Obecné zastupitelstvo určilo zloženie komisií z radov poslancov:

a. komisia na ochranu verejného záujmu,

náplň práce komisie: komisia-verejneho-zaujmu-napln (.pdf)

predseda: Martina Jánošíková
členovia: Peter Hanic, Ing. Ivan Trubač
tajomník/zapisovateľ: Michaela Bubeníková

 

b. komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania,

náplň práce komisie: komisia-vystavby-dopravy-zivotneho-prostredia-a-uzemneho-planovania (.pdf)

predseda: Miroslav Turenič
členovia: Miroslav Turenič, JUDr. Katarína Burešová, Ing. Jaroslav Vokoun, Radovan Hanic, Peter Hanic
tajomník/zapisovateľ: Ing. Martin Guldan, PhD.
aktivisti: Ing. Stanislav Tokoš, Ing. Elena Borková, Ing. Michal Peleš, Ing. arch. Radomil Kachlík

 

c. komisia školstva, športu a mládeže,

náplň práce komisie: komisia-skolstva-sportu-a-mladeze-napln (.pdf)

predseda: Ing. Alexander Molnár
členovia: Ing. Alexander Molnár, Ing. Ivan Trubač, Mária Kisková
tajomník/zapisovateľ: Bc. Ľubomíra Šuvadová

 

d. komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti,

náplň práce komisie: komisia-socialnych-veci-a-zdravotnej-starostlivosti-napln (.pdf)

predseda: Mgr. Iva Pipíšková
členovia: Mgr. Iva Pipíšková, Mária Kisková, Katarína Koporcová
tajomník/zapisovateľ: Zuzana Buzgovičová
aktivisti: Mgr. Lenka Borošová, Mgr. Vladimír Cipciar, Helena Kováčová, Helena Černayová, Ľudmila Tokošová

 

e. komisia kultúry a kultúrneho dedičstva,

náplň práce komisie: komisia-kultury-a-kulturneho-dedicstva-napln (.pdf)

predseda: Ing. Jaroslav Vokoun
členovia: Ing. Jaroslav Vokoun, Katarína Koporcová, JUDr. Katarína Burešová
tajomník/zapisovateľ: Andrea Grebečiová
aktivisti: prom.hist, Mária Mollerová

 

f. komisia financií, správy majetku obce a podnikania,

náplň práce komisie: komisia-financii-spravy-majetku-a-podnikania-napln (.pdf)

predseda: Martina Jánošíková
členovia: Martina Jánošíková, Ing. Alexander Molnár, Peter Hanic
tajomník/zapisovateľ: Michaela Bubeníková