13

 

Online: Návštev:

 

 


  

Virtuálna 
nainstaluj Flash Player ktorý spusti prezentaciu

  P R E Z E N T Á C I A 


  
  správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ


 


 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie

 aktuálne OZNAMY
Hlásenie obecného rozhlasu 28.10.2014
This text will be replaced


NOVÉ číslo časopisu Bernolák
časopis
príloha


ŠKOLSKÝ AUTOBUS NEPREMÁVA

Oznamujeme rodičom, že školský autobus nebude z techníckých dôvodov premávať až do odvolania.


ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ  OZNAMUJE
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy  budú bez dodávky elektriny

- dňa 5.11.2014 v čase od 8:00 do 12:00 a do 16:00 vybrané domy na uliciach Tabaková, Brusnicová, Lúčna, Čerešňová, Obilná a Trnavská ...čítajte ďalej ...

- dňa 6.11.2014 v čase od 8:00 do 12:00 a do 16:00 vybrané domy na uliciach Záhradná, Bernolákova, Fándlyho, Kaštiel, Mostová, Vŕšky, ...čítajte ďalej ...

- dňa 7.11.2014 v čase od 8:00 do 12:00 a do 16:00 vybrané domy na uliciach Poštová , Kvetná, Nálepkova, Senecká, Štúrova, Železničná, ...čítajte ďalej ...
POZVÁNKA

...čítajte ďalej ...

OZNAMY-ÚRADNÁ TABULA
Zverejnenie pôvodného stavu registra jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bernolákovo, lokalita Nová lúka


OZNAM
OU-SC-OSZP-2014-7730-VY-38-KE oznámenie o začatí vodoprávneho  konania verejnou vyhláškou BERNOLÁKOVO - SENEC Rekonštrukcia vodovodného potrubia SO Vodovod DN600 I. II. III: etapa


OZNAM
Oznamujeme športovým klubom, občianskym združeniam a nadáciám, že žiadosti o dotáciu na rok 2015 treba podať na Obecný úrad Bernolákovo do 30.10.2014. Dotácie sú poskytované v zmysle VZN č.2/2013 nájdete TU ...


OZNAM-DOTAZNÍK

DOTAZNÍK ohľadom zlepšenia dopravnej obslužnosti v našom regióne a spolupráca pri zisťovaní správneho nastavenia rozsahu a kvality poskytovaných služieb verejnej dopravy.
...preďalšie informácie čítajte ďalej ...

Deň konania sobota
15.novembra 2014
-TERMÍNY úloh pre zabezpečenie volieb
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby STAROSTU obce Bernolákovo
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby POSLANCOV obecného zastupiteľstva v Bernolákove
URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A MIESTNOSTÍ
Zapisovateľky a volebné miestnosti okrskových volebných komisií v Bernolákove
OZNÁMENIE o umiestnení volebných plagátov


ARCHÍV obecného rozhlasu

ÚRADNÁ TABULA

SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejé obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad


Obec Bernolákovo v spolupráci s mediátorom zriadila v obci bezplatnú službu mediácie


OZNAM
Obecná polícia
Viničná 2
900 27 Bernolákovo     

Oznamujeme občanom, že pri pripojení na Pult Centrálnej Ochrany v Bernolákove sa Poplatok za montáž vysielačky v objekte znížil na hodnotu 120€ ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej TU ...

Kamerový monitorovací  systém v obci – nové kamery
CYKLOTRASA DO NOVEJ DEDINKY BUDE

Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka  - predsa len bude ! znamená to, že od októbra 2014 sa cyklotrasa začne budovať . Ukončenie bude závisieť od poveternostných podmienok  a ukončenie je plánované  najneskôr do októbra 2015. ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...

  Dôležité upozornenie

Od 1.7.2012 je v platnosti nariadenie pre bezplatné odovzdávanie bioodpadu v kompostárni na Seneckej ceste v Bernolákove.
Pre ďalšie informácie ...čítajte ďalej tu Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport
23.09.2014
22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  -

Prehrať na YOUTUBE v HD

25.5.2014


30.03.2014

Výsledky za Bernolákovo

28.3.2014
bola na Obecnom úrade v Bernolákove podpísaná rámcová dohoda medzi obcou Bernolákovo a Ministerstvom vnútra SR, resp. jeho výkonnými policajnými útvarmi.


24.11.2013
Celkové definitívne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov


20.11.2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaných zariadení, Domova sociálnych služieb a nájomných bytov pre seniorov


Oficiálne výsledky volieb v obci Bernolákovo

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
konečné oficiálne výsledky


Rozšírenie diaľnice D1 na 6 pruh v úseku Bratislava - Senec

ŠTÚDIA - štvorprúdovej cesty Bratislava - Senec
27.10.2014
Dôchodcovia a zdravotne postihnutí brigádovali na cintoríne v Bernolákove upratovanie pred sviatkom všetkých svätých.


25.10.2014
OZ dôchodcov Bernolákovo usporiadalo posedenie pri hudbe v kultúrnom dome


24.10.2014
Senior POHODA n.o. v Bernolákove a Penzión POHODA n.o. v Bernolákove usporiadali Slávnostný Deň otvorených dverí.


18.10.2014
Obec Bernolákovo usporiadala pre dôchodcov slávnostnú akadémiu
pri príležitosti sviatku mesiaca úcty k starším


11.10.2014
Sa konalo v Kultúrnom dome podujatie „Stretnutie generácií“. Organizátori - ZOSZPB , Obč.združ.“Človek človeku“, a Základ.umelecká škola, ponúkli v rámci Mesiaca úcty k starším našim seniorom a nie len im, kultúrny program.


09.10.2014
Slávnostný zápis detí
Slávnosť pre občanov Bernolákova narodených v roku 2013 a 2014 Rodičia urobili ich slávnostný zápis do kroniky Bernolákova.


4.10.2014
Krásny bernolákovský deň
5. ročník lampiónového sprievodu Bernolákovom. Hry sprievod, strašidelná cestička a Ohňová šou Mystik na záver.


21.9.2014
Spolok záhradkárov Bernolákovo
usporiadal výstavu ovocia zeleniny a kvetov a okrasných rastlín


7.9.2014
zorganizovalo občianske združenie BODKA už 9. ročník súťaže Bernolákovský oriešok

6.a7. 6. 2014
DNI OBCE BERNOLÁKOVO fotoreportáž


5.4.2014

Rekonštrukcia bojov Oslobodenia Bernolákova a Ivanky pri Dunaji na jar v roku 1945


FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2014
-> Tabulka

20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu


6.6.2014
Beh pre beh - 2014 - beh pre Tomáša 
Športový klub Vatek v Bernolákove sa  zapojil do zbierky na športové bežecké protézy pre Tomáša Božu a v spolupráci s Obecným úradom v Bernolákove zorganizoval beh počas počas Dní obce Bernolákovo.


31.5.2014
PÉRAK GRAND PRIX 2014 BERNOLÁKOVO


24.5.2014
19.ročník TURNAJ o putovný pohár starostu obce Bernolákovo vo volejbale


18.3.2014
Turnaj žiakov vo futbale na základnej šľkole v Bernolákove.


Na majstrovstvách SR v povinných figúrach v synchronizovanom plávaní si v nedeľu 9.2.2014 v Bratislave vyplávali Bernolákovčania striebro (Jozef Solymosy) a bronz (Nina Ždánová).
...čítajte ďalej...ŠK Bernolákovo
INFORMAČNÝ  SPRAVODAJ 2013 – 2014


1.6.2013
ZÁVODY MOTOCYKLOV v Bernolákove
PÉRAK GRANG PRIX


SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo


>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<

v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.skUKONČENÁ VÝSTAVBA KANALIZÁCIE NA ULICIACH
I.ETAPA
            

II.etapa
            

 


Predpoveď počasia

 


 

  INFORMÁCIE
ROEP
Návrh Registra Obnovenej Evidencie Pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Bernolákovo


 


 

 

  


 

© 1998 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo,