Menu
 

 

 
 
 
Deň Zeme 2014
 

22.04. je deň, ktorý patrí našej planéte Zem.
Zemi, ktorú by si mal každý z nás vážiť
a hlavne sa o ňu aj starať.
Aspoň tento deň by sa mali ľudia odhodlať
pre našu Zem
niečo pekné, užitočné a prospešné urobiť.Prečo si práve 22.apríla pripomíname Deň Zeme?
Bolo to totiž práve 22.apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

...a ako už býva zvykom aj naši občania sa zapojili do upratovania a skrášľovania verejných priestranstiev.
Začali to rybári 5.4., Členovia rybárskeho zväzu vyzbierali odpad okolo „štrkovky“, ktorého tam bolo naozaj celé kopy.
V sobotu 12.4. si dali zraz členovia poľovníckeho združenia z Novej dedinky a vyčistili poľné a lesné porasty v revíre Novej dedinky a Bernolákova.
 
Na miestnom cintoríne dňa 14. 4. si vysúkali rukávy členovia Klubu dôchodcov a OZ zdravotne postihnutých NÁDEJ  a tí skoršie narodení, ktorí mali chuť  pomôcť vyčistiť neporiadok, pohrabať lístie a konáre. Odmenou im bol pocit z prospešnej práce a výborné chlebíčky od kolektívu  p. Malochovej.

Pracovníci prevádzky obecného úradu pomáhali pri orezoch drevín a vyviezli kopy nahromadeného zeleného odpadu.

Na deň zeme nezabudnú ani naši školáci. Dňa 25.4. sa pustia do vysádzania kvetín a skrášľovania okolia svojej školy.

Vám všetkým, ktorí ste prispeli svojimi aktivitami k zlepšeniu životného prostredia, propagácii Dňa zeme a ku skrášleniu našej obce patrí veľká vďaka.


           

Späť

 


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk