Online: Návštev:

 

 


  

Virtuálna 
nainstaluj Flash Player ktorý spusti prezentaciu

  P R E Z E N T Á C I A 


  
  správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ


 
 aktuálne OZNAMY
Hlásenie obecného rozhlasu  23.04.2014
This text will be replaced


POZVÁNKA 

Posedenie a ochutnávka
sa uskutoční
Dňa:26.apríla 2013(sobota)
od:14.00 hod do: 22.00 hod
v Kultúrnom dome v Bernolákove
...pre ďaľšie informácie čítajte ďalej TU ..


POZVÁNKA
Základná umelecká škola pozýva priateľov umenia na PREDSTAVENIE  KU  DŇU  MATIEK. Účinkujú deti materskej školy a žiaci hudobného, tanečného a literárnodramatického odboruZUŠ, scénu zhotovili  žiaci výtvarného odboru.


Občianske združenie
Klub dôchodcov Bernolákovo

Poriada dňa 17.5.2014
výlet na Trdlofest do Skalice

Cena výletu je 12 € . Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť u p. Gažovej v Klube na Viničnej ul. do 30.4.2014. pre ďalšie informácie ... čítajte ďalej...
OZNAM -

Dočasne PREMIESTNENÁ autobusová zastávka z dôvodu budovania verejnej kanalizácie na miestnej komunikácii Poštová ulica je opäť na pôvodnom mieste pri zdravotnom stredisku.


Obchodná verejná súťaž

Obec Bernolákovo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na Predaj pozemkov v k.ú. Bernolákovo parc. č. 1558/238 , druh pozemku: orná pôda o výmere  6.647 m2 a pozemku parc.č. 1558/257, druh pozemku: orná pôda o výmere 3.744 m2,
Preďalšie informácie čítajte ďalej TU ...
určenie volebných okrskov v obci Bernolákovo
Pozor zmena vo volebných okrskoch a volebných miestnostiach!


OZNAM Dôležité upozornenie

Od 1.7.2012 je v platnosti nariadenie pre bezplatné odovzdávanie bioodpadu v kompostárni na Seneckej ceste v Bernolákove.
Pri odovzdávaní bioodpadu v kompostárni občanmi Bernolákova je potrebné: preukázať sa občianskym preukazom pri trvalom pobyte v obci, alebo dokladom o zakúpení nálepky na smetnú nádobu, ak nie je v obci trvalý pobyt. Pre ďalšie informácie ...čítajte ďalej tu ...


ARCHÍV obecného rozhlasu

ÚRADNÁ TABULA

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejé obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad

Bezplatná konzultácia
riešenia Vašich sporov


Obec Bernolákovo v spolupráci s mediátorom zriadila v obci bezplatnú službu mediácieOdbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov vydal informáciu o programoch podpory podnikateľom
Prehlad moznosti cerpania financnych prostriedkov pre male a stredne podniky na roky 2014-2020 ...čítajte ďalej ...


OZNAM-zmena času vývozu komunálneho odpadu.
Z dôvodu budovania kanalizácie platí až do odvolania zmena času vývozu komunálneho odpadu na Tabakovej a Záhradnej ulici nasledovne: Smetné nádoby je potrebné vyložiť na ulicu  v deň vývozu /pondelok/ vždy najneskôr do 6.oohod.


Organizácia zdravotne postihnutých NÁDEJ
ĎAKUJEME,  že  venujete 2% svojich daní Organizácii zdravotne postihnutých NÁDEJ
potrebné informácie alebo tlačivo nájdete TU ...

tlačivo vo formáte word TU

 Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport
30.03.2014

Výsledky za Bernolákovo

28.3.2014
bola na Obecnom úrade v Bernolákove podpísaná rámcová dohoda medzi obcou Bernolákovo a Ministerstvom vnútra SR, resp. jeho výkonnými policajnými útvarmi.


26.03.2014
20. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  -

Prehrať na YOUTUBE v HD

24.11.2013
Celkové definitívne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov


20.11.2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaných zariadení, Domova sociálnych služieb a nájomných bytov pre seniorov


Oficiálne výsledky volieb v obci Bernolákovo

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
konečné oficiálne výsledky


Rozšírenie diaľnice D1 na 6 pruh v úseku Bratislava - Senec

ŠTÚDIA - štvorprúdovej cesty Bratislava - Senec
20. 21. a 22 apríla 2014
Počas veľkonočných sviatkov vystupoval ilusioniosta eskamotér LANKSON so svojou cirkusovou show na Mostovej ulici na žabáku.


14.4.2014
sa konal v Bernolákove Deň Zeme 2014


5.4.2014

Rekonštrukcia bojov Oslobodenia Bernolákova a Ivanky pri Dunaji na jar v roku 1945

23.3.2014
Zábavný program  -  Pálenica Borisa Filana v kultúrnom dome v Bernolákove


8.3.2014
Kyticu  piesní, tancov, básní a krásnych skladieb pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca o 15:00 hodine
predniesli deti Materskej školy a
žiaci Základnej umeleckej školy v Bernolákove.


23.2.2014
Detský karneval v kultúrnom dome v Bernolákove


2.2.2014
sa konala ustanovujúca schôdza Spolku záhradkárov Bernolákovo a ustanovujúca schôdza výboru SZB


20.1.2014
Výstava exotických plazov v kultúrnom dome v Bernolákove.
FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2014
-> Tabulka
- INFORMAČNÝ SPRAVODAJ JAR2014 -

18.3.2014
Turnaj žiakov vo futbale na základnej šľkole v Bernolákove.


Na majstrovstvách SR v povinných figúrach v synchronizovanom plávaní si v nedeľu 9.2.2014 v Bratislave vyplávali Bernolákovčania striebro (Jozef Solymosy) a bronz (Nina Ždánová).
...čítajte ďalej...ŠK Bernolákovo
INFORMAČNÝ  SPRAVODAJ 2013 – 2014


1.6.2013
ZÁVODY MOTOCYKLOV v Bernolákove
PÉRAK GRANG PRIX


SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo


>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<

v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.skUKONČENÁ VÝSTAVBA KANALIZÁCIE NA ULICIACH
I.ETAPA
      

II.etapa
          

 


Predpoveď počasia

 


 

   
 


 

 

  


 

© 1998 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo,