Menu
 

 

 
 

Otvorenie Náučného prírodopisného chodníka Čierna voda v Bernolákove.

15.12.2016


Dňa 15.12.2016 bol v obci Bernolákovo za účasti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, ako i ďalších pozvaných hostí a vedenia obce Bernolákovo slávnostne otvorený Náučný prírodopisný chodník Čierna voda. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Po prehliadke celej trasy chodníka podpredseda BSK Ing. Martin Berta, CSc. spoločne so starostom obce Mgr. Richardom Červienkom odhalili úvodnú tabuľu náučného chodníka umiestnenú v parčíku na Topoľovom rade. Obaja ocenili význam chodníka pre zvyšovanie povedomia obyvateľov Bernolákova v oblasti životného prostredia. Zaželali Bernolákovčanom, aby informácie, ktoré chodník poskytuje, prispeli k ich pozitívnemu vzťahu k prírode a okoliu, kde žijú. Náučný prírodopisný chodník Čierna voda v Bernolákove voda tvorí 11 informačných tabúľ. Sú umiestnené pozdĺž rekreačného chodníka v zastavanej časti obce a pozdĺž cyklotrasy smerom na obec Nová Dedinka v dĺžke cca 4,2 km. Náučný chodník mapuje časť zástupcov ríše flóry a fauny rieky Čierna voda a jej okolia v katastri obce Bernolákovo. Opisuje dreviny a rastliny typické pre nížinné lužné lesy a pobrežnú vegetáciu, živočíchov, ktorí tu hniezdia, resp. žijú trvalo, ale i takých, ktorí sa vyskytujú ako hostia - prichádzajú za potravou, potešia oko náhodného pozorovateľa a miznú, aby sa opäť k Čiernej vode vrátili. Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu tohto projektu a všetkým, ktorí sa podieľali na jeho realizácii: ZO SZZ Veľký Biel, Bc. Alene Janešíkovej, Reklamnej agentúre SINEX a zamestnancom obce Bernolákovo.

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk