Výstava Dušan Bakala Laluha

V dňoch 19. – 25.11. s v kultúrnom dome v Bernolákove uskutočnila výstava výtvarníka zo susednej Ivanky pri Dunaji, Dušana Bakalu Laluhu. Bakala sa venuje najmä drevorezbe a ako dlhoročný tramp sa zameriava na vyrezávané indiánske totemy a ďalšie artefakty súvisiace s trampskou kultúrou. Pri príležitosti 100 rokov trampingu v Československu sme zrealizovali výstavu z jeho tvorby ale aj ďalších zozbieraných materiálov súvisiacich s trampingom v Ivanke a Bernolákove. Výstava bola veľmi príjemným spestrením kultúrneho života v našej obci a hoci trvala necelý týždeň, vzhliadlo ju veľa návštevníkov, z ktorých viacerí sa v knihe návštevníkov vyjadrili k tvorbe Bakalu s veľkým obdivom.

Modrý piatok na tému 100 rokov trampingu v ČSR

Tradičné podujatie Modrý piatok sa 23.11. uskutočnil ako pripomenutie tradície trampingu a trampskej hudby dvadsiateho storočia. Podujatie sa tentokrát konalo vo veľkej sále a medzi návštevníkmi boli aj mnohí bývalí či súčasní trampy. Vo veľmi príjemnej atmosfére sme sa pozhovárali a hlavne si vypočuli veľa dobrej muziky z rôznych období vývoja tejto kultúry. Tiež sme si pripomenuli spoločný štát Čechov a Slovákov a zazneli trampské piesne z oboch brehov Moravy. Preto hlavnými protagonistami podujatia boli muzikanti zo Slovenska aj Česka. Legendárny hudobník, spevák, textár Ivan Terry Zeman, ktorý slovom sprevádzal  počas celého programu, zahral spolu so svojou kapelou Harvestri piesne zo svojho repertoáru ale aj ďalšie známe trampské songy.  Hostia z Česka, kapela Brzdaři sa predstavili nie len ako výborní muzikanti, speváci ale aj ako partia veselých ,,parťákov,,. Veľmi rýchlo si získali sympatie publika. Zahrali nie len českú trampskú klasiku ale aj svoje typické bluegrassové skladby a skvele zapadli do dramaturgie podujatia. Súčasťou podujatia bola aj zaujímavá výstava Ivanského výtvarníka Dušana Bakalu Laluhu, kde prezentoval najmä svoje originálne indiánske totemy aj ďalšie artefakty súvisiace s trampingom v Ivanke a Bernolákove.

100 rokov od ukončenia 1.svetovej vojny

V Bernolákove pri zrekonštruovanom pamätníku, venovanom vojakom z vtedajšieho Čeklísa, ktorí padli počas 1. svetovej vojny, sa 20. novembra pri príležitosti stého výročia od ukončenia vojny stretli občania Bernolákova na pietnej spomienke. Na úvod zaznela stará rakúska hymna. V rokoch trvania vojny bolo Rakúsko-Uhorsko vtedajšou vlasťou Slovákov, za ktorú išli bojovať. Potom starosta obce a zástupca Klubu vojenskej histórie položili vence k pomníku, kde čestnú stráž držali členovia Klubu vojenskej histórie v dobových uniformách. Potom krátkym prejavom starosta Richard Červienka otvoril túto malú slávnosť. Následne Dr. Imrich Purdek z Vojenského historického ústavu porozprával stručné dejinné fakty 1. svetovej vojny. Po ňom sa prítomným prihovoril pán Norbert Lacko zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Pán poslanec Jaroslav Vokoun oboznámil prítomných s konkrétnymi údajmi o padlých Čeklísanoch. Potom pán farár Branislav Čaniga vysvätil pomník. Na záver zaznela slovenská hymna a poďakovanie starostu prítomným za uctenie si pamiatky zosnulých vojakov.