Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje prerušenie dodávky elektriny

19Dňa 23. januára 2018 v čase 8:30-13:30 hod. pre ulice:

Borovicová: 2/254, 4/5029, 7/5003, 13, 14, 18/4899/577, 19/5009, 20/5037, 22, 25, 26, 27/4899/524, 28, 29, 38/5046, 44, 51, 4899/254, nepárne 4899/499 – 513, 4899/516, 4899/529, 4899/532, 4899/536, 4899/542, 4899/548, 4899/550, 4899/552, 4899/559, 4899/562, 4899/567-, 4899/568, 4899/584, 4899/594, 4899/606, 4899/609, 4899/620, 4899/622, 5004/9, 5024/49, 5035/16, 5043/32, 5045/36

Jabloňová: 2, 4, 4/OP, 6, 6/OP, 7 – 10, párne 12 – 28, 14/OP, 17, 18/OP, 21, 28/PR, 28/VE, 28/ZA, 39/116, 40/VE, 49, 999, 4898/2, 4899/12, 4915/115, 4915/117, 4915/119, 4915/123, 4915/128, 4915/132, 4915/143, 4915/150, 4915/155, 4915/165, 4915/24, 4915/46, 4915/47, 4915/49, 4915/53, 4915/56, 4915/59, 4915/60, 4915/67, 4915/7, 4915/72 – 75, 4915/86, 4915/87, 4915/90, 4915/91, 4915/C0, 4915/C5, 4915/E5, 4915/E6, 4915/E8, 4915/F8, 4915/G1

Lipová: 1, 2, 23, 25, 36, 49, 51/765, 57, 62, 66, 68, 83/897, 4899/292, 4899/456, 4899/766 – 775, 4899/777 – 779, 4899/892 – 896, 4899/898, 4899/900 – 902, 4899/918 – 922, 4899/924 – 926, 5800/66 – 69, 5800/72, 5800/77 – 80, nepárne 5800/341 – 345, 5800/346, 5800/376, 5800/378

 

Dňa 24. januára 2018 v čase 8:30-13:30 hod. pre ulice:

Figová: 29, 33, 34/586, 35/-, 35A, 71, 75, 79A, 99, 103/-, 107, 111/643, 117, 149, 151, 4195/591, párne 4915/486 – 490, 4915/ 491, 4915/497, 4915/526, 4915/562, 4915/596, 4915/599, 4915/601, 4915/606, 4915/608, 4915/612, 4915/615, 4915/653, 4915/759, 4915/760

Lúčna: 4915/292, 4915/441, nepárne 4915/463 – 469, 4915/470, 4915/473,474, 4915/475, 4915/479, 4915/496, 4915/501, nepárne 4915/505 – 521, nepárne 4915/527 – 531, 4915/535, 4915/539, 4915/546, 4915/548,549, 4915/550, 4915/556, 4915/558,559, 4915/560, 4915/570, 4915/576, 4915/580,581, 4915/584,585, 4915/589, 4915/592, 4915/594, 4915/598, 4915/603, 4915/609, 4915/613, 4915/617, 4915/623, 4915/628, 4915/631, 4915/637, 4915/641, 4915/645, 4915/647,648, 4915/649, 4915/667, 4915/678, 4915/682, 4915/686, 4915/690, 4915/698, 4915/757

zse-odstavka-23-24-01-2018

Informácia k dodaniu vriec na separovaný zber papiera a plastov pre rok 2018 k splneniu zákonných limitov zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu.

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. pre rok 2018 zavádza prideľovanie vriec – 48ks / rok / domácnosť určených na zber separovaných zložiek komunálneho odpadu podľa prílohy č.10 vyhlášky 371/2015 zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. zavedeného v obci Bernolákovo.

Vrecia Vám budú odovzdané spolu s nálepkou za KO pre rok 2018

Oficialne-stanovisko-DS-vrecia (.pdf)

Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2018

Nálepky na smetné nádoby na rok 2018 bude možné zakúpiť v dňoch 1.2. – 28.2.2018 na prízemí obecného úradu nasledovne:

 

Pondelok            8:00 – 18:00

Streda                  7:30 – 16:00

Štvrtok                 7:30 – 16:00

Piatok                   7:30 – 12:00

Obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00

 

Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým prevodom na č. účtu 2621730240/1100 Tatra banka a.s., IBAN: SK56 1100 0000 0026 2173 0240, variabilný symbol 1330132018. Pri každej platbe je potrebné uviesť: meno, adresu a telefónne číslo. V prípade, ak nebudú pri platbe uvedené potrebné informácie, platba bude vrátená späť na účet.

Po pripísaní úhrady na účet obecná polícia bude kontaktovať občanov a odovzdá im príslušnú nálepku.

Nálepky na rok 2017 sú platné až do 28.2.2018.

Smetné nádoby, ktoré po 28.2.2018 nebudú označené nálepkou na rok 2018, nebudú po tomto termíne vyvezené.

Platí cenník poplatkov ako v roku 2017.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie o miestnom poplatku na prízemí obecného úradu, kancelária č. 7 v termíne 1.2. – 28.2.2018 v čase určenom pre predaj nálepiek. Ak si v tomto termíne nevyzdvihnú rozhodnutie, bude im zaslané poštou.

Viac info v prílohe: nalepky-smetne-nadoby-2018 (.pdf)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozvánka – výročné zhromaždenie členov MS SČK

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove pozýva svojich členov a bezpríspevkových darcov krvi  na výročné zhromaždenie členov, ktoré sa bude konať dňa 20. januára 2018, t.j. v sobotu,  o 14,00 hod. v Kultúrnom dome v Bernolákove.

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje prerušenie dodávky elektriny

Dňa 16. januára 2018 v čase 8:00-13:30 hod. pre ulice:

Bernolákova: 1 – 3, 5, 5/VE, 6 – 8, 8/ZA, 10 – 24, 24/VE, 25 – 32, 34 – 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64/A, 66, 202/9, 273, 293/9

Fándlyho: 1 – 3, 3/A, 4, 4/A, 5/231, 6, 8

Hlavná: 2 – 5, 7 – 13, 14/VE, 15, 17, 17/17, 18 – 22, 23/39, 23/A, 24, 25/A, 26 – 32, 34, 36, 37, 39, 39/47, 40, 42 – 45, 45/6, 46 – 48, 48/6, 49 – 51, 185/185/3

Mostová: 11, 13

Vŕšky: 15, 17, 19

Záhradná: 46 – 49, 49/BL, 50, 50/A, 51, 51/A, 52 – 57, 59, 60/293, 61/ZA, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 74, 76 – 78, 78/VE, 82, 84, 86, 90/300, 307/1, 309/39, 2738.

 

Dňa 17. januára 2018 v čase 8:30 – 13:30 hod. pre ulice:

Krátka: 2, 3, 4944, 4944/-

Potočná: 1 – 3, 3/A, 4 – 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, nepárne 31 – 41, 45, 49, 53/A, 55, 55/A, 57, 61, 61/VE, 69, 69/VE, 71, 71/VE, 1725/4, 1753/2, 1764/2

Poľovnícka: 1, 1/A, 2, 3, 3/VE, 4 – 19, 19/VE, 20/VE, 21 – 37, 39 – 47, 47/OP, 48 – 50, 52, 54, 56, 56/VE, 58, 60, 60/BL, 64, 66, 70, 70/BL, 1701/4, 1726/6

Stredná: 4, 4/OP, 4/VE, 5, 10, 12, 13/43, 1840/44, 1840/48, 4946, 4950, 4953, 4963, 4964

Trnavská: 111, 113, 115, 115/VE, nepárne 117 – 155, párne 138 – 148, 154, 155/ZA, 156 – 160, 160/VE, 161 – 168, 168/ZA, 169, párne 170 – 188, 184/A, nepárne 173 – 199, 179/VE, 188/VE, 192, 200, 200/PR, 1750, 1751/10, 1751/11, 1751/6, 1751/8, 1755/3, 1755/RD8, 2368/87

 

Dňa 18. januára 2018 v čase 8:30 – 13:30 pre ulice:

Dunajská: 1 – 11, 13, 15, 17, 17/BL, 4901/20, 4901/21, 4901/I7

Obilná: 4880/1, 4880/271, 4880/277, 4880/321, 4880/325, 4880/372, 4880/493, 4880/527, 4880/534

Púpavová: 1A/59

Trnavská: 2, 2/B, 2/PR, 2/ZA, 12, 4880/184, 4880/196, 4880/232, 4880/240, 4880/291, 4880/324, 4880/337, 4880/355, 4880/416, 4880/461, 4880/480, 4880/528, 4880/VE, 4901/302, 4901/E0.

 

zse-odstavka-16-17-18-01-2018 (.pdf)

Zber vianočných stromčekov

Oznamujeme občanom, že v dňoch 15.1. – 19.1. 2018 sa bude v obci konať zber vianočných stromčekov. Je potrebné vyložiť ich na ulicu a dôkladne odzdobiť.

Zber komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Oznamujeme občanom, že počas blížiacich sa vianočných sviatkov bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať nasledovne:

25.12.2017 1. sviatok vianočný:
vývozy budú realizované v sobotu 23.12.2017

01.01.2018 Nový rok:
vývozy budú realizované v sobotu 30.12.2017