Archív jednotlivých rokov

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • Číslo 1/2016

  Číslo 2/2016

  Číslo 3-4/2016

 • Číslo 1/2015

  Číslo 2/2015

  Číslo 3/2015

  Číslo 4/2015

 • Číslo 1/2014

  Číslo 2/2014

  Číslo 3/2014

  Číslo 4/2014

 • Číslo 1/2013

  Číslo 2/2013

  Číslo 3/2013

  Číslo 4/2013

 • Číslo 1/2012

  Číslo 2/2012

  Číslo 3/2012

  Číslo 4/2012

 • Číslo 1/2011

  Číslo 2/2011

  Číslo 3/2011

  Číslo 4/2011

 • Číslo 1/2010

  Číslo 2/2010

  Číslo 3/2010

  Číslo 4/2010

 • Číslo 1/2009

  Číslo 2/2009

  Číslo 3/2009

  Číslo 4/2009

 • Číslo 1/2008

  Číslo 2/2008

  Číslo 3/2008

  Číslo 4/2008

 • Číslo 1/2007

  Číslo 2/2007

  Číslo 3/2007

  Číslo 4/2007

 • Číslo 1/2006

  Číslo 2/2006

  Číslo 3/2006

  Číslo 4/2006

 • Číslo 1/2005

  Číslo 2/2005

  Číslo 3/2005

  Číslo 4/2005

 • Číslo 1/2004

  Číslo 2/2004

  Číslo 3/2004

  Číslo 4/2004

 • Číslo 1/2003

  Číslo 2/2003

  Číslo 3/2003

  Číslo 4/2003

 • Číslo 1/2002

  Číslo 2/2002

  Číslo 3/2002

  Číslo 4/2002

 • Číslo 1/2001

  Číslo 2/2001

  Číslo 3/2001

  Číslo 4/2001

 • Číslo 1/2000

  Číslo 2/2000

  Číslo 3/2000

  Číslo 4/2000

 • Číslo 1/1999

  Číslo 2/1999

  Číslo 3/1999

  Číslo 4/1999

 • Číslo 1/1998

  Číslo 2/1998

  Číslo 3/1998

  Číslo 4/1998

 • Číslo 1/1997

  Číslo 2/1997

  Číslo 3/1997

  Číslo 4/1997

 • Číslo 1/1996

  Číslo 2/1996

  Číslo 3/1996

  Číslo 4/1996

 • Číslo 1/1995

  Číslo 2/1995

  Číslo 3/1995

  Číslo 4/1995

Uzávierka nasledujúceho čísla časopisu bude 23. 2. 2018

VYDÁVA Obecný úrad Bernolákovo v náklade 2650 výtlačkov

Registrované Okresným úradom Senec pod č. OÚ SC – 4/98

Grafická úprava:
Izabella Bangová (čísla 1 a 2/2015)
Mária Mollerová (číslo 3/2015)
Martina Ostatníková (číslo 4/2015 – súčasnosť)

 

ŠÉFREDAKTOR

Jakub Hanic

 

REDAKČNÁ RADA

Katarína Barošová
Marta Kucerová
Anna Grebečiová
Jakub Hanic

 

PRÍSPEVKY

Svoje príspevky do časopisu Bernolák môžete:

 1. posielať elektronicky na mailovú adresu: casopisbernolak@gmail.com
 2. odovzdať v podateľni Obecného úradu
 3. vhodiť do schránky v kultúrnom dome, ktorá je umiestnená v chodbe pri vstupe.

 

Ako zasielať elektronické príspevky:

 1. vo wordovom dokumente, ak ide o písaný text
 2. názvom príspevku
 3. s riadnym podpisom autora (preferujeme meno a priezvisko)
 4. pri obrázkoch aj fotografiách je dôležitý zdroj (!) – z vlastnej zbierky, internet, a pod.
 5. s riadnym označením fotografií/obrázkov (ak ide o viaceré príspevky, prípadne pri rozlíšení v jednom článku)
 6. oznam o špeciálnych požiadavkách k príspevku, ak ich autor má

 

OZNAMY

 • Počet členov redakčnej rady nie je konečný. Radi privítame nových členov!
 • V prípade, že nechcete byť členom redakčnej rady, ale radi by Ste niečím prispeli, alebo nám poskytli dobrý nápad, tak sú tu pre Vás tieto možnosti:
  Ak by Ste mali nápady na články, ktoré by mohli byť už v ďalšom čísle, napíšte nám na našu mailovú adresu s predmetom správy „nápady“.
  Ak neviete o čom písať, ale máte chuť, napíšte nám a spolu niečo vymyslíme! Môžete nám písať na našu mailovú adresu s predmetom správy „redaktor“.

CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE

formát časopisu:  A4  210×297 mm


cena za PR článok
120 €

1/2 strany (181x131mm)
60 €

1/3 strany (181x86mm)
40 €

1/4 strany (90x131mm)
30 €

1/6 strany (90x86mm)
20 €

1/8 strany (90x65mm)
15 €

 

CENNÍK RIADKOVEJ INZERCIE

Cena jedného miesta riadkovej inzercie je 10 eur.
(Jedno miesto riadkovej inzercie predstavujú dva riadky, v ktorých by mali čitatelia nájsť potrebné informácie o tom, čo predávate, za akú sumu a kontakt na Vás)

Postup pri podaní inzerátu:

 1. Zaslanie inzerátu na mailovú adresu časopisu alebo odovzdanie v tlačenej forme v podateľni Obecného alebo v Kultúrnom dome s presnými informáciami o inzeráte (veľkosť inzerátu podľa platného cenníka, kontakt)
 2. Inzerát bude posúdený redakčnou radou.
 3. Zaslanie fakturačných údajov (meno a priezvisko alebo názov firmy, adresu, r.č. alebo IČO a DIČ).
 4. Vystavenie faktúry (až po vydaní časopisu!) Obecným úradom.
 5. Platba.

 

Parametre inzerátu:

Pdf s 300dpi (prispôsobené veľkosti v akej má byť inzerát zverejnený).
Redakčná rada si vyhradzuje právo neuverejniť irelevantné inzeráty.