Ing. Peter Vittek

správa majetku - prevádzková činnosť

tel.: 02/40 200 611
mobil: 0907 113 311
mail: peter.vittek@bernolakovo.sk

  • Priprava investicnych akcii realizovaných alebo pripravovaných obcou (najma stavby vo vlastnictve obce, chodníky, vozovky, verejné osvetlenie … a línové stavby ktoré po vybudovaní prechádzajú majetkoprávne, alebo len prevádzkovaním na správcov sietí ako napr. vodovody, plynovody, kanalizácie… )
  • Zabezpecovanie procesov verejneho obstaravania pre úrad
  • Zabezpecovanie realizacie stavieb stavanych obcou
  • Zabezpecovanie prevádzky stavieb v majetku obce
  • Zabezpecovanie prevadzky hnutelnych veci v majetku obce (motorove vozidla, stroje, zariadenia)
  • Majetkoprávne vysporiadania vlastníckych vzťahov obecných nehnuteľností (najma pozemky)
  • Komplexné zabezpecovanie technickej infrastruktury v novych stavebnych obvodoch ktore sa realizuju pod garanciou obce
  • Zimná údržba miestnych komunikácií