Menu
 

 

 
 
 
OBECNÝ ÚRAD BERNOLÁKOVOSídlo: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Tel: 02/ 4599 3911, 4599 3763
Fax: 02/ 4599 3763, 02/ 45993 911 klapka 116 
e-mail : obec@bernolakovo.sk

Telefónny zoznam úradu - oddelenia, referátyStránkové hodiny:

PONDELOK  8.00 - 18.00
UTOROK zatvorené
STREDA  7.30 - 16.00
ŠTVRTOK nestránkový deň
PIATOK 7.30 - 12.00


Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00

 

Starosta obce :


Mgr. Richard Červienka tel. 02/ 4599 3763; 
02/ 45993920, kl. 108
richard.cervienka@bernolakovo.sk
Zástupca starostu:


Mgr. Iva Pipíšková
pipiskova.iva@gmail.com
Sekretariát starostu + drobné stavby, evidencia stavieb, doprava :

Dagmar Prikopská  tel. 02/ 4599 3763; 
02/4599 3920, klapka:108
dagmar.prikopska@bernolakovo.sk
Informácie, spojovateľka:


Renáta Holická tel. 02/ 4599 3911, kl.101 renata.holicka@bernolakovo.sk
Oddelenie ekonomických činností, daní a poplatkov


Referát ekonomických činností:


Mária Nagyová,  tel. 02/ 4599 3911, kl.113 maria.nagyova@bernolakovo.sk

Michaela Bubeníková tel. 02/ 4599 3911, kl.118 michaela.bubenikova@bernolakovo.sk

Referát daní a poplatkov a podnikateľských aktivít :

Alena Polgárová,  tel. 02/4599 3911, kl.102 alena.polgarova@bernolakovo.sk
Oddelenie správy majetku, ŽP, a prevádzkových činností


Referát správy majetku a prevádzkových činností:

Ing. Dušan Peťovský  tel. 02/4599 3911, kl.111 dusan.petovsky@bernolakovo.sk


mobil tel : 0905 55 05 62


Referát ochrany životného prostredia:

Daniela Hammerschmiedtova
tel. 02/4599 3911, kl.107
daniela.hammerschmiedtova@bernolakovo.sk


mobil tel : 0905 55 14 64

Oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy


Referát - Stavebný úrad:


Ing. Ivan Dutka tel. 02/4599 3911, kl.103 ivan.dutka@bernolakovo.sk

Ing. Katarína Kovalčíková tel. 02/4599 3911, kl.120 katarina.kovalcikova@bernolakovo.sk

Referát - priestupkov :


JUDr. Daniela Tenczerová
(každý pondelok od 13.00 do 18.00 hod.)
tel. 02/4599 3911, kl.103

Referát územného plánovania :

Ing. arch. Marián Jurča tel. 02/4599 3911, kl.106 marian.jurca@bernolakovo.sk

Referát drobných stavieb číslovania budov a dopravy:

Dagmar Prikopská tel. 02/4599 3911, kl.117 dagmar.prikopska@bernolakovo.sk


mobil tel. 0907 11 33 11

Oddelenie vnútorných vecí


Referát personalistiky, bezpečnosti pri práci a CO:

Helena Čambalová,  tel. 02/ 4599 3911, kl.114 helena.cambalova@bernolakovo.sk

Matrika, referát evidencie obyvateľstva a školstva:

zastupuje: Mária Nagyová  tel. 02/ 4599 3911, kl.104

Referát podateľna, výpravňa, písomností :

Renáta Holická, tel. 02/ 4599 3911, kl.101 renata.holicka@bernolakovo.sk
Oddelenie kultúry, športu, soc. vecí a obecná knižnica


Referát sociálnych vecí, zdravotníctva a pokladňa:

  tel. 02/ 4599 3911, kl.105

Referát kultúry a športu :

Andrea Grebečiová
poverená vedením KD

tel. 02/45993911 kl.115

andrea.grebeciova@bernolakovo.sk

KNIŽNICA tel. 02/4599 3922
Obecná polícia Bernolákovo

informácie 

Sídlo: Viničná 2, 900 27 Bernolákovo tel. 02/ 4525 8308 obecnapolicia@bernolakovo.sk
Dom služieb (klub dôchodcov)


Sídlo: Viničná 2, 900 27 Bernolákovo Tel: 02/ 4599 3211 Kontakt: Elena Gažová


Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk