14. MÁJ – DEŇ MATIEK

Starosta obce v spolupráci so Základnou školou, Materskou školou a Základnou umeleckou školou v Bernolákove pozýva všetky mamy pri príležitosti o s l a v y Dňa matiek v nedeľu 14.5.2017 o 15:00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Bernolákove.

Zber papiera a hliníka – máj

Základná škola v Bernolákove spolu s OZ ZRPŠ Školáčik organizuje ZBER PAPIERA A HLINÍKA.

12.5. 2017 (piatok) 14:00 – 19:00
13.5.2016 (sobota) 08:00 – 12:00

Na školskom dvore „starej“ školy Bernolákovo (Školská ulica)

 

Cyklomaratón – správa z podujatia

V sobotu 29. apríla sa konalo veľké športovo-spoločenské podujatie CYKLOMARATÓN alebo tiež Deň na dvoch kolesách.

Podujatie, ktoré malo za cieľ dostať čo najviac bernolákovčanov na bicykle, konkrétne na cyklotrasu z Bernolákova do Novej Dedinky. Tak sa aj stalo. Na trase bolo v ten deň v čase medzi 9:00 – 16:00 presne 467 cyklistov, účastníkov tohto happeningu, čím sa obec Bernolákovo spolu so susednou Novou Dedinkou stala držiteľom oficiálneho zápisu do slovenskej Knihy rekordov.

Trasu absolvovali najrôznejšie vekové kategórie (najstaršia účastníčka mala 80 rokov), tiež množstvo detí. Pri príjemnom počasí a na peknej trase prevažne popri Čiernej vode sa dostali do Novej Dedinky kde ich naši spoluorganizátori zaevidovali a vrátili sa do Bernolákova, pred Kultúrny dom kde bol pestrý program. Na pódiu sa realizoval mladý umelec ,,grafiťák,, Jozef Holan, ktorý dostal príležitosť skrášliť dovtedy nudný múr za pódiom bernolákovskými motívmi. Na pódiu od 15-tej hrala kapela Accoustic boom, moderátor Juraj Lörincz pripravil pre deti súťaž vo fúkaní pneumatík a o 16-tej vystúpil so svojou show majster sveta v cykloakrobatike Ján Kočiš. Potom po príchode hostí z partnerskej Novej Dedinky sme oficiálne vyhlásili za asistencie komisára agentúry Slovenské rekordy pána. J. Nemca konečné číslo s počtom účastníkov podujatia. 467 bol konečný stav po uzatvorení podujatia a toto číslo je aj na oficiálnom certifikáte udelenom Agentúrou.

VIDEO NA YOUTUBE: https://youtu.be/Dc45WXjyORw

Stavanie Mája

V sobotu dopoludnia, počas podujatia Cyklomaratón sa pred Kultúrnym domom konala aj ďalšia atraktívna udalosť. Miestny spolok dobrovoľných hasičov pripravil a klasickým spôsobom (bez pomoci mechanizmov) vztýčili tradičný strom Máj.

Celoplošná deratizácia

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva  na vykonanie celoplošnej deratizácie  v termíne do 15.5.2017 nasledovne:

  1. obec vykoná deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obce
  2. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu   v ich alebo nimi spravovaných objektoch , kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov. Deratizácia môže byť vykonaná výlučne  prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
  3. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch  využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Deratizácia môže byť vykonaná aj svojpomocne  v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Súťaž „Do práce na bicykli“ (aktualizované)

Obec Bernolákovo sa aj tento rok zaregistrovala do súťaže „Do práce na bicykli“
Registrovať sa môžu 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná až do 5.5.2017.

 

Správa z podujatia: Modrý piatok – téma Čeklísky hrad

V Modrom salóniku Kultúrneho domu sa 7.4. konalo ďalšie z cyklu podujatí Modrý piatok.

Tentokrát bolo venované archeologickému výskumu na jednom z najzaujímavejších objektov v obci, Čeklískemu hradu.
Porozprávať na túto tému prišiel najpovolanejší, archeológ PhDr. Zdeněk Farkaš zo Slovenského národného múzea. Dr. Farkaš sa venuje výskumu na Čeklískom hrade od počiatku a preto jeho informácie boli veľmi rozsiahle. Ponúkol návštevníkom podujatia množstvo zaujímavých, zväčša nepublikovaných detailov o hrade i obci dávnych rokov.

Hudbou a piesňami spríjemňovalo večer duo Ivan Tery Zeman a Ján Činčura, ktorí bernolákovskému publiku nie sú neznámi.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mmz18XAt6jY&feature=youtu.be