Ing. Martin Guldan, PhD.

referát stavebný úrad

tel.: 02/40 200 617
mail: martin.guldan@bernolakovo.sk

Ing. Klaudia Šichtová

referát číslovania budov

tel.: 02/40 200 609
e-mail: klaudia.sichtova@bernolakovo.sk