RNDr. Monika Czupeková

referát ochrany životného prostredia

tel.: 02/40 200 607
mail: monika.czupekova@bernolakovo.sk

Referát združuje oblasť ochrany prírody a krajiny a oblasť odpadového hospodárstva v obci Bernolákovo.

Planovaci-kalendar-Bernolakovo-2018-plasty-papier-kovy

Na stránke prebiehajú úpravy. Ďakujeme za pochopenie.

rozhodnutia na výrub drevín a kríkov vyruby.pdf

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2018

Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2018