Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku 89 rokov zomrel náš významný spoluobčan

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, rodák z Bernolákova, významný vodohospodársky odborník.

Za všetky jeho diela spomenieme to naj – podieľal sa na návrhoch a realizácii vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros.

Od roku 1957 bol členom Miestneho národného výboru v Bernolákove. Podieľal sa na projektovej dokumentácii i realizácii kultúrneho domu, pomáhal opravovať cesty, riešil problémy školstva v našej obci. V roku 1998 udelilo obecné zastupiteľstvo doc. Binderovi čestné občianstvo a v roku 2011 získal Cenu starostu obce Bernolákovo za celoživotné úspechy v oblasti vodného hospodárstva.

 

„Človek nemá problém len s hmotným svetom, ale má problém aj s duchovnom. Dobrý človek je taký, ktorý žije podľa morálnych pravidiel zaužívaných v Európe. Je nesmierne dôležité, aby si ľudia vzájomne vychádzali, aby sa podporovali. Pri svojom angažovaní sa snažím, aby všetko vychádzalo čo najlepšie.“  – toto sú slová doc. Bindera  ako zástancu „ekológie duše“.

 

Posledná rozlúčka s doc. Júliusom Binderom sa uskutoční v utorok 3. augusta 2021 o 11:45 v priestoroch krematória v Bratislave.

 

Obec Bernolákovo vyjadruje pozostalým, priateľom a blízkym úprimnú sústrasť.

 

Česť jeho pamiatke.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 


Viac sa o živote doc. Bindera dočítate v článku v časopise Bernolák č. 3-4/2016 na stranách 16 – 18


Deň narcisov 2019

23. Deň narcisov v Bernolákove (11.4.2019)

Počas týchto 23 rokov bola vždy partnerom Ligy proti rakovine práve naša základná škola. Spoluprácu hneď od prvého ročníka nadviazala a dlhých 19 rokov organizovala Deň narcisov pre Bernolákovo aj Chorvátsky Grob p.uč.Betka Frindrichová, nekôr p.uč.Beátka Bognárová a posledné tri roky koordinujú celý Deň narcisov v Bernolákove p.uč.Majka Chovancová a p.uč.Evička Žurková.

Tento ročník Dňa narcisov bol upršaný a chladný. Napriek tomu sa počas celé ho dňa v uliciach Bernolákova pohybovalo 24 dobrovoľníkov – žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ. Vďaka ich nadšeniu a štedrosti bernolákovčanov sa podarilo v Bernolákove vyzbierať a na adresu Ligy proti rakovine zaslať nádherných a rekordných 3 300,-EUR. A to ešte nie je konečná suma, pretože veľa ľudí využilo možnosť zaslať finančný príspevok prostredníctvom mobilného telefónu a QR kódu, ktorý bol vyobrazený na pokladničkách našich „narcisových hliadok“.

Úprimne ďakujem všetkým občanom Bernolákova, ktorí túto zbierku podporili. „Narcisy“ nás opäť všetkých raz spojili do jedného veľkého spoločného boja. Nie pre slávu, nie pre peniaze, ani preto, že nás za to budú obdivovať, ale preto, že podporujeme tých, ktorí každý deň zvádzajú boj s ťažkou chorobou.

 

ĎAKUJEME!

 

Mgr. Barbora Rigóová, riaditeľka ZŠ

 

Aktuálne číslo časopisu Bernolák

Vážení čitatelia,

s radosťou Vám prinášame ďalšie vydanie obecného časopisu. Do tohto čísla sme nezávisle na sebe obdržali viacero
príspevkov zaoberajúcich sa ekológiou. Niektoré v podobe úvah, iné už ako konkrétne skutky. Mňa osobne takáto
iniciatíva našich občanov veľmi teší, nakoľko verím, že sa jedná o tému hodnú nielen zamyslenia sa, ale aj zmeny
myslenia a konania.

Jakub Hanic
redakčná rada

NA STIAHNUTIE: casopis-Bernolak-2-2017 (.pdf)


 

Vyberáme z obsahu:

Dni obce v obrazoch
Pripomeňte si skvelú atmosféru
z akcie roka očami fotografa.
str. 2 – 3

Kultúrne leto
Prinášame Vám kompletný
program Kultúrneho leta a Čeklískeho
echa.
str. 8 – 9

Hrad Čeklís
Podrobnosti o výskume nájdete
v našom časopise aj online.
str. 16 – 17

Životné prostredie
Zamyslite sa nad naším vzťahom
k prírode a planéte, na ktorej žijeme.
str. 18 – 20

Bernolákovská burza kníh

Pozývame všetkých milovníkov literatúry, ale aj sympatizantov na burzu kníh, ktoré by inak skončili na knižnom cintoríne, ale vďaka vám ešte môžu ďalej plniť svoje poslanie.

Možno nenájdu trvalé miesto vo  vašej poličke, a stanú sa „putovnými“, no pocit, že ste centíky venovali na dobrú vec vás bude hriať pri srdci.

Naučme deti čítať knihy, budeme mať budúcnosť.

Všetka múdrosť sveta bola odjakživa ukrytá v knihách a internet je iba slabým odvarom toho, čo sa skrýva vo svetových knižniciach. Naučme aj naše deti poznať čaro papierových kníh. Svet je pretechnizovaný, preplnený informáciami, ale aj balastom…
Dajme deťom do rúk vhodnú knihu ako investíciu do našej budúcnosti.

14. MÁJ – DEŇ MATIEK

Starosta obce v spolupráci so Základnou školou, Materskou školou a Základnou umeleckou školou v Bernolákove pozýva všetky mamy pri príležitosti o s l a v y Dňa matiek v nedeľu 14.5.2017 o 15:00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Bernolákove.

Celoplošná deratizácia

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva  na vykonanie celoplošnej deratizácie  v termíne do 15.5.2017 nasledovne:

  1. obec vykoná deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obce
  2. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu   v ich alebo nimi spravovaných objektoch , kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov. Deratizácia môže byť vykonaná výlučne  prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
  3. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch  využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Deratizácia môže byť vykonaná aj svojpomocne  v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zápis žiakov do ZUŠ

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy  v Bernolákove oznamuje, že Talentové skúšky nových žiakov do Základnej umeleckej školy v Bernolákove budú v dňoch 22. a 23. mája od 13:00 do 18:00 hod. v budove Spojenej školy (bývalá PTŠ) na Svätoplukovej ulici č. 38.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente:

2017-zapis-do-ZUS (.pdf)

Zmena prednosti v jazde. Lokalita JUH.

Važení občania,

od 1. mája 2017 začne na všetkých križovatkách v južnej časti obce platiť PREDNOSŤ VOZIDIEL PRICHÁDZAJÚCICH ZPRAVA (hovorovo pravidlo pravej ruky). Jedná sa o všetky križovatky vnútri obytnej zóny, ktorá je ohraničená ulicami Trnavská, Lúčna a Figová.

PREDNOSŤ VOZIDIEL PRICHÁDZAJÚCICH SPRAVA bude platiť na každej nasledujúcej križovatke vnútri obytnej zóny:

  1. od križovatky Trnavskej s Nevädzovou, Púpavovou, Dunajskou a Lesnou
  2. od križovatky Lúčnej s Jabloňovou
  3. od križovatky Figovej s Broskyňovou

V rámci zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Vás žiadame, aby ste zvýšili opatrnosť a pozornosť a prispôsobili Vašu jazdu motorovým vozidlom novým podmienkam.

Dovoľujeme si Vám opäť pripomenúť, že táto lokalita je označená značkou IP 28a – Obytná zóna, kde vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h.
Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V tejto zóne sa musíte navzájom rešpektovať.

Napriek uvedenému dopravnému značeniu je veľa vodičov, ktorí túto značku nerešpektujú a tým ohrozujú bezpečnosť občanov. Vznikajú tým zbytočné konflikty a napätie medzi susedmi. Tomuto všetkému sa dá ľahko predísť uvedomením si zložitej dopravnej situácie v tejto lokalite a rešpektovaním dopravného značenia.

Prosíme Vás o spoluprácu, informujte svojich známych a susedov o zmene dopravného značenia od 1. mája 2017 (prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava) a dodržujte najvyššiu dovolenú rýchlosť v tejto lokalite. Prispejete tým k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, bezpečnosti cyklistov a chodcov a zároveň upokojíte dopravu.

 

Za spoluprácu ďakujeme.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 

diskusia k tejto téme:
https://www.bernolakovo.sk/diskusne-forum/tema/zmena-prednosti-v-jazde-lokalita-juh/