ZŠ – riaditeľské voľno 22. novembra 2017

Základná škola v Bernolákove oznamuje, že dňa 22. novembra 2017 (streda) udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka riaditeľské voľno. Ostatné ročníky majú v tento deň riadne vyučovanie. V prevádzke je tiež školská jedáleň a školský klub detí. 

Náhradný vývoz BIO odpadu + posledný vývoz v roku 2017

Spoločnosť AVE oznamuje, že náhradný vývoz bio odpadu za štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutoční v sobotu 18. novembra 2017 a posledný vývoz bio odpadu v roku 2017 sa uskutoční vo štvrtok 14. decembra 2017. Vývozy budú naďalej realizované od marca 2018. Presný harmonogram bude zverejnený začiatkom roka 2018.

Compost bin in the garden garden Composting the odpad bro biological

VÝVOZ BIO ODPADU – ZMENA

Spoločnosť AVE oznamuje, že dňa 16. novembra 2017 (t. j. vo štvrtok) z technických príčin nebude realizovaný vývoz bio odpadu. O náhradnom termíne vývozu bio odpadu budeme informovať.

Zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v Bratislavskom kraji

V súvislosti s oznámením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý sa týka nahlásenia zvýšeného výskytu vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v Bratislavskom kraji, si Vás dovoľujeme požiadať o informovanie obyvateľov/žiakov/klientov v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení, najmä dodržiavanie zásad osobnej hygieny, tzn. dôkladné umývanie rúk teplou vodou, osušovanie rúk jednorazovými papierovými utierkami.  Dôkladné umývanie je potrebné vždy po použití toalety a pred každým jedlom.

 

Úrad verejného zdravotníctva informuje, že v súčasnosti sa i naďalej organizujú a zabezpečujú ďalšie epidemiologické šetrenia, ktoré doteraz nepreukázali spoločný faktor prenosu ochorenia. Každé ohnisko výskytu VHA je zabezpečené individuálne – v závislosti od prostredia, v ktorom sa ochorenie vyskytlo.

 

vyzva-hepa-A (.pdf)