Ing. Ivan Dutka

referát stavebný úrad

tel.: 02/40 200 603
mail: ivan.dutka@bernolakovo.sk

 

Ing. Martin Guldan, PhD.

referát stavebný úrad

tel.: 02/40 200 617
mail: martin.guldan@bernolakovo.sk

 

Ing. Klaudia Šichtová

referát stavebný úrad

tel.: 02/40 200 609
mail: klaudia.sichtova@bernolakovo.sk

Doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia
zozn_dokl_staveb_kon (.pdf)

Doklady potrebné k vydaniu kolaudačného
rozhodnutia
zozn_dokl_kolaudacia (.pdf)

 

Oblasť výstavby a územného plánovania

Žiadosť o územné rozhodnutie
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
navrh-vydanie-ur-o-umiestneni-stavby (.pdf)

Žiadosť o stavebné povolenie
tlacivo-stavebne-povolenie (.pdf)

Návrh na kolaudačné rozhodnutie
tlacivo-kolaudacne-rozhodnutie (.pdf)

Návrh na zmenu stavby pred dokončením
tlacivo-zmena-stavby (.pdf)

Prehlásenie stavebného dozoru
tlacivo-prehlasenie-stavebneho-dozoru (.pdf)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
ziadost-povol-ter-uprav (.pdf)

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom konaní
tlacivo-stav-pov-zlucene-konanie (.pdf)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
tlacivo-odstr-stavby (.pdf)