RNDr. Monika Czupeková

referát ochrany životného prostredia

tel.: 02/40 200 607
mail: monika.czupekova@bernolakovo.sk

Referát združuje oblasť ochrany prírody a krajiny a oblasť odpadového hospodárstva v obci Bernolákovo.

Na stránke prebiehajú úpravy. Ďakujeme za pochopenie.

rozhodnutia na výrub drevín a kríkov (vyruby.pdf)