Pri príležitosti sedemdesiateho výročia premenovania obce Čeklís na dnešné Bernolákovo sa pred pamätníkom Antona Bernoláka uskutočnila malá slávnosť. Na podujatí okrem starostu obce, vystúpili so svojim prejavom aj pán farár Branislav Čaniga, historik Michal Duchoň a bernolákovská pamätníčka tých dní pani Eva Šticová. Hudobné otvorenie slávnosti a tiež záver podujatia spestrili žiaci ZUŠ v Bernolákove.