713

 

Online: Návštev:

 

 


  

Virtuálna 
nainstaluj Flash Player ktorý spusti prezentaciu

  P R E Z E N T Á C I A 


  
  správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ


 


 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie

 aktuálne OZNAMY
Hlásenie obecného rozhlasu 12.12.2014
This text will be replaced
STAROSTA OBCE
Prvý starostovský deň
Vážení občania,
dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 2.1.2015 (piatok) sa bude konať
prvý starostovský deň.    
V polhodinových intervaloch (8:00, 8:30, 9:00, 9:30...atď... posledná návšteva o 16:30)  sa môžete prihlásiť na stretnutie so mnou u asistentky starostu, slečny Dagmar Príkopskej - 02/45993920, klapka 108, alebo mailom na: dagmar.prikopska@bernolakovo.sk
Ak máte podnety, pripomienky, starosti, sťažnosti, trápenia, neváhajte a zarezervujte si termín čím skôr. Teším sa na stretnutie.
Richard Červienka
starosta obce
SAMOSPRÁVA OBCE
   Hľadáme odborníkov do komisie výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania pri obecnom zastupiteľstve obce Bernolákovo, ktorí chcú posunúť Bernolákovo vpred. Komisie sú poradným orgánom zastupiteľstva. Členov komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Predsedom komisie je poslanec obecného zastupiteľstva, zvyšok členov tvoria poslanci a odborná verejnosť. Hľadáme odborníkov, ktorí sa budú vedieť vyjadriť k riešeným problémom a zaujať k nim odborné stanoviská. Ak máte záujem pracovať v tejto komisii, pošlite svoj profesný životopis a motivačný list prečo chcete pracovať na adresu miroslav@turenic.sk do 10.01. 2015. K životopisu pripojte aj súhlas v zmysle zák.č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Zo zaslaných životopisov vyberieme.DIVADLO
Organizácia zdravotne postihnutých NÁDEJ v Bernolákove

pozýva svojich členov do historickej budovy SND v Bratislave
na predstavenie LAKOMEC
(Bravúrna komédia o tom, čo všetko môže spôsobiť chorobná posadnutosť peniazmi. Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 20 minút s prestávkou)
10. februára (utorok) 2015
... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...
POZVÁNKA 2. ŠKOLSKÝ PLES

Združenie rodičov a priateľov žiakov Základnej školy - ZRPŠ Školáčik  a Základná škola v Bernolákove 
Vás srdečne pozývajú na
2. reprezentačný Školský ples

v Kultúrnom dome v Bernolákove dňa 24.1.2015 od 19:oo hod
predaj vstupeniek Martina Brunel 0902625662 taktiež u p. Zuzany Palkovičovej - 0911 860 188, na starej škole u p. zástupkyni I. stupňa Ľubomíry Reindlovej a na novej škole u p. tajomníčky Silvii Cenkej
...pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...
Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny SENEC oznamuje
Pracovisko Senec bude od 22.12.2014 sídliť na adrese Krátka 1,  Senec.
Z dôvodu sťahovania od 15.12.2014 do 19.12.2014 z technických príčin bude pracovisko na Trnavskej ul.1 zatvorené.
... čítajte ďalej ...DAN Z NEHNUTELNOSTÍ  TLAČIVÁ
TLAČIVÁ pre priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len "priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach platné od 1.1.2015.  nájdete TU ...


ODPADY– informácie
Vývoz  smetných nádob počas Vianočných sviatkov 2014
Oznamujeme, že  smetné nádoby sa počas vianočných sviatkov  budú vyvážať nasledovne :
Štvrtok  25.12.2014  bude vývoz vykonaný bez zmeny v riadnom termíne
Zo štvrtka 1.1.2015 sa vývoz presúva na piatok 3.1.2015
Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2015
Nálepky na smetné nádoby na rok 2015 bude možné zakúpiť  v dňoch
19. 1. – 6. 2. 2015
... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...

Kalendár zberu komun odpadov na rok 2015
kalendár zberu komunálnych odpadov na rok 2015 ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...


OZNAMY-ÚRADNÁ TABULA
- NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č.  6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


REFERENDUM
O OCHRANE RODINY

Bernolákovo

Určenie okrskov a miestností na hlasovanie v Referende o ochrane rodiny vyhlásenom na 7. februára 2015DOVOLENKY
-  Referát územného plánu a dopravy  má od 15.12 do 31.12.2014 dovolenku. Zastupujú  Dagmar Prikopská a Ing, Katarína Kovalčíková
-  Referát matriky, evidencie obyvateľstva a školstva má od 15.12 do 31.12.2014
dovolenku. Zastupuje pani Mária Nagyová.
-  Referát sociálnych vecí, zdravotníctva a pokladňa  dovolenku od 11.12. do 31.12.2014 Zastupujú pani Renata Holická  a pani Helena Čambalová


NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU BERNOLÁKARCHÍV obecného rozhlasu

ÚRADNÁ TABULA

SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejé obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad

OZNAM
Obecná polícia
Viničná 2
900 27 Bernolákovo     

Oznamujeme občanom, že pri pripojení na Pult Centrálnej Ochrany v Bernolákove sa Poplatok za montáž vysielačky v objekte znížil na hodnotu 120€ ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej TU ...

Kamerový monitorovací  systém v obci – nové kamery
CYKLOTRASA DO NOVEJ DEDINKY BUDE

Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka  - predsa len bude ! znamená to, že od októbra 2014 sa cyklotrasa začne budovať . Ukončenie bude závisieť od poveternostných podmienok  a ukončenie je plánované  najneskôr do októbra 2015. ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...

VYBUDOVANÁ KANALIZÁCIA V OBCI JE SKOLAUDOVANÁ
Dňa 12. decembra 2014 vydal  Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutia o povolení užívať stavby Kanalizácia obce Bernolákovo ,prvú aj druhú etapu.
Týmto aktom je dovŕšená snaha obce o ukončenie výstavby.
Po správoplatnení predmetných rozhodnutí, je potrebné na základe už uzavretých zmlúv o budúcich zmluvách s BVS a.s. Bratislava o prevádzkovaní kanalizácie uzavrieť  zmluvy o prevádzkovaní  medzi obcou a BVS.
Až Následne sa záujemcovia môžu napájať z jednotlivých nehnuteľností na verejnú kanalizáciu.
.. pre ďalšie informácie čítajte ďalej .. Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport
15.12.2014
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  v Bernolákove


Prehrať na YOUTUBE v HD


15.11.2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí
konečné oficiálne výsledky Bernolákovo25.5.2014


30.03.2014

Výsledky za Bernolákovo

28.3.2014
bola na Obecnom úrade v Bernolákove podpísaná rámcová dohoda medzi obcou Bernolákovo a Ministerstvom vnútra SR, resp. jeho výkonnými policajnými útvarmi.


24.11.2013
Celkové definitívne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajovOficiálne výsledky volieb v obci Bernolákovo

Rozšírenie diaľnice D1 na 6 pruh v úseku Bratislava - Senec

ŠTÚDIA - štvorprúdovej cesty Bratislava - Senec
15.12.2014
fotoreportaž z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva na obdobie  2014-2018


5.12.2014
Mikuláš v Bernolákove 2014
Aj v tomto roku 2014 prišiel do Bernolákova Mikuláš a rozdával deťom darčeky .


5.12.2014
Vianočné trhy 2014 v Bernolákove
Obec Bernolákovo, OZ ZRPŠ Školáčik, Klub Bernolákovských podnikateľov usporiadali Vianočné trhy.


30.10.2014
Slávnostný zápis detí
Slávnosť pre občanov Bernolákova narodených v roku 2013 a 2014 Rodičia urobili ich slávnostný zápis do kroniky Bernolákova.


27.10.2014
Dôchodcovia a zdravotne postihnutí brigádovali na cintoríne v Bernolákove upratovanie pred sviatkom všetkých svätých.


25.10.2014
OZ dôchodcov Bernolákovo usporiadalo posedenie pri hudbe v kultúrnom dome


24.10.2014
Senior POHODA n.o. v Bernolákove a Penzión POHODA n.o. v Bernolákove usporiadali Slávnostný Deň otvorených dverí.


18.10.2014
Obec Bernolákovo usporiadala pre dôchodcov slávnostnú akadémiu
pri príležitosti sviatku mesiaca úcty k starším


6.a7. 6. 2014
DNI OBCE BERNOLÁKOVO fotoreportáž


5.4.2014

Rekonštrukcia bojov Oslobodenia Bernolákova a Ivanky pri Dunaji na jar v roku 1945


FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2014
-> Tabulka

20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu


6.6.2014
Beh pre beh - 2014 - beh pre Tomáša 
Športový klub Vatek v Bernolákove sa  zapojil do zbierky na športové bežecké protézy pre Tomáša Božu a v spolupráci s Obecným úradom v Bernolákove zorganizoval beh počas počas Dní obce Bernolákovo.


31.5.2014
PÉRAK GRAND PRIX 2014 BERNOLÁKOVO


24.5.2014
19.ročník TURNAJ o putovný pohár starostu obce Bernolákovo vo volejbale


18.3.2014
Turnaj žiakov vo futbale na základnej šľkole v Bernolákove.


Na majstrovstvách SR v povinných figúrach v synchronizovanom plávaní si v nedeľu 9.2.2014 v Bratislave vyplávali Bernolákovčania striebro (Jozef Solymosy) a bronz (Nina Ždánová).
...čítajte ďalej...1.6.2013
ZÁVODY MOTOCYKLOV v Bernolákove
PÉRAK GRANG PRIX


SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<


v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.skVÝSTAVBA KANALIZÁCIE UKONČENÁ
I.ETAPA
II.ETAPA
 


Predpoveď počasia

 


 

  INFORMÁCIE
ROEP
Návrh Registra Obnovenej Evidencie Pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Bernolákovo


 


 

 

  


 

© 1998 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo,