Stránkové hodiny obecného úradu

Pondelok
8:00 - 18:00
Utorok
zatvorené
Streda
7:30 - 16:00
Štvrtok
zatvorené
Piatok
7:30 - 12:00
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12:00 - 13:00

Starosta obce

Mgr. Richard Červienka

starosta obce

Zástupca starostu

JUDr. Katarína Burešová

zástupkyňa starostu

tel.:
mobil:
e-mail: katarina.buresova@gmail.com

Prednostka úradu

Bc. Ľubomíra Šuvadová

prednostka úradu

tel.: 02/40 200 613
e-mail: lubomira.suvadova@bernolakovo.sk

Sekretariát starostu obce a zástupcu starostu

Mgr. Silvia Szalaiová

sekretariát starostu obce a zástupcu starostu

tel.: 02/40 200 608
e-mail: silvia.szalaiova@bernolakovo.sk

Oddelenie ekonomických činností, daní a poplatkov

Referát ekonomických činností

Eva Chalániová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 616
e-mail: eva.chalaniova@bernolakovo.sk

Michaela Bubeníková

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 618
e-mail: michaela.bubenikova@bernolakovo.sk

Referát daní, miestnych poplatkov

Bc. Anna Simandelová

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 602
e-mail: anna.simandelova@bernolakovo.sk

Oddelenie správy majetku, životné prostredie a prevádzkových činností

Referát správy majetku a prevádzkových činností

Ing. Peter Vittek

Referát správy majetku a prevádzkových činností

tel.: 02/40 200 611
mobil: 0907 113 311
e-mail: peter.vittek@bernolakovo.sk

Erik Mihalský

Referát správy majetku a prevádzkových činností

tel.: 02/40 200 612
e-mail: erik.mihalsky@bernolakovo.sk

Referát ochrany životného prostredia

RNDr. Monika Czupeková

referát ochrany životného prostredia

tel.: 02/40 200 607
e-mail: monika.czupekova@bernolakovo.sk

Oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy

Referát – Stavebný úrad

Ing. Klaudia Šichtová

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/40 200 609
e-mail: klaudia.sichtova@bernolakovo.sk

Referát územného plánovania, kanalizácie a dopravy

Ing. Denisa Danišová

referát územného plánovania, kanalizácie a dopravy

tel.: 02/40 200 606
e-mail: denisa.danisova@bernolakovo.sk

Referát číslovania budov

Ing. Klaudia Šichtová

referát číslovania budov

tel.: 02/40 200 609
e-mail: klaudia.sichtova@bernolakovo.sk

Referát evidencie drobných stavieb

Ing. Denisa Danišová

referát evidencie drobných stavieb

tel.: 02/40 200 606
e-mail: denisa.danisova@bernolakovo.sk

Oddelenie vnútorných vecí

Referát personalistiky a miezd

Bc. Jana Chalániová

referát personalistiky a miezd

tel.: 02/40 200 614
e-mail: jana.chalaniova@bernolakovo.sk

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Elena Molnárová

referát matriky a evidencie obyvateľstva

tel.: 02/40 200 604
e-mail: elena.molnarova@bernolakovo.sk

Osvedčovanie podpisov a listín

Bc. Alena Mihályová

osvedčovanie podpisov a listín

tel.: 02/40 200 605
e-mail: alena.mihalyova@bernolakovo.sk

Podateľňa a výpravovňa písomností

Renáta Holická

podateľňa a výpravovňa písomností

tel.: 02/40 200 601
e-mail: renata.holicka@bernolakovo.sk

Pokladňa

Mgr. Marcela Turiničová

pokladňa

tel.: 02/40 200 623
e-mail: marcela.turinicova@bernolakovo.sk

Oddelenie kultúry, sociálnych vecí, školstva, športu a mládeže

Referát kultúry a kultúrneho dedičstva

Peter Quarda

referát kultúry a kultúrneho dedičstva

tel.: 02/40 200 615
e-mail: peter.quarda@bernolakovo.sk

Andrea Grebečiová

referát kultúry a kultúrneho dedičstva

tel.: 02/40 200 615
e-mail: andrea.grebeciova@bernolakovo.sk

Obecná knižnica

Bc. Veronika Hrušková

obecná knižnica

tel.: 02/40 200 622
e-mail: veronika.hruskova@bernolakovo.sk

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Bc. Alena Mihályová

referát sociálnych vecí a zdravotníctva

tel.: 02/40 200 605
e-mail: alena.mihalyova@bernolakovo.sk

Kontaktná osoba – Zákon na ochranu osobných údajov

Milan Krampl

kontaktná osoba - Zákon na ochranu osobných údajov