Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vodárenská veža Várdomb

Vodárenská veža Várdomb

Začiatkom 20. storočia na ruinách hradu Čeklís navŕšili umelý kopec. Okolo r. 1912 na kopci vybudovali vodojem, ktorý zásoboval vodou vtedajšiu novinku – miestny vodovod. Vodojem je technickou národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o pamiatku postavenú na pamiatke, vodojem totiž stojí na hradných ruinách. Samotný vodojem je známy pod miestnym názvom Várdomb, čo je historické označenie hradného návršia prevzaté z maďarčiny.  Vodárenská veža bola postavená v romantizujúcom historizujúcom štýle, aby svojím výzorom pripomínala stredovekú hradnú vežu. 

Valcovitý objekt vodojemu s priemerom 6,5 m a výškou 14 m je vymurovaný z tehál. Vnútorný priestor nie je členený podlažiami a pod stropom je na železných nosníkoch uchytená železná nádrž z objemom 40m3 s kontrolnou ochodzou. Z veže navonok symetricky vystupujú 4 šikmé pseudogotické oporné stĺpy. Omietky plášťa objektu zdobí kvádrovanie a pod atikou je po obvode šesť kruhových okien s mrežami. Plochú strechu po obvode lemuje cimburie. Na južnej strane odstupuje z telesa vodojemu subtílna ozdobná vežička, ktorá hlavnú vežu mierne prevyšuje. Spočíva na lievikovitej základni a má kužeľovitú striešku. Keď v okolí vodojemu prebiehal archeologický výskum pôvodného hradiska a zrúcanín hradu, priniesol zaujímavé zistenie. . V druhej polovici 20. storočia vodárenská veža stratila svoje využitie, zostala opustená a postupne chátrala.

V roku 2014 študentka Marcela Sládečková pod vedením Ing. arch. Pavla Paulínyho, PhD. z Fakulty architektúry STU vypracovala diplomovú prácu, ktorá obsahovala návrh obnovy tejto výnimočnej pamiatky. Tento návrh neskôr slúžil ako základ pre projekt obnovy, ktorý obec Bernolákovo zahájila v novembri 2022.

Poškodenia boli natoľko závažné, že detaily štukovej výzdoby boli nečitateľné a bolo ich potrebné rekonštruovať na základe dobových fotografií z r. 1934. Obnova prinavrátila vodojemu pôvodný historický eklektický výraz umocnený dekoratívnymi prvkami omietkovej bosáže, rímsami, cimburím a vežičkou.

O termínoch sprístupnenia veže pre verejnosť obec informuje priebežne prostredníctvom webového sídla obce v sekcii Oznamy obce. Mimo uvedených časov je možné vežu sprístupniť pre skupiny (min. 15-20 osôb) v pracovné dni, po predchádzajúcej dohode s referátom kultúry a športu. Pre dohodnutie termínu nás, prosím, kontaktujte mailom na kulturnydom@bernolakovo.sk.