8

grafika   facebook

grafika
grafika grafika grafika
 

 
grafika grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 
nainstaluj Flash Playerktorý spusti prezentaciu

  P R E Z E N T Á C I A 

grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 grafika grafika grafika
 

grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie

 aktuálne OZNAMY
Hlásenie obecného rozhlasu 30.1.2015
This text will be replaced
 

grafika

SHMÚ vydal na dni 30.-31.1.2015 výstrahu
2. stupňa - SNEŽENIE
Vážení občania,
prosím Vás o spoluprácu pri odpratávaní snehu z chodníkov pred vašimi nehnuteľnosťami.
Zároveň ďakujem tým občanom, ktorí udržiavajú chodníky pred svojimi nehnuteľnosťami v priechodnom stave.

Richard Červienka
starosta obce


 Oznam pre rodičov budúcich prvákov
zápis prvákov 2015-2016

Zápis do I. ročníka školského roka 2015/2016
sa uskutoční v priestoroch základnej školy na Školskej ulici (stará škola) v dňoch
6.2.2015 (piatok)
od 14,00 - 18,00hod a
7.2.2015 (sobota)
od 9,00od - 12,00hod.
Podmienkou zápisu je  predloženie rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a pre budúceho prváčika absolvovanie vstupného pohovoru s pani učiteľkou.

Spoločná brigáda PSL Bernolákovo
a PZ Svätá Diana

sa po dohovore bude konať
31.1.2015 /sobota /
Účel : prerezávanie a čistenie panelovej cesty k čerpačke v lokalite Činíš.
 Zraz : 8 hod na panelovej ceste.
Náradie : píly, krovinorez, lopaty , hrable
Občerstvenie bude zabezpečené.
S pozdravom Virgovič.

DETSKÝ KARNEVAL v Kultúrnom dome
detsky karneval

Organizácia zdravotne postihnutých NÁDEJ v Bernolákove
Pobyt v Taliansku
letovisko Lignano Sabbiadoro

... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...grafika
grafika

Anketa o zachovaní obecnej polície v Bernolákove
7.2.2015 sa bude konať Anketa o zachovaní obecnej polície v Bernolákove. Hľadáme dobrovoľníkov do anketovej komisie. Kto má záujem byť členom komisie, nech sa prihlási na mailovej adrese: richard.cervienka@bernolakovo.sk
Prihlásiť sa môžete do stredy 4.2.2015.Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2015
Nálepky na smetné nádoby na rok 2015 bude možné zakúpiť  v dňoch
19. 1. – 6. 2. 2015
... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...

Kalendár zberu komunálnych odpadov na rok 2015
kalendár zberu komunálnych odpadov na rok 2015 ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...


DAN Z NEHNUTELNOSTÍ  TLAČIVÁ
TLAČIVÁ pre priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len "priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach platné od 1.1.2015.  nájdete TU ...


REFERENDUM
O OCHRANE RODINY

Bernolákovo
Zamestnankyne zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie referenda
Určenie okrskov a miestností na hlasovanie v Referende o ochrane rodiny vyhlásenom na 7. februára 2015
! POZOR ZMENA OKRSKOV !Hlásenia obecného rozhlasu
Vážení občania,
hlásenia obecného rozhlasu nájdete od 16.1.2015 už aj v písomnej podobe vyvesené na informačnej tabuli pri kultúrnom dome.
S pozdravom
Richard Červienka
starosta obce

Mgr. Richard Červienka starosta obce
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...


Informácia o postupe pripájania sa na vybudovanú a skolaudovanú kanalizáciu v obci.
Vážení občania,
kanalizácia 1. a 2. etapy bola dňom 12.12.2014 skolaudovaná rozhodnutím Okresného úradu v Senci, Odboru starostlivosti o životné prostredie. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa obec Bernolákovo obráti na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť  so žiadosťou, aby  kanalizáciu prevzala do prevádzky (do konca januára 2015).
Až na základe tohto prevzatia (zmluva medzi obcou a BVS) si budete môcť podávať svoje žiadosti o pripojenie. Budete včas informovaní všetkými dostupnými prostriedkami v obci. Predpokladaný termín podávanie žiadostí o pripojenie je marec-apríl 2015.
S pozdravom
Richard Červienka
starosta obce

.. pre ďalšie informácie čítajte ďalej ..
grafika
ARCHÍV obecného rozhlasu

ÚRADNÁ TABULA najnovšie oznamy

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č.  6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
... pre informácie čítajte ďalej ...
SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejé obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad


OZNAM
Obecná polícia
Viničná 2
900 27 Bernolákovo     

Oznamujeme občanom, že pri pripojení na Pult Centrálnej Ochrany v Bernolákove sa Poplatok za montáž vysielačky v objekte znížil na hodnotu 120€ ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej TU ...

Kamerový monitorovací  systém v obci – nové kamery
CYKLOTRASA DO NOVEJ DEDINKY BUDE

Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka  - predsa len bude ! znamená to, že od októbra 2014 sa cyklotrasa začne budovať . Ukončenie bude závisieť od poveternostných podmienok  a ukončenie je plánované  najneskôr do októbra 2015. ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...logoSZB

Spolok
Záhradkárov
Bernolákovo
N Á V R H
Plán činnosti Spolku záhradkárov Bernolákovo na rok 2015


 Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport
27.1.2015
Verejná diskusia ohľadom pôsobenia obecnej polície v našej obci29.12.2014
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva  v Bernolákove

grafika
Prehrať na YOUTUBE v HD

15.11.2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí
konečné oficiálne výsledky Bernolákovo25.5.2014

30.03.2014

Výsledky za Bernolákovo

28.3.2014
bola na Obecnom úrade v Bernolákove podpísaná rámcová dohoda medzi obcou Bernolákovo a Ministerstvom vnútra SR, resp. jeho výkonnými policajnými útvarmi.


24.11.2013
Celkové definitívne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajovOficiálne výsledky volieb v obci Bernolákovo

Rozšírenie diaľnice D1 na 6 pruh v úseku Bratislava - Senec

ŠTÚDIA - štvorprúdovej cesty Bratislava - Senec
24.1.2015
2. reprezentačný Školský ples v Kultúrnom dome v Bernolákove zorganizovali  Združenie rodičov a priateľov žiakov Základnej školy - ZRPŠ Školáčik  a Základná škola v Bernolákove


15.12.2014
fotoreportaž z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva na obdobie  2014-2018


5.12.2014
Mikuláš v Bernolákove 2014
Aj v tomto roku 2014 prišiel do Bernolákova Mikuláš a rozdával deťom darčeky .


5.12.2014
Vianočné trhy 2014 v Bernolákove
Obec Bernolákovo, OZ ZRPŠ Školáčik, Klub Bernolákovských podnikateľov usporiadali Vianočné trhy.


30.10.2014
Slávnostný zápis detí
Slávnosť pre občanov Bernolákova narodených v roku 2013 a 2014 Rodičia urobili ich slávnostný zápis do kroniky Bernolákova.


27.10.2014
Dôchodcovia a zdravotne postihnutí brigádovali na cintoríne v Bernolákove upratovanie pred sviatkom všetkých svätých.


25.10.2014
OZ dôchodcov Bernolákovo usporiadalo posedenie pri hudbe v kultúrnom dome


24.10.2014
Senior POHODA n.o. v Bernolákove a Penzión POHODA n.o. v Bernolákove usporiadali Slávnostný Deň otvorených dverí.FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2014
-> Tabulka

20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu


6.6.2014
Beh pre beh - 2014 - beh pre Tomáša 
Športový klub Vatek v Bernolákove sa  zapojil do zbierky na športové bežecké protézy pre Tomáša Božu a v spolupráci s Obecným úradom v Bernolákove zorganizoval beh počas počas Dní obce Bernolákovo.


31.5.2014
PÉRAK GRAND PRIX 2014 BERNOLÁKOVO


24.5.2014
19.ročník TURNAJ o putovný pohár starostu obce Bernolákovo vo volejbale


18.3.2014
Turnaj žiakov vo futbale na základnej šľkole v Bernolákove.


Na majstrovstvách SR v povinných figúrach v synchronizovanom plávaní si v nedeľu 9.2.2014 v Bratislave vyplávali Bernolákovčania striebro (Jozef Solymosy) a bronz (Nina Ždánová).
...čítajte ďalej...1.6.2013
ZÁVODY MOTOCYKLOV v Bernolákove
PÉRAK GRANG PRIX


SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<


v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.skVÝSTAVBA KANALIZÁCIE UKONČENÁ
I.ETAPA
II.ETAPA
 


grafika
grafika grafika grafika
grafika
Predpoveď počasia

grafika grafika grafika
  INFORMÁCIE
ROEP
Návrh Registra Obnovenej Evidencie Pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Bernolákovo


 
grafika grafika grafika
grafika
grafika grafika grafika
   
grafika grafika grafika


grafika grafika grafika
   
grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
  Obecný úrad
správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ


grafika grafika grafika

 

grafika

© 2014 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk