opakovať. Napriek niekoľko týždňovej príprave už dnes vieme čomu je potrebné v budúcnosti venovať viac energie a pozornosti. Dúfame, že pri ďalších podobných podujatiach sa zapojí viac ľudí a spojí tak príjemné s užitočným, strávi pekné dopoludnie v dobrej nálade s príjemným pocitom z dobre vykonanej práce.

 

 

Všetkým zúčastneným patrí ešte raz jedno veľké ĎAKUJEME!

 

Multifunkčná hala – slávnostné odovzdanie staveniska

Dňa 3. júla 2023 sa konalo slávnostné odovzdanie staveniska multifunkčnej haly, ktorá bude postavená v areáli Základnej školy na Školskej ulici.

 

Tohto významného momentu sa zúčastnili okrem predstaviteľov obce aj obecní poslanci, riaditeľky škôl, škôlok a tiež predsedníčky, predsedovia a zástupcovia miestnych organizácií. Výstavbu prišli podporiť miestny farár Rímskokatolíckej cirkvi, pán Branislav Čaniga a pán Rastislav Hargaš farár Evanjelickej cirkvi v Bernolákove, ktorí krátkym príhovorom požehnali základný kameň stavby. Okrem ďalších hostí sa zúčastnil architekt projektu pán Róbert Bakyta a zástupca zhotoviteľa zo spoločnosti Milanko s.r.o.

 

Hala bude slúžiť ako telocvičňa pre deti zo základnej školy, ktoré budú môcť cvičiť na vnútornom aj vonkajšom ihrisku. Priestor samotnej palubovky je 2,5 krát väčší ako súčasná sála v kultúrnom dome. Obec tak získa veľkolepý priestor s kapacitou približne 500 osôb na usporadúvanie kultúrnych či športových podujatí.

Vďaka starostlivo pripravenej žiadosti o dotáciu, ktorú obec predkladala Fondu na podporu športu ešte v apríli tohto roku, sme získali maximálnu dotáciu vo výške 1 100 000€ na čiastočné financovanie výstavby.

Pre záchranu životov v obci Bernolákovo pribudli dva nové Automatické externé defibrilátory (AED)

Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom umožnia rýchle a účinné použitie. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku.

 

Prvý AED prístroj v obci využíva už niekoľko rokov obecná polícia a v posledných mesiacoch bola vyžiadaná súčinnosť Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a prístroj použili dvakrát. Tieto zásahy boli, žiaľ, neúspešné, ale motivovalo nás to k tomu, že takéto prístroje musia byť pre občanov dostupnejšie, aby mohli byť účinné. Pri záchrane života rozhoduje každá minúta.

Preto obec zakúpila dve nové AED zariadenia. Jedno bude od budúceho týždňa nonstop k dispozícii vo vyhrievanej skrinke na budove obecného úradu a druhé AED dostal od 26.10.2022 k dispozícii Dobrovoľný hasičský zbor obce Bernolákovo (DHZO).

Prístroj bude zaregistrovaný v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, čo znamená, že keď niekto zavolá tiesňovú linku 112 či 155, tak volajúcemu oznámia, že takýto prístroj máme v obci a upresnia, kde je umiestnený. Vďaka defibrilátoru tak môže každý občan obce poskytnúť účinnú prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXltzjLv0-M

Nová materská škola

Dňa 18.10.2022 bolo odovzdané stavenisko novej materskej škôlky zástupcom zhotoviteľa spoločnosti Riss plus s.r.o. aj za účasti stavebného dozoru Ing. Igora Filípeka.

Nová materská škola bude stáť na Kondrótovej ulici hneď vedľa prvej budovy materskej školy spustenej do prevádzky v septembri 2021. Kapacitne poskytne priestor pre 96 detí, bude mať vlastnú kuchyňu, ktorá bude variť aj pre deti z pôvodnej budovy a stravu tak už nebude potrebné dovážať. Tým by sa zvýšila celková kapacita detí v materských školách v Bernolákove na 457 detí.

Výstavba je plánovaná na 12 mesiacov, ale dúfame, že by práce mohli postupovať cez slabšiu zimu intenzívnejšie. Stavba by tak mohla byť do užívania odovzdaná už budúci školský rok v septembri 2023.

Prístavba základnej školy

V Bratislavskom kraji chýba viac ako 9000 miest v školách a 360 kmeňových tried. Najviac tieto kapacity chýbajú v seneckom okrese, ako aj vo vybraných častiach hlavného mesta Bratislava. Obec Bernolákovo dňa 19.8.2022 za účasti vzácnych hostí a s nadšením z očakávania novej 10 triednej školy odovzdala stavenisko zhotoviteľovi.

Výstavbu novej školy prišli podporiť významní hostia, napríklad pán Dušan Velič, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pán Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja a zástupcovia úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec, či poslankyne a poslanci obecného zastupiteľstva v Bernolákove. Podujatia sa zúčastnili riaditeľky škôl, a tiež predsedníčky, predsedovia a zástupcovia miestnych organizácií.

Okrem ďalších hostí sa podujatia zúčastnil architekt tohto projektu pán Róbert Bakyta, stavebný dozor Igor Filípek a zástupca zhotoviteľa zo spoločnosti Milanko s.r.o.

Podľa tradičnej ľudovej kultúry boli pracovné obyčaje pri stavebných prácach, najmä pri začatí a ukončení stavby nového domu. Na zabezpečenie ochrany budúceho ľudského príbytku sa do základov  vkladali ochranné predmety: nádobka so svätenou vodou, posvätené byliny či obrázky svätých. Preto osobitnú úlohu plnili pán Branislav Čaniga, miestny farár Rímskokatolíckej cirkvi a pán Rastislav Hargaš miestny zborový farár Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Bernolákove, ktorí krátkym príhovorom a modlitbou požehnali základný kameň stavby.

Na počet obyvateľov sa naša obec stala najväčšou obcou na Slovensku. Za posledné roky sa počet detí na základných školách viac ako zdvojnásobil. Zo 433 detí v roku 2013 na 939 v roku 2022. A trend je stále rastúci. Stará budova našej školy má aktuálne 11 kmeňových tried, z ktorých je jedna telocvičňa a dve ako počítačové učebne. A chýba tu jedáleň. Kapacitu týchto priestorov sme už maximálne využili. Preto sme veľmi radi za dotáciu, vďaka ktorej zafinancujeme čiastočne dostavbu novej základnej školy s kuchyňou.“,  priblížil situáciu starosta obce Bernolákovo Miroslav Turenič.

Projekt podporený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu má za cieľ dobudovať chýbajúce triedy prostredníctvom trojpodlažnej prístavby. Vznikne tak 10 nových kmeňových tried, čím sa kapacita školy zvýši o cca 200 až 250 žiakov. Okrem vybudovania tried je súčasťou aj dobudovanie zázemia pre pedagógov, vybudovanie kuchyne a jedálne vrátane ich vybavenia, ale tiež aktivity zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy školy spolu s výmenou vybavenia kotolne. Dostavba je spojená s pôvodným objektom spojovacím krčkom, v novej dostavbe je riešený aj výťah, a preto sa tak celý komplex školy stáva bezbariérovo prístupný, čomu je prispôsobené aj rozšírené hygienické zázemie.

V neposlednom rade, v zmysle podmienok SMART konceptu vzdelávania, obsahuje projekt aj zelené opatrenia – vybudovanie vegetačnej strechy, vodozádržné riešenia a aj výsadbu nových stromov v areáli školy.

Celý objekt šetrne narába s dažďovou vodou, zadržiava ju v nádržiach a spätne využíva na zavlažovanie okolitej zelene. Pôvodné detské ihrisko bude kompletne zrekonštruované a v poslednej fáze výstavby späť vrátené do areálu doplneného o novú zelenú výsadbu.

Pri vstupe do školy budú vyhradené parkovacie boxy pre rýchly nástup a výstup. A zároveň vzniknú aj nové parkovacie miesta, ktoré určite ocenia aj návštevníci centra obce alebo vedľa ležiaceho kostola.

Bratislavský kraj ako viac rozvinutý región mal dlhodobo obmedzené možnosti získať externé zdroje na rozšírenie kapacít základných škôl. Dokázali sme však presvedčiť Brusel o význame a potrebe tejto investície a vybojovali sme vyše 60 miliónov eur. Výbornú prácu odviedli aj obce a mestá, ktoré v krátkom čase dokázali pripraviť náročné projekty“, vysvetlil župan Juraj Droba.

Projekt by mal byť ukončený do 16 mesiacov. Dotácia na výstavbu predstavuje sumu 2,85 milióna eur, obec z vlastných a úverových zdrojov dofinancuje rozdiel do 4,4 milióna eur, čo predstavuje predpokladanú konečnú cenu stavby.

Treba spomenúť, že projekt počíta aj s 2. fázou. A to výstavbou budovy, ktorá bude predovšetkým slúžiť ako telocvičňa pre deti zo základnej školy. Budú môcť cvičiť na vnútornom aj vonkajšom ihrisku podľa počasia súčasne, Keďže strecha budovy je využitá čiastočne ako zelená strecha a čiastočne je na nej umiestnené ihrisko.

Nebude to len telocvičňa. Priestor samotnej palubovky je 2,5 krát väčší ako súčasná sála v kultúrnom dome. Obec tak získa reprezentatívny priestor s kapacitou približne 500 osôb na usporadúvanie plesov, konferencií, divadelných predstavení, koncertov a podobne.

Zámer počíta aj s pretvorením celého areálu na Školskej ulici posunutím plotov základnej školy, vytvorením nových chodníkov s cyklochodníkmi, bude osadené nové workoutové ihrisko a z areálu tak vznikne čiastočne otvorené priestranstvo, ktoré sa stane súčasťou centra obce. Autobusová zastávka na Dukelskej ulici dostane úplne nový vzhľad a opravia sa povrchy chodníka a vozovky v okolí.  Školská ulica sa tak stane ešte ideálnejším miestom pre organizovanie trhov či jarmokov.

Na financovanie druhej fázy tohto projektu sa obec zapojí zo žiadosťou o dotáciu do plánu obnovy.

None

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku 89 rokov zomrel náš významný spoluobčan

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, rodák z Bernolákova, významný vodohospodársky odborník.

Za všetky jeho diela spomenieme to naj – podieľal sa na návrhoch a realizácii vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros.

Od roku 1957 bol členom Miestneho národného výboru v Bernolákove. Podieľal sa na projektovej dokumentácii i realizácii kultúrneho domu, pomáhal opravovať cesty, riešil problémy školstva v našej obci. V roku 1998 udelilo obecné zastupiteľstvo doc. Binderovi čestné občianstvo a v roku 2011 získal Cenu starostu obce Bernolákovo za celoživotné úspechy v oblasti vodného hospodárstva.

 

„Človek nemá problém len s hmotným svetom, ale má problém aj s duchovnom. Dobrý človek je taký, ktorý žije podľa morálnych pravidiel zaužívaných v Európe. Je nesmierne dôležité, aby si ľudia vzájomne vychádzali, aby sa podporovali. Pri svojom angažovaní sa snažím, aby všetko vychádzalo čo najlepšie.“  – toto sú slová doc. Bindera  ako zástancu „ekológie duše“.

 

Posledná rozlúčka s doc. Júliusom Binderom sa uskutoční v utorok 3. augusta 2021 o 11:45 v priestoroch krematória v Bratislave.

 

Obec Bernolákovo vyjadruje pozostalým, priateľom a blízkym úprimnú sústrasť.

 

Česť jeho pamiatke.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 


Viac sa o živote doc. Bindera dočítate v článku v časopise Bernolák č. 3-4/2016 na stranách 16 – 18


Deň narcisov 2019

23. Deň narcisov v Bernolákove (11.4.2019)

Počas týchto 23 rokov bola vždy partnerom Ligy proti rakovine práve naša základná škola. Spoluprácu hneď od prvého ročníka nadviazala a dlhých 19 rokov organizovala Deň narcisov pre Bernolákovo aj Chorvátsky Grob p.uč.Betka Frindrichová, nekôr p.uč.Beátka Bognárová a posledné tri roky koordinujú celý Deň narcisov v Bernolákove p.uč.Majka Chovancová a p.uč.Evička Žurková.

Tento ročník Dňa narcisov bol upršaný a chladný. Napriek tomu sa počas celé ho dňa v uliciach Bernolákova pohybovalo 24 dobrovoľníkov – žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ. Vďaka ich nadšeniu a štedrosti bernolákovčanov sa podarilo v Bernolákove vyzbierať a na adresu Ligy proti rakovine zaslať nádherných a rekordných 3 300,-EUR. A to ešte nie je konečná suma, pretože veľa ľudí využilo možnosť zaslať finančný príspevok prostredníctvom mobilného telefónu a QR kódu, ktorý bol vyobrazený na pokladničkách našich „narcisových hliadok“.

Úprimne ďakujem všetkým občanom Bernolákova, ktorí túto zbierku podporili. „Narcisy“ nás opäť všetkých raz spojili do jedného veľkého spoločného boja. Nie pre slávu, nie pre peniaze, ani preto, že nás za to budú obdivovať, ale preto, že podporujeme tých, ktorí každý deň zvádzajú boj s ťažkou chorobou.

 

ĎAKUJEME!

 

Mgr. Barbora Rigóová, riaditeľka ZŠ