grafika


grafika
grafika grafika grafika
 

 
grafika grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 grafika grafika grafika
 
grafika grafika grafika
 


Nová služba pre obyvateľov Bernolákova

>>VIAC INFO<<grafika grafika grafika
 
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie
Hlásenie obecného rozhlasu 9.10.2015
This text will be replaced
Archív obecného rozhlasu


grafikagrafika
grafika


Oznamujeme záujemcom o dotáciu z prostriedkov rozpočtu obce, že žiadosť je potrebné doručiť do podateľne obecného úradu najneskôr do 15.10.2015.
Tlačivá žiadosti nájdete v podateľni obecného úradu, prípadne si ich môžete stiahnuť tu:
2015-ZIADOST-O-DOTACIU.pdf
2015-ZIADOST-O-PRISPEVOK.pdfOznamujeme občanom, že referát matriky a evidencie obyvateľstva má 7.10.- 9.10.2015 dovolenku.


Oznamujeme občanom, že Ing. Martin Guldan, PhD. / stavebný úrad má 9.10.2015 dovolenku.


Západoslovenská distribučná oznamuje, že v dňoch od 10.10. 2015 do 18.10.2015 vykoná odpočet elektromerov v domácnostiach v týchto uliciach:
Bernolákova, Budovateľská, Grobska, Clementisova, Fándlyho, Hlavná, Poľná, Poľovnícka, Potočná, Senecká, Slaná D., Staničná, Stredná, Vršky, Záhradná, Trnavská od čísla domu 87 po číslo domu 200.


Dňa 10. 10. 2015 /sobota/ budú v obci od 8,00 hod. do 12.00 hod. pristavené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad na týchto stanovištiach:
Na Komenského ulici – parkovisko pred škôlkou, a na Trnavskej ulici – križovatka s Hlavnou ulicou
Do kontajnerov je možné umiestniť iba komunálny odpad a drobný stavebný odpad.


grafika

 
ÚRADNÁ TABUĽA najnovšie oznamy
Stavebné povolenie stavby "Rekreačná chata", záhradkárska osada, Trnavská ul.
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Osiková ulica
Stavebné povolenie stavby "Rekreačná chata", záhradkárska osada, Trnavská ul.
Všeobecné záväzné nariadenie obce Bernolákovo číslo 1/2015 o nakladaní s bytovým fondom
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Osiková ulica
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Osiková ulica
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Osiková ulica
Rozhodnutie o umiestnení stavby
VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
Návrh na zmenu VZN 3/2013 o výške príspevku za poskytovanie stravy v ŠJ


SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejné obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad

PROJEKTY PREVENCIE KRIMINALITY
DESATORO OSTRAŽITOSTI

 

 
 Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport

7. a 9.9.2015
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

26.5.2015
Návrh riešenia modernizácie verejného osvetlenia v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

22.6.2015
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

7.5.2015
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

30.3.2015
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafika
Video na YOUTUBE v HD

16.3.2015
ZÁPISNICA  anketovej komisie pre Anketu o Obecnej polícii v Bernolákove. Konečný výsledok ankety.


3.10.2015
Lampionový sprievod

27.9.2015
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných rastlín

12.9.2015
Čeklíske Echo 2015

11.9.2015
Slávnostný zápis detí v Kultúrnom dome

11.9.2015
Slávnostný zápis jubilantov

2.9.2015
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16

30.8.2015
Divadlo Úsmev

23.8.2015
Koncert B PLUS

8.8.2015
Slávnostný zápis detí do pamätnej knihy obce

9.8.2015
Country večer

26.7.2015
Hodové slávnosti - kolotoče

5.7.2015
Kultúrne leto - Prázdninový junior a senior deň

28.6.2015
Kultúrne leto- Trochu od nás, trochu exotiky z Kuby

21.6.2015
Zahájenie Kultúrneho leta- Letný slnovrat u Sv. Anny

5.-7.6.2015
Fotogaléria z Dní obce Bernolákovo

30.5.2015
Pérák Grand Prix 2015 - motorky
grafika
Video na YOUTUBE v HD

Pérák Grand Prix 2015 - vyhlásenie víťazov
grafika
Video na YOUTUBE v HD

FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2014/2015
-> Tabulka

22.3.2015
Futbalová nedeľa Areál Jána Popluhára v Bernolákove


21.3.2015
Volejbalový oddiel športového klubu VATEK v Bernolákove sa zúčastnil medzinárodného turnaja v Berlíne.


19.3.2015
Turnaj žiakov zo základných škôl v Bernolákove 19.3.2015
McDonald´s CUP 2014/2015


20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu

SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<


v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.sk


grafika
grafika grafika grafika
grafika
Predpoveď počasia

smelo do starostu

facebook becnej polície

INFORMÁCIA
Zverejnené
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Mgr. Richarda Červienku
starostu obce Bernolákovo
za rok 2014grafika grafika grafika
   
grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
  správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ
Obecný úrad Bernolákovo

grafika grafika grafika

 

grafika