Menu
 

 

 




 
 

Protikorupčné opatrenia obce Bernolákovo

Dňa 11.1.2017 obec prijala Etický kódex zamestnanca obce Bernolákovo, s ktorým boli oboznámení všetci zamestnanci obce. Obec zriadila e-mailovú adresu protikorupcia@bernolakovo.sk, na ktorú môžu občania nahlasovať korupčné konanie alebo podozrenia na korupčnú činnosť.