Záhradkárska výstava


Spolok záhradkárov Bernolákovo zorganizoval 27. septembra výstavu ovocia, zeleniny kvetov a okrasných rastlín. Zúčastnilo sa na nej 31 vystavovateľov, ktorí sa prezentovali s dovedna 309 výpestkami zo svojich záhrad, ale aj aranžmánmi a svojpomocne vytvorenými exponátmi.


Nádherné plody známych druhov ovocia a zeleniny dopĺňali exotické druhy, napr. Physalis alkekengi, ktorá je tiež známa ako židovská čerešňa alebo muchovka je ďalšou vitamínovou bombou , Asimina triloba – tzv. banán severu, ktorý mohli návštevníci aj ochutnať, Akébia päťpočetmá – popínavá rastlina s prenikavou vôňov a plodmi čo sú jedlé struky. Svoje zastúpenie mali aj rôzne ozdobné tekvičky, liečivé bylinky a koreniny.

Žiaci Základnej školy v Bernolákove sa už tradične predstavili vlastnoručne vyhotovenými aranžmánmi s tematikou „Jesenná fantázia“. Prínosom bola aj vlastná dopestovaná zelenina v školskej záhrade, čím významne obohatili výstavné priestory a zároveň vzbudili aj veľký záujem návštevníkov.

Novým prvkom výstavy bolo zapojenie detí miestnej materskej školy do vyhotovenia súťažných exponátov, ktorými mohli prejaviť vlastnú predstavivosť a naaranžovať výstavné exponáty. Všetkých 9 tried vyhotovilo exponáty s jesennou tematikou zo záhrad a z voľnej prírody, ktoré boli návštevníkmi výstavy ohodnotené a víťazný exponát bol Spolkom záhradkárov Bernolákovo ocenený. Malá záhradná pochutina sa však ušla pre všetky deti Materskej školy. Teší nás aktívne zapojenie detí do výstavy, pretože u nich vidieť pozitívny vzťah k záhradkám a k prírode samotnej, čo sľubuje nádej do budúcnosti.

O výstavu bol primeraný záujem, medzi návštevníkmi boli aj celé rodiny s deťmi. V pondelok 28. septembra výstavu navštívili deti z miestnej materskej školy, zo súkromnej materskej školy i žiaci I. a II. stupňa miestnej ZŠ.

Počet vystavovateľov, počet exponátov, ale najmä ich krása a kvalita, ako aj počet návštevníkov výstavy a ich úprimný záujem o exponáty organizátorov výstavy príjemne prekvapili a potešili.Za Spolok záhradkárov Bernolákovo
Karol Brunovský
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk