8

grafika   facebook

grafika
grafika grafika grafika
 

 
grafika grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 
nainstaluj Flash Playerktorý spusti prezentaciu

  P R E Z E N T Á C I A 

grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 grafika grafika grafika
 

grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie

 aktuálne OZNAMY
Hlásenie obecného rozhlasu 13.2.2015
This text will be replaced
 

grafika

Organizácia zdravotne postihnutých NÁDEJ v Bernolákove
Pobyt v Taliansku
letovisko Lignano Sabbiadoro

... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...

MATERSKÁ ŠKOLA
Komenského 1 Bernolákovo
Z Á P I SŽiadosti na prijatie detí do  materskej školy Komenského 1, Bernolákovo na šk. r. 2015/16 sa budú prijímať v dňoch
od 2.3.2015 do 13.3.2015,
v čase  8.00 - 16.00 h
v budove materskej školy.
... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...

Starosta  obce a  ZO Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Bernolákove pozývajú všetky ženy na

Slávnostný koncert otvorí svojím príhovorom starosta obce Bernolákovo Mgr. Richard Červienka. Kyticu piesní, básní a tancov si pre svoje obecenstvo pripravili       žiaci Základnej umeleckej školy, deti z Materskej školy a deti z tanečného súboru Niagara.  Vystúpi aj spevácky súbor Čeklísanky.
Na Vašu účasť sa tešia všetci účinkujúci :-)pri termálnom kúpalisku v Topoľníkoch
v dobe od 14. do 20.júna 2015
Prihlásiť sa i nečlenovia a zaplatiť celý poplatok, alebo zálohu 100 € je možné

do 31. marca 2015
.. prepodrobné informácie čítajte ďalej ..

grafika
grafika


Evidencia obyvateľstva a matriky
Oznamujeme, že referát evidencie obyvateľstva a matriky je občanom opäť k dispozícii  počas  všetkých stránkových dní Obecného úradu v Bernolákove.VÝZVA
na odstránenie a okliesnenie stromov 


vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností,  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy § 43 zák. č. 251/2012 Z.z. ...čítajte ďalej...


Anketa o zachovaní obecnej polície v Bernolákove
Anketa pokračuje ďalej
od 9.2.2015 do 6.3.2015
počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Bernolákove. Občan ktorý má záujem zúčastniť sa ankety v tomto termíne, si v podateľni úradu u zamestnanca obce požiada o anketový lístok.
Priebeh ankety a pokyny
pre informácie kliknite TUZMENA  ORDINAĆNýCH  HODÍN
Zdravotné stredisko

MUDr. Iveta Feketová, PhD., MPH
praktický lekár pre deti a dorast
pre informácie čítajte ďalej ...
Informácia o postupe pripájania sa na vybudovanú a skolaudovanú kanalizáciu v obci.
Vážení občania,
kanalizácia 1. a 2. etapy bola dňom 12.12.2014 skolaudovaná rozhodnutím Okresného úradu v Senci, Odboru starostlivosti o životné prostredie. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa obec Bernolákovo obráti na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť  so žiadosťou, aby  kanalizáciu prevzala do prevádzky (do konca januára 2015).
Až na základe tohto prevzatia (zmluva medzi obcou a BVS) si budete môcť podávať svoje žiadosti o pripojenie. Budete včas informovaní všetkými dostupnými prostriedkami v obci. Predpokladaný termín podávanie žiadostí o pripojenie je marec-apríl 2015.
S pozdravom
Richard Červienka
starosta obce

.. pre ďalšie informácie čítajte ďalej ..

grafika
ARCHÍV obecného rozhlasu
hlásenia obecného rozhlasu nájdete od 16.1.2015 už aj v písomnej podobe vyvesené na informačnej tabuli pri Kultúrnom dome.
  
ÚRADNÁ TABULA najnovšie oznamy
- Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania stavby " Obytná zóna Slnečnicová, infraštruktúra ", objekt SO 09 Komunikácie, Bernolákovo
- Oznámenie o začatí stavebného konania rodinný dom Okružná ulica Bernolákovo
... pre informácie čítajte ďalej ...
SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejé obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad


OZNAM
Obecná polícia
Viničná 2
900 27 Bernolákovo     

Oznamujeme občanom, že pri pripojení na Pult Centrálnej Ochrany v Bernolákove sa Poplatok za montáž vysielačky v objekte znížil na hodnotu 120€ ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej TU ...

Kamerový monitorovací  systém v obci – nové kamery
CYKLOTRASA DO NOVEJ DEDINKY BUDE

Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka  - predsa len bude ! znamená to, že od októbra 2014 sa cyklotrasa začne budovať . Ukončenie bude závisieť od poveternostných podmienok  a ukončenie je plánované  najneskôr do októbra 2015. ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ... Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport
23.2.2015
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva  v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafika
Video na YOUTUBE v HD

8.2.2015
Referendum o ochrane rodiny
7. 2. 2015 výsledky za obec Bernolákovo


27.1.2015
Verejná diskusia ohľadom pôsobenia obecnej polície v našej obci29.12.2014
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva  v Bernolákove

grafika
Prehrať na YOUTUBE v HD

15.11.2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí
konečné oficiálne výsledky Bernolákovo25.5.2014

30.03.2014

Výsledky za Bernolákovo


24.11.2013
Celkové definitívne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajovOficiálne výsledky volieb v obci Bernolákovo

Rozšírenie diaľnice D1 na 6 pruh v úseku Bratislava - Senec

ŠTÚDIA - štvorprúdovej cesty Bratislava - Senec
14.2.2015
OZ Klub dôchodcov v Bernolákove usporiadal výročnú členskú schôdzu v Kultúrnom dome Bernolákovo.


31.1.2015
V sobotu 31.1.2015 sa konal v kultúrnom dome tradičný detský  karneval.  Deti zabávali škriatkovia  Lolo a Piškót.


24.1.2015
2. reprezentačný Školský ples v Kultúrnom dome v Bernolákove zorganizovali  Združenie rodičov a priateľov žiakov Základnej školy - ZRPŠ Školáčik  a Základná škola v Bernolákove


15.12.2014
fotoreportaž z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva na obdobie  2014-2018


5.12.2014
Mikuláš v Bernolákove 2014
Aj v tomto roku 2014 prišiel do Bernolákova Mikuláš a rozdával deťom darčeky .


5.12.2014
Vianočné trhy 2014 v Bernolákove
Obec Bernolákovo, OZ ZRPŠ Školáčik, Klub Bernolákovských podnikateľov usporiadali Vianočné trhy.


30.10.2014
Slávnostný zápis detí
Slávnosť pre občanov Bernolákova narodených v roku 2013 a 2014 Rodičia urobili ich slávnostný zápis do kroniky Bernolákova.


27.10.2014
Dôchodcovia a zdravotne postihnutí brigádovali na cintoríne v Bernolákove upratovanie pred sviatkom všetkých svätých.


25.10.2014
OZ dôchodcov Bernolákovo usporiadalo posedenie pri hudbe v kultúrnom dome


24.10.2014
Senior POHODA n.o. v Bernolákove a Penzión POHODA n.o. v Bernolákove usporiadali Slávnostný Deň otvorených dverí.FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2014
-> Tabulka

20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu


6.6.2014
Beh pre beh - 2014 - beh pre Tomáša 
Športový klub Vatek v Bernolákove sa  zapojil do zbierky na športové bežecké protézy pre Tomáša Božu a v spolupráci s Obecným úradom v Bernolákove zorganizoval beh počas počas Dní obce Bernolákovo.


31.5.2014
PÉRAK GRAND PRIX 2014 BERNOLÁKOVO


24.5.2014
19.ročník TURNAJ o putovný pohár starostu obce Bernolákovo vo volejbale


18.3.2014
Turnaj žiakov vo futbale na základnej šľkole v Bernolákove.


Na majstrovstvách SR v povinných figúrach v synchronizovanom plávaní si v nedeľu 9.2.2014 v Bratislave vyplávali Bernolákovčania striebro (Jozef Solymosy) a bronz (Nina Ždánová).
...čítajte ďalej...1.6.2013
ZÁVODY MOTOCYKLOV v Bernolákove
PÉRAK GRANG PRIX


SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<


v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.skVÝSTAVBA KANALIZÁCIE UKONČENÁ
I.ETAPA
II.ETAPA
 


grafika
grafika grafika grafika
grafika
Predpoveď počasia

grafika grafika grafika
  INFORMÁCIE
ROEP
Návrh Registra Obnovenej Evidencie Pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Bernolákovo


 
grafika grafika grafika
grafika
grafika grafika grafika
   
grafika grafika grafika


grafika grafika grafika
   
grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
  Obecný úrad
správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ


grafika grafika grafika

 

grafika

© 2014 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk