Veľkoobjemové kontajnery – v sobotu 23. septembra

Dňa 23. 9. 2017 tj. v sobotu od 7,00 hod. – 12,00 hod. budú pristavené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad na týchto stanovištiach:

Tabaková ulica / pod mostom/ a Gróbska ulica /parkovisko pri cintoríne/.

Do kontajnerov je možné umiestniť iba komunálny odpad.

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA – organizačné pokyny

Organizačné pokyny k začiatku školského roka 2017/2018

Milí žiaci, vážení rodičia.

Školský rok 2017/2018 začína 4. septembra, v pondelok. Všetci žiaci nastúpia na 8,00 hodinu priamo do svojich tried, kde prebehne slávnostné otvorenie školského roka. Triedy sú pre tento školský rok rozdelené v školských budovách nasledovne:

–         1. a 2. ročníky sa nachádzajú v „Prístavbe“ na Komenského ulici

–         3. a 4. ročníky sa nachádzajú v „Starej škole“ na Školskej ulici

–         5. až 9. ročníky sa nachádzajú v „Novej škole“ na Komenského ulici

Zoznamy o zaradení nových žiakov do tried sú vyvesené na vchodových dverách do „Starej školy“ a na internetovej stránke školy.

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že na obedy je možné sa prihlásiť od pondelka 4.septembra a stravovanie začína v utorok 5.septembra.

Školský klub detí začína svoju činnosť od utorka 5.septembra.

Premávka školského autobusu bude žiakom upresnená dodatočne.

 

Mgr. Barbora Rigóová – riaditeľka

Viničná ulica bude v stredu 23.8. uzavretá

Oznamujeme občanom, že v stredu 23.8.2017 bude uzatvorená Viničná ulica z dôvodu orezávania stromov v čase od 12h – 16h. Žiadame obyvateľov, aby v záujme ich vlastnej bezpečnosti touto ulicou neprechádzali ani tu neparkovali svoje autá.