grafika  
 grafika
grafika grafika grafika
 

 
grafika grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 grafika grafika grafika
 
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie

 aktuálne OZNAMY
Hlásenie obecného rozhlasu 27.4.2015
This text will be replaced
 

grafika

Organizácia zdravotne postihnutých
N Á D E J
Vážení členovia, priatelia, sympatizanti a spriaznené duše
 
Podporte prosím našu organizáciu poukázaním 2% z dane z príjmu na podporu našej činnosti. Vopred Vám ďakujeme za Vašu šľachetnosť.
 
... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...
grafika
grafika

verejné obstarávanie
Výzva na predloženie ponuky MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Zadávanie zákazky podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...


výberové konanie
NÁČELNÍK OBECNEJ POLÍCIE
Obec Bernolákovo v zmysle § 5 Zákona NR SR 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie
NÁČELNÍK OBECNEJ POLÍCIE
... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...


výberové konanie
RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY
Obec Bernolákovo v zmysle § 4 ods.1 Zákona NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie miesta
RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY
... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...


grafika
ARCHÍV obecného rozhlasu
hlásenia obecného rozhlasu nájdete v písomnej podobe vyvesené na informačnej tabuli pri Kultúrnom dome.
  
ÚRADNÁ TABULA najnovšie oznamy
Rozhodnutie o povolení stavby " Obytná zóna Slnečnicová, infraštruktúra ", objekt SO 09 Komunikácie, Bernolákovo
- ROZPOČET OBCE Bernolákovo na rok 2015
-SP Č.p.: 3300/2015/ŠSÚ-6 DOPRAVNÝ ÚRAD LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA
... pre informácie čítajte ďalej ...SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejné obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad

  PROJEKTY PREVENCIE KRIMINALITY

Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo

Trestná činnosť za rok 2014
 Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport
30.3.2015
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafika
Video na YOUTUBE v HD

16.3.2015
ZÁPISNICA  anketovej komisie pre Anketu o Obecnej polícii v Bernolákove. Konečný výsledok ankety.


8.2.2015
Referendum o ochrane rodiny
7. 2. 2015 výsledky za obec Bernolákovo


27.1.2015
Verejná diskusia ohľadom pôsobenia obecnej polície v našej obci
15.11.2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí
konečné oficiálne výsledky Bernolákovo


17.4.2015
Koncert  populárnych a klasických melódií
Eva & Juraj Sivákovci v Kultúrnom dome


1.4.2015
Beseda so slovenskou prozaičkou Veronikou Šikulovou v malej sále Kultúrneho domu v Bernolákove.


31.3.2015
Spomienková slávnosť pri príležitosti 70.výročia oslobodenia obce Bernolákovo pred Kultúrnym domom


28.3.2015
OZ ZRPŠ Školáčik zorganizovalo na Školskej ulici a v priestoroch starej školy Veľkonočný jarmok s výrobkami a prácami detí zo základnej školy Bernolákovo a Školského klubu detí .


21.3.2015
sa konal XXVII. ročník výstavy vína v kultúrnom dome v Bernolákove


8.3.2015 
Slávnostný koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v Kultúrnom dome v Bernolákove.FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2014/2015
-> Tabulka

22.3.2015
Futbalová nedeľa Areál Jána Popluhára v Bernolákove


21.3.2015
Volejbalový oddiel športového klubu VATEK v Bernolákove sa zúčastnil medzinárodného turnaja v Berlíne.


19.3.2015
Turnaj žiakov zo základných škôl v Bernolákove 19.3.2015
McDonald´s CUP 2014/2015


20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu

SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<


v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.sk

VÝSTAVBA KANALIZÁCIE UKONČENÁ
 
grafika
grafika grafika grafika
grafika


smelo do starostu

INFORMÁCIA
Zverejnené
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Mgr. Richarda Červienku
starostu obce Bernolákovo
za rok 2014grafika grafika grafika
   
grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
  správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ
Obecný úrad Bernolákovo

grafika grafika grafika

 

grafika

© 2014 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk