• Aktuality
 • Plán podujatí
 • Výbor
 • Archív akcií
 • Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bernolákove

   

  Organizuje dňa 21.júla 2017 (piatok)

  jednodňový výlet autobusom do Košarísk a na Bradlo

   

  Program výletu:

  Účasť na pietnom  akte pri príležitosti narodenia Milana Rastislava Štefánika organizuje obec Košariská a Armáda SR.

  Návšteva pamätníka Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle, položenie venca.

  Spoločný obed je zabezpečený na chate pod Bradlom, losovanie tomboly.

   

  Prihlásiť a zaplatiť poplatok v cene 10 € môžu členovia a sympatizanti u :

  • p. Grebečiovej v kultúrnom dome v pracovné dni od 8.00-14.00
  • p. Šmihlovej, Tajovského 19 č.t.: 02 45993639

   

  O odchode autobusu budú účastníci informovaní miestnym rozhlasom a na informačnej tabuli organizácie SZPB.

   


   

  21. 7. 1880

  Veriť, milovať, pracovať

   

  MINISTERSTVO OBRANY SR

  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM-Múzeum M. R. Štefánika

  OBEC KOŠARISKÁ

   

  VÁS POZÝVAJÚ NA OSLAVY PRI PRÍLEŽITOSTI

   

  137. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika

  KOŠARISKÁ 21. JÚLA 2017

   

  Program osláv:

  11.00 – Slávnostný akt pred rodným

  domom M. R. Štefánika

  • kladenie vencov a kytíc
  • hymna SR
  • privítanie prítomných
  • slávnostné príhovory
  • hymnická pieseň
  • 11.30 – Prehliadka múzea

   

 • plan-cinnosti-szpfb-2017 (.pdf) • Ružena Šmihlová

  predseda

  tel.: 0918 605 063
  Jozef Štefkovič

  podpredseda

  tel.: 0948 772 600
  Marta Jungová

  tajomník
  Andrea Grebečiová

  hospodár

  tel.: 0903 243 963
  Marta Brunovská

  člen •