Vladimír Hupka

referát priestupkov

tel.: 0907 237 779
mail: hupka@bernolakovo.sk