• SAMOSPRÁVA OBCE BERNOLÁKOVO pre obdobie 2014 - 2018

  Mgr. Richard Červienka
  starosta obce

  X
  zástupca starostu


  JUDr. Katarína Burešová
  e-mail: katarina.buresova@gmail.com

  člen komisie:
  – komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania
  – komisia kultúry a kultúrneho dedičstva


  Peter Hanic
  mobil: 0948 435 750
  e-mail: hanic.peter@gmail.com

  člen komisie:

  – komisia na ochranu verejného záujmu
  – komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania
  – komisia na posudzovanie prenajímania nájomných bytov v obci Bernolákovo


  Radovan Hanic
  mobil: 0905 277 140
  e-mail:  hanicrado@gmail.com

  člen komisie:
  – komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania


  Martina Jánošíková
  mobil: 0903 215 071
  e-mail: janosikovaprebernolakovo@gmail.com

  predseda komisie:
  – komisia na ochranu verejného záujmu
  – komisia financií, správy majetku obce a podnikania
  – komisia na posudzovanie prenajímania nájomných bytov v obci Bernolákovo
  člen komisie:
  – komisia na ochranu verejného záujmu
  – komisia financií, správy majetku obce a podnikania


  PhDr. Mária Kisková
  mobil: 0905 489 829
  e-mail: kiskovazabernolakovo@gmail.com

  člen komisie:
  – komisia školstva, športu a mládeže
  – komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti
  – komisia na posudzovanie prenajímania nájomných bytov v obci Bernolákovo


  Katarína Koporcová
  mobil: 0908 141 809
  e-mail: katka@222.sk

  člen komisie:
  – komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti
  – komisia kultúry a kultúrneho dedičstva


  Ing. Alexander Molnár
  mobil: 0903 161 252
  e-mail: amolnar@svf.stuba.sk

  predseda komisie:
  – komisia školstva, športu a mládeže
  člen komisie:
  – komisia školstva, športu a mládeže
  – komisia financií, správy majetku obce a podnikania


  Mgr. Iva Pipíšková
  e-mail: pipiskova.iva@gmail.com

  predseda komisie:
  – komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti
  člen komisie:
  – komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti


  Ing. Ivan Trubač
  e-mail: ivantrubacposlanec@gmail.com

  člen komisie:
  – komisia na ochranu verejného záujmu
  – komisia školstva, športu a mládeže


  Miroslav Turenič
  mobil: 0908 731 320
  e-mail: miroslav@turenic.sk

  predseda komisie:
  – komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania
  člen komisie:
  – komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania
  – komisia financií, správy majetku obce a podnikania


  Ing. Jaroslav Vokoun
  mobil: 0915 055 059
  e-mail: vokoun45@gmail.com

  predseda komisie:
  – komisia kultúry a kultúrneho dedičstva
  člen komisie:

  – komisia kultúry a kultúrneho dedičstva
  – komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania


  Zasadnutia obecného zastupiteľstva 2014 – 2018

 • Interpelácie poslancov a občanov

  Odpovede na interpelácie z 23. OZ
  interpelacie-23-OZ (.pdf)

  Odpovede na interpelácie z 22. OZ
  interpelacie-22-OZ-odpovede (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – VZN o nájomných bytoch
  20170420123013 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – kruhový objazd smerom na Novú Dedinku na konci Lúčnej ulice
  20170420123026 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – rekonštrukcia Poľovníckej ulice
  20170420123039 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – odstránenie zábran z prepoja Tabaková – Brusnicová
  20170420123050 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – zverejňovanie návrhu rozpočtu obce
  20170420123100 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – nákup traktora s príslušenstvom
  20170420123111 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – výrub topoľov na Brusnicovej
  20170420123123 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – prejazd kamiónov obcou
  20170420123133 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – zhoršený stav Brusnicovej ulice
  20170420123145 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – chodník na Viničnej ulici
  20170420123155 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – situácia vo firme Kompostáreň Kobera s.r.o.
  20170420123204 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – spolupráca s vysokými školami
  20170420123214 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – úprava na Poľovníckej ulici
  20170420123226 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – verejné priestory
  20170420123238 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – protikorupčné opatrenia
  20170420123249 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – verejnosť a kaštieľ
  20170420123259 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – spoločný obecný úrad a fungovanie úradu
  20170420123309 (.pdf)

  Odpoveď na interpeláciu – nové názvy ulíc
  20170420123320 (.pdf)