Menu
 

 

 

 

 


Prevádzkovanie obecného pohrebiska a Domu smútku Nádej v Bernolákove


   Prevádzkovanie obecného pohrebiska zmluvne  zabezpečuje p. Dáša Švardová, spolu s úlohami vyplývajúcimi zo Všeobecne záväzného nariadenia obce Bernolákovo č. 2/2012 o obecnom pohrebisku ako napr. vybavovanie pohrebov v dome smútku, vyberanie nájmov za hrobové miesta, podľa cenníka poplatkov a služieb na obecnom pohrebisku v Bernolákove a dodržiavanie VZN o obecnom pohrebisku.
   Obnovenie  náhrobného kameňa s úpravu okolia hrobov je potrebné vopred odkonzultovať so správkyňou miestneho cintorína. Bez jej súhlasu tieto práce nie je možné vykonať.


Telefonický kontakt: 

0907 171 171, 

02/45994 131, 

0903 109 595 

alebo osobne v Pohrebnej službe na miestnom cintoríne u p. Malochovej.


V obci sa cintorín nachádza v severnej časti obce, na ľavej strane pri východe z obce smerom na Chorvátsky Grób. Cintorín sa skladá z pôvodného starého a novej časti, ktorá sa začala využívať od začiatku deväťdesiatich rokov. V starej časti je vytvorených 1235 hrobov, v novej časti je priestor pre niekoľko sto miest, z toho je do konca roku 1999 využitých 175 hrobov.V starej časti cintorína je postavená stará kaplnka , ktorú dala vybudovať v roku 1847 manželka grófa Esterházyho Esterházy Ilona na jeho pamiatku. Svedčí o tom aj zachovalý nápis na kaplnke Kaplnka bola v roku 1995 opravená, Priestor pred kaplnkou sa upravil a  vydláždil s betónovou dlažbou.V centre tejto časti cintorína sa nachádza hlavný kríž   ktorý bol v roku 1996 a následne 2012 zreštaurovaný a novoopravený dominuje v pohľade od hlavného vstupu do cintorína
V novej časti cintorína bol v roku 1985 postavený Dom nádeje kde sa vykonávajú pietne obrady. Dodatočne boli zhotovené lavice, pojazdný katafalk a kvetinová výzdoba. V areály sa vybudovali chodníky, osvetlenie, ozvučenie, vodovod, elektrický rozvod, vysadila zeleň a osadili lavice. V celej časti cintorína pri vodovodoch boli umiestnené polievacie kanvice zo stojanmi.


V novej časti je tiež založená urnová časť , kde je možné pochovávať pozostalých v urnách. V súčasnosti je tu umiestnených 33 urien.

Miesto odpočinku  Jána Bimba Popluhára občana Bernolákova , futbalistu Slovenska 20 storočiaSpäť

 


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk