grafika


grafika
grafika grafika grafika
 

 
grafika grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 grafika grafika grafika
 
grafika grafika grafika
 


Nová služba pre obyvateľov Bernolákova

>>VIAC INFO<<grafika grafika grafika
 
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie
Hlásenie obecného rozhlasu 27.5.2016
This text will be replaced
Archív obecného rozhlasu


grafika


grafika
grafika

Spoločné stanovisko starostov obcí Bernolákovo, Chrovátsky Grob, Ivanka pri Dunaji k rozšíreniu Starej seneckej cesty

Štatistický úrad SR bude od 21.4. do 31.5. vykonávať "Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)".
VIAC INFO TU


PSÍČKARI POZOR
Od 19.5.2016 evidujeme tri prípady otrávenia psov v obci Bernolákovo. Jedná sa o otravu, ktorá je kontaktná, to znamená, že pes sa už pri krátkom dotyku dostane do zdravotných problémov a často za krátko otrave podľahne. Otravu neznámy páchateľ umiestnil do kusov mäsa a následne ich rozhádzal po trase, od katastrálneho územia Ivanka pri Dunaji, až po Bernolákovo, kde sa najčastejšie pohybujú psičkári. Niekoľko prípadov eviduje aj Obvodné oddelenie policajného zboru. Vec je v štádiu objasňovania, podozrivé vzorky mäsa boli zaslané na expertízu. Pokiaľ sa preukáže , že mäso obsahuje jed, bude udalosť postúpená Policajnému zboru, pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia. Zatiaľ je vec riešená, ako podozrenie zo spáchania priestupku proti majetku. Odporúčame psičkárom, aby nepúšťali svojich psov z vôdzky a mali ich stále pod kontrolou. Ďalej odporúčame, aby oznamovali podozrivé miesta, či nálezy voľne rozhodených kusov mäsa v obci.

SMS INFO


Vážení občania, obec Bernolákovo Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce buď prostredníctvom SMS alebo e-mailových správ. Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke:

http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/bernolakovo

V časopise Bernolák 3/2015 bola nesprávne uvedená informácia o e-maile a tel. čísle... svoju požiadavku na odber správ nám môžete zaslať aj na e-mailové adresy: obec@bernolakovo.sk, marcela.turinicova@bernolakovo.sk, alebo telefonicky na čísle 02/4599 3911, kl. 108.


grafika

ÚRADNÁ TABUĽA najnovšie oznamy
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo - O miestnom poplatku za rozvoj
NÁVRH na zmenu rozpočtu 2016
Komentár k NÁVRHU zmeny rozpočtu 2016
NÁVRH záverečný účet obce Bernolákovo za rok 2015
Zmeny rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Zámer previesť majetok (Marko, MArková)
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo - Požiarny poriadok obce Bernolákovo
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo o zhromaždeniach obyvateľov obce
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšky a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole (školskom klube detí) a základnej umeleckej škole
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bernolákovo
Rozhodnutie o povolení stavby "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, 3. etapa, SO13-SO155"
Rozhodnutie o povolení stavby "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, 3. etapa"
Oznámenie o začatí stavebného konania a upusteni od ustneho konania
Oznámenie o začatí stavebného konania a upusteni od ustneho konania
Oznámenie o začatí stavebného konania a upusteni od ustneho konania
Oznámenie o začatí stavebného konania a upusteni od ustneho konania
Oznámenie o začatí stavebného konania a upusteni od ustneho konania
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Administratívne a produkčné centrum Triblavina"
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Administratívne a produkčné centrum Triblavina"
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom, Okružná ulica"
Stavebné povolenie stavby "Materská škola - prístavba"
Stavebné povolenie stavby "Základná škola - prístavba"
Hodnotenie strategického dokumentu
Schválenie projektu pozemkových úprav "Nová lúka"
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Osiková ulica
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Chalúpkova ulica
Oznámenie o strategickom dokumente - Ivanka pri Dunaji - zmeny a doplnky 1/2016
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "VN napájač pre Triblavina - kostrová infraštruktúra"
Stavebné povolenie stavby "Záhradná chata", Trnavská ulica
Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania
Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy
Nariadenie vykonania PPU


SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejné obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na obdobie rokov 2015 - 2022

PROJEKTY PREVENCIE KRIMINALITY
DESATORO OSTRAŽITOSTI
ZÁKLADY KRIMINALISTIKY


Odborný posudok: modulová prístavba versus murovaná prístavba ZŠ
Finančná analýza: schopnosť obce prijať návratné zdroje financovania

NKÚ - PROTOKOL
o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie

Nová mapa Bernolákova:

 

 
 Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport

9.5.2016
Mimoriadne stretnutie rodičov vo veci prístavby ZŠ a MŠ

grafikana YOUTUBE v HD

14.3.2016
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

24.2.2016
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

8.2.2016
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

28.12.2015
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

16.12.2015
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo 2015-2022

grafikana YOUTUBE v HD

14.12.2015
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

5.11.2015
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

7. a 9.9.2015
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

26.5.2015
Návrh riešenia modernizácie verejného osvetlenia v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

22.6.2015
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

7.5.2015
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

30.3.2015
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafika
Video na YOUTUBE v HD

16.3.2015
ZÁPISNICA  anketovej komisie pre Anketu o Obecnej polícii v Bernolákove. Konečný výsledok ankety.


22.5.2016
Oslavy 10. výročia ZUŠ v Bernolákove

1.5.2016
Bernolákovský Majáles

16.4.2016
Bernolákovské ochotnícke teátro (BOT) - MAFIÁNKY

20.3.2016
Divadelné predstavenie KOLAPS

11.3.2016
Modrý piatok - Banáš

26.2.2016
Filmový klub 1.

23.2.2016
Koncert Nedvědovci

14.2.2016
Detské premietanie

13.2.2016
Karneval

12.2.2016
Modrý piatok

23.1.2016
1. Bernolákovský obecný ples

19.12.2015
Koncert Marián Varga

18.12.205
Slávnostný zápis MUDr. Šimkovej do pamätnej knihy obce

11.12.205
Modrý piatok - Geišberg

6.12.205
Mikuláš

4.12.205
Slávnostný zápis detí v Kultúrnom dome

5.12.2015
Vianočné trhy 2015

20.11.2015
Slávnostné otvorenie cyklotrasy Bernolákovo - Nová Dedinka

16.11.2015
Junior párty

20.11.2015
Modrý piatok 1

15.11.2015
Divadlo z Častej

23.10.2015
Koncert Duo Jamaha

11.10.2015
Deň úcty k starším

8.10.2015
Šarkaniáda

3.10.2015
Lampionový sprievod

27.9.2015
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných rastlín

12.9.2015
Čeklíske Echo 2015

11.9.2015
Slávnostný zápis detí v Kultúrnom dome

11.9.2015
Slávnostný zápis jubilantov

2.9.2015
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16

30.8.2015
Divadlo Úsmev

23.8.2015
Koncert B PLUS

8.8.2015
Slávnostný zápis detí do pamätnej knihy obce

9.8.2015
Country večer

26.7.2015
Hodové slávnosti - kolotoče

5.7.2015
Kultúrne leto - Prázdninový junior a senior deň

28.6.2015
Kultúrne leto- Trochu od nás, trochu exotiky z Kuby

21.6.2015
Zahájenie Kultúrneho leta- Letný slnovrat u Sv. Anny

5.-7.6.2015
Fotogaléria z Dní obce Bernolákovo

30.5.2015
Pérák Grand Prix 2015 - motorky
grafika
Video na YOUTUBE v HD

Pérák Grand Prix 2015 - vyhlásenie víťazov
grafika
Video na YOUTUBE v HD

FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2015/2016
-> Tabulka

22.3.2015
Futbalová nedeľa Areál Jána Popluhára v Bernolákove


21.3.2015
Volejbalový oddiel športového klubu VATEK v Bernolákove sa zúčastnil medzinárodného turnaja v Berlíne.


19.3.2015
Turnaj žiakov zo základných škôl v Bernolákove 19.3.2015
McDonald´s CUP 2014/2015


20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu

SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<


v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.sk


grafika
grafika grafika grafika
grafika
Predpoveď počasia

smelo do starostu

facebook becnej polície

INFORMÁCIA
Zverejnené
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Mgr. Richarda Červienku
starostu obce Bernolákovo
za rok 2014


Zverejnené
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Mgr. Richarda Červienku
starostu obce Bernolákovo
za rok 2015grafika grafika grafika
   
grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
  správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ
Obecný úrad Bernolákovo

grafika grafika grafika

 

grafika
 
grafika

 

grafika